Hopp til innhold

Slik håper de å få renset Folla

I over 20 år har folk ventet på rensing av elva Folla i Folldal etter at gruvedriften ble lagt ned. Nå har direktoratet satt i gang et pilotprosjekt de håper kan rense elva.

Helikopter over Folla

RENSER: Et helikopter har sluppet 100 tonn olivin i Folla i håp om at det vil rense bunnen.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Et helikopter flyr lavt over den forurensa elva Folla i Folldal. Elva er tydelig rustrød som en følge av forurensing fra gruvedrifta som ble avsluttet for 20 år siden.

Det er jern som gjør vannet rødt, men ifølge direktoratet for mineralforvaltning er det er kobberet som er farlig for organismer som lever i vannet. Etter mange år med forurensing er nesten ei mil av elva tom for fisk, og seks mil er sterkt forurenset.

Hvert år renner det mellom 10 og 20 tonn kobber ut i elva Folla.

Håper at fisken kommer tilbake

Folla

FORURENSET: Jern gjør vannet rødt, men det er kobberet som er farlig for organismer som lever i vannet.

Foto: Kurt Sivertsen

Helikopteret slipper ned et hvitt pulver i elva bestående av to typer Olivin. 100 tonn Olivin ble sluppet ned i løpet av fire timer.

Olivin er et mineral som har mange anvendelsesområder, blant annet kan det absorbere flere ulike miljøgifter som for eksempel tungmetaller. Og det er nettopp det man håper skal skje i Folla.

– Selv om vi nå renser gruveforurensingen sånn at vannet som kommer ut av gruvene er rent, så er elvebunnen så forurenset at det ikke er levelige vilkår der for bunndyr og fisk. Da legger vi på olivin for å binde opp tungmetallene - slik at bunndyrene skal kunne etablere seg på nytt og fisken komme tilbake, sier konsulent i direktoratet for mineralforvaltning, Tore Østerås.

(Saken fortsetter under bildet)

Helikopter i Folla

HALV MILLION: Prøveprosjektet koster 500 000 kroner, men det er penger vel verdt, mener direktoratet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Prøveprosjekt

Denne måten å rense elvebunnen på er aldri prøvd ut før. Dermed er dette ifølge Østerås et pionerprosjekt, som det er stor interesse for. Det er flere vassdrag i Norge som er forurenset, og hvor man gjerne vil prøve ut Olivin.

Forsøk i laboratorium har vist gode resultater, men det er ikke før man har prøvd dette i en forurenset elv at man med sikkerhet vet om det vil fungere.

– Hvis dette fungerer så vil det bli et større prosjekt der vi legger ut olivin i en lang elvestrekning, kanskje flere kilometer. Og vi vil få et middel som håndterer problemene i vassdragene som vi ikke har hatt tidligere. Vi håper og regner med at dette går bra, sier han.

Forurensing i gruver er et problem i Norge. Det er mange små gruver som forurenser, men det finnes også større gruver som i Folldal, Løkken, Sulitjelma og Røros.

– Kostnadene ved et prøveprosjekt er cirka en halv million kroner, men det er det absolutt verdt. Vi kan ikke begynne med store prosjekter uten å prøve det ut først. Og går dette bra så vil det være mange vassdrag som det vil være aktuelt å gjøre dette i, sier Østerås.

Helikopter henter olivin

VASSDRAG: Hvis prosjektet blir vellykket så skal det prøves ut i flere vassdrag.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Spennende å følge utvikling

Ordfører i Folldal, Egil Eide, var en av dem som tirsdag var og så på helikopteret som spredde olivin over elva. Han er glad for at direktoratet nå endelig er i gang med å rense opp.

– Dette blir spennende å se om det har den effekten de håper. Det er veldig viktig at det nå skjer noe med forurensingen.

I 2003 påla Statens forurensingstilsyn departementet å gjennomføre tiltak for å redusere avrenning av tungmetaller.

Det daværende Miljødirekteoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), ga eierne en frist til 2010 med å komme i gang med rensing, uten at noe skjedde. Nå håper kommunen at prøveprosjektet vil fungere.

– I første omgang er det et bidrag for å få en levende elv. Det er veldig bra at vi ser framdrift, og at det blir noen planer på hvordan dette skal løses, avslutter Østerås.