NRK Meny
Normal

Øvelse Gemini: – Solid «bestått»-karakter til Nordmøre

Evalueringen av den militære terrorøvelsen Gemini er klar.

Øvelse Gemini

Beredskapstroppen og Forsvarets spesialkommando deltok ved årets øvelse Gemini i mai.

Foto: Simon Solheim, Forsvarets spesialkommando

– Vi høstet verdifull erfaring i årets øvelse og er glade for at evalueringen viser at Nordmøre og Romsdal politidistrikt håndterte utfordringen på en god måte, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad i avdeling for politiberedskap og krisehåndtering.

Tirsdag offentliggjorde Politihøgskolen (PHS) evalueringen av årets øvelse Gemini, som foregikk på Nordmøre i mai – mer konkret på Vestbase i Kristiansund, samt på Ormen Lange-anlegget.

– Øvelse Gemini er vår viktigste årlige øvelse hvor vi får øvet Forsvarets bistand til politiet, sier Songstad.

Spesiell kompetanse

I den fullstendige rapporten skriver Politihøgskolen at Øvelse Gemini har hatt ei «positiv utvikling med tanke på øving og læring, og at utfordringene ble klart identifiserte og tydelig kommuniserte».

Arnstein Nilssen

Politimester Arnstein Nilssen sier det er fantastisk å få god omtale i sammenheng med øvelse Gemini.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Evalueringen viser samtidig at vi kan få en bedre håndtering av systemet for bistandsanmodninger fra politiet til Forsvaret. Dette er et tema som vi har høyt på agendaen i våre samtaler med Justis- og beredskapsdepartementet, sier Songstad.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt får særlig heder for kompetansen i situasjoner som gjelder olje- og gassvirksomhet.

Politimester Arnstein Nilssen synes det er flott at politidistriktet får god omtale.

– Dette synes vi selvsagt er fantastisk. Det er tredje gang jeg er med på denne øvelsen, så dette tar vi med oss videre, sier han.

Utfordringer

Men selv om det er mye positivt i evalueringen, fins det også områder som kan forbedres.

Den nye bistandsinstruksen, der politiet skal få bistand fra forsvaret blir fortsatt betegnet som utfordrende. Politihøgskolen ser kritisk på at forsvaret brukte to timer på å løse enkelte oppgaver fra politiet.

Samtidig ønsker PHS bedre samhandling mellom «sokkeldistriktene» Rogaland, Nordmøre og Romsdal, Helgeland og Troms.

Sist men ikke minst påpeker PHS at det er en utfordring med felles graderte kommunikasjonsmiddel, og nevner at krisekommunikasjon og politiske vedtak bør vurderes under store nasjonale øvelser.

Se reportasje fra Gemini HER:

Fra terrorøvelsen Gemini i Kristiansund 28.mai

Slik trener politi og forsvar på terrorberedskap