– Dette viser at det nytter å engasjere seg

Justis- og beredskapsdepartement har omgjort beslutningen om å legge ned lensmannskontoret i Stranda.

Jan Ove Tryggestad

Ordfører Jan Ove Tryggestad er svært godt fornøyd etter å ha fått beskjed om at lensmannskontoret i Stranda skal bestå

Foto: Trond Vestre / NRK

Politidirektoratet ville legge ned lensmannskontoret i forbindelse med at politiet får en ny tjenestestruktur, men kommunen klaget på vedtaket.

– Utrolig gledelig

Nå er det klart at Stranda får beholde lensmannskontoret. Justis- og beredskapsdepartementet har tatt hensyn til klagene fra Stranda og to andre kommuner, og omgjort beslutningen om å legge ned kontoret.

– Dette er utrolig gledelig, ikke minst fordi det viser at det nytter å engasjere seg. Vi føler at vi er blitt sett og lyttet til i kampen for å beholde lensmansfunksjonen her i Stranda, sier ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp).

Bygge sterkere fagmiljøer

I arbeidet med å bygge en ny tjenestestruktur for politiet er antallet lensmannskontor blitt kraftig redusert. Politimesteren i Møre og Romsdal landet til slutt på 17 lensmannskontor etter at kontoret på Smøla ble opprettholdt.

Politimester Ingar Bøen har argumentert med behovet for å bygge wt sterkere fagmiljø, og det forutsetter at ressursene blir samlet.

Politimesteren har vært tydelig på at han mener at denne reformen vil føre til mer politi i distriktene, og at polititjenestene blir bedre.

Utfordringer

Politidirektoratet mottok 72 klager, og tok bare en av klagene til følge, nemlig fra Årdal kommune. Nå har Justis- og beredskapsdepartementet omgjort beslutningen for ytterligere tre kommuner, og Stranda er en av disse.

– Det er viktig å beholde lensmannsfunksjonen fordi vi har den geografiske plasseringen som vi har på indre Sunnmøre. I tillegg kommer det mange turister hit sommerstid. Vi gjennomgår en enorm forvandling fra å være 4.600 innbyggere i den stille perioden til å bli et område med kanskje 15.000 mennesker på enkelte dager. Det er utfordrende, sier Jan Ove Tryggestad.