– Helseministeren bør gå i seg selv

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) er redd for at bekymringsmeldinger ikke blir fanga opp og tatt på alvor. Hun mener helseministeren bør kreve bedre risikovurderinger når tjenestene ved sjukehusa blir endra til det dårligere.

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) er redd for at bekymringsmeldinger om helsevesenet ikke blir tatt på alvor.

Foto: Terje Reite / NRK

Etter dødsfallet til 10 måneder gamle Sebastian har flere på sosiale medier knyttet den tragiske hendelsen opp til helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge vil ikke legge skylden på noen for barnedødsfallet, men hun legger ikke skjul på at helgestenginga var et feilgrep gjort av Helse Møre og Romsdal.

– Jeg tror at helseministeren bør gå i seg selv og tenke over hvilke typer risikovurderinger han ønsker å få fra helseforetakene når tjenestene ved sjukehusa blir endra til det dårligere.

For det er nettopp det som har skjedd, mener stortingsrepresentanten.

– I sammenheng med helgestenging av barneavdelinga i Kristiansund har det kommet mange bekymringsmeldinger, både fra lokalt og regionalt hold. Jeg føler meg utrygg på om slike bekymringsmeldinger blir tatt på alvor, sier Klinge.

Vil ikke fordele skyld

Bent Høie

Helseminister Bent Høie har fått kraftig kritikk på sosiale medier etter barnedødsfallet i Kristiansund.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Selv tok Klinge opp denne problemstillingen med Høie for nesten en måned siden. Og i oktober, da det ble vedtatt å stenge barneavdelingen, skrev barnelege Anne Owczarz et brev til Høie der hun stilte seg svært kritisk til vedtaket.

– Denne saken er så tragisk at vi politikere skal holde oss unna å fordele skyld, men på den andre siden er saka for tragisk til at vi kan unngå å ha en mening om hva som bør skje for at helsevesenet skal bli bedre.

Vil ha grundigere vurderinger

Hun foreslår at helseministeren bør kreve bedre risikovurderinger ved endringer i akuttilbud og viktige funksjoner i helsevesenet.

– Da blir ikke de økonomiske vurderingene i helseforetakene det viktigste, og vi slipper at risikoanalyser og faglige vurderinger kommer i bakleksa.

– Et feilgrep

Onsdag ble det vedtatt at sykehuset i Kristiansund igjen får barnelege tilbake på vakt i helgene - men det mener Klinge ikke er godt nok.

– Det at helseforetaket nå åpner for at det igjen skal være åpent i helgene kan man ta som et tegn på at den tidligere stenginga har vært et feilgrep.

– Når folket i Kristiansund sier at det er skapt en utrygghet så er det på kollisjonskurs med vårt mål om trygghet, sa direktør Dag Hårstad under styremøtet.

Helseminister Bent Høie skrev dette til NRK onsdag: « (...) Det er Helse Møre og Romsdal som har ansvaret for å gi et forsvarlig helsetilbud til befolkningen. Nå er det viktig å finne ut hva som har skjedd, gjennom politiets og Helsetilsynets undersøkelser. Når dette arbeidet er sluttført, vil vi se hva som kunne vært gjort annerledes og hva vi har å lære.»