– Rapporter om lovbrudd glemmes i departementets skuff

Utviklingshemmede Anne Marthe Melsæter måtte selv gå til retten da kommunen nektet å følge fylkesmannens vedtak. I snart 20 år har tilsyn avslørt likende historier – uten at de berørte opplever at det ryddes opp.

Anne Marthe Melsæter måtte gå til retten da kommunen ignorerte fylkesmannens vedtak.

Anne Marthe Melsæter måtte gå til retten da kommunen nektet å godta vedtaket fra fylkesmannen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Fire landsomfattende tilsyn har avslørt alvorlige og omfattende brudd på rettigheter til utviklingshemmede. Ulovlig bruk av tvang går igjen i flere.

– Hver gang loves det at det skal ryddes opp. Men når neste tilsyn kommer, så viser det seg igjen at fire av fem kommuner fortsatt bryter lovverket, sier leder i Norsk forbund for utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen.

Han mener det i dag ikke finnes noe statlig verktøy som kan tvinge kommunene til å rette opp i feilene.

Leder i Norsk forbund for utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede, mener rapportene om avvik bare legges i en skuff og glemmes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: NRK

Forsøkt tvangsinnlagt

Anne Marthe Melsæter (33) vet hva Gitlesen snakker om. Under et avlastningsopphold på en kommunal tjeneste i Kristiansund, ble den utviklingshemmede kvinnen forsøkt tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. Eskortert av kommunalt ansatte, ble hun kjørt uten verge. Ved psykiatrisk avdeling i Molde, ble tvangsinnleggelsen avslått og Anne Marthe sendt hjem. Da var skaden allerede skjedd. Sju år etter, preges hverdagen fortsatt av hendelsen.

Anne Marthes hverdag preges fortsatt etter at kommunen forsøkte få henne tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

Avviste fylkesmannens vedtak

Etter hendelsen reagerte Anne Marthe kraftig på både steder og personer knyttet til episoden. Familien ba derfor at Kristiansund kommune gjøre endringer i tilbudet hennes. Det ble starten på en årelang konflikt.

– Fylkesmannen konkluderte med at Anne Marthe ikke hadde fått forsvarlig hjelp før og under forsøket på tvangsinnleggelsen. Vi tenkte at saken da var løst, sier mor og verge Toril N. Fjøseide. Men i stedet for endringer, kom det et langt brev. Der tilbakeviste kommunene kritikken fra fylkesmannen punkt for punkt, og nektet godta vedtaket.

Toril N. Fjøseide

Toril N. Fjøseide er mor til Anne Marthe.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Mener selv de tar det på alvor

– Fylkesmannen har svært begrenset styringsmulighet. De kan si at kommunene må rydde opp etter tilsyn, men det fører sjeldent til noe mer enn "overflaterydding", mener Gitlesen.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Line Miriam Sandberg, mener rapportene tas på alvor. Hun viser til møter de har hatt med Kommunenes sentralforbund etter rapporten som kom i høst.

– Vi har drøftet funnene med KS og pekt på at vi forventer at alle landets kommuner leser nøye gjennom tilsynsrapporten og bruker den aktivt i sitt forbedringsarbeid.

Gitlesen mener dette bare viser at historien gjentar seg.

Avsluttet i retten

Anne Marthes sak endte i tingretten før partene inngikk forlik. Deler av tilbudet hennes har blitt bedre, men moren opplever at for mye står uendret. Kristiansund kommune ønsker ikke å kommenter saken ut over at det er inngått et forlik.

– Så lenge kommunene får styre dette selv, tror jeg ikke det blir bedre. Det holder ikke at departementet tar et møte med KS. Ikke denne gangen heller, sier Fjøseide.