– Politireformen er under angrep og det provoserer meg

Politimesteren i Møre og Romsdal, Ingar Bøen, mener at de som angriper politireformen, tar feil.

Ingar Bøen

Angrepene mot politireformen er ikke tuftet på fakta, mener politrmester Ingar Bøen

Foto: Trond Vestre / NRK

Fredag formiddag møtte han Høyres representanter i Stortingets justiskomitè sammen med to av Høyres stortingskandidater i Møre og Romsdal.

Det var politimesteren som hadde bedt om et slikt møte, og han la ikke skjul på at han er provosert over angrepene på politireformen.

– Argumentasjonen er feil. Den bygger ikke på fakta. Det blir påstått at dette er en fjernpolitireform, og at det blir mindre politi i distriktene. Faktum er det motsatte. Det bli mer politi i distriktene og polititjenestene blir bedre. Dessuten er politireformen er reform som skal pågå frem til 2020, og det er alt for tidlig å felle en dom nå, sier Ingar Bøen.

Et sterkt fagmiljø

Ingar Bøen og Hårek Elvenes

Politimester Ingar Bøen hadde mye på hjertet da han møtte Høyres justispolitikere på Stortinget.

Foto: Trond Vestre / NRK

I møtet med justispolitikerne fra Høyre gjorde politimesteren i Møre og Romsdal det klart at det er helt nødvendig å bygge opp et sterkt fagmiljø for å møte nye former for kriminalitet, enten det er avansert økonomisk kriminalitet eller overgrepssaker gjennom internett.

Ingar Bøen påpekte at oppbyggingen av et sterkt fagmiljø forutsetter en samling av ressurser og folk, og han mener at Møre og Romsdal politidistrikt har lyktes med sitt arbeidet. Han viste til at en ny enhet for etterforskning, for forebygging, og for sivil rettspleie er på plass.

Feil ressursbruk

Ett av angrepspunktene mot politireformen er at antall lensmannskontor blir redusert. I Møre og Romsdal bli det 17 lensmannskontor. Å reversere dette er feilslått politikk, mener politimesteren.

– Et lensmannskontor i dag klarer ikke å være selvbetjent uten at det er kanskje åtte betjenter, og det blir feil ressursbruk å plassere åtte betjenter på et kontor. da er det bedre å ha større regioner og mer samarbeid slik at vi får utnyttet ressurssene på en helt annen måte.

– Politiansatte som sitter inne på et lensmannskontor for å holde kontoret åpent er ikke et nærpoliti. Men får vi politfolkene ut, drive etterforskning, forebyggende arbeid, da er vi et nærpoliti. Da er vi der folk er, og der folk trenger oss, sier Ingar Bøen.

Applaus fra Høyre

Hårek Elvenes

Hårek Elvenes representerer Høyre i Stortingets justiskomite.

Foto: Trond Vestre / NRK

For Høyres justispolitikere var dette søt musikk, og ikke uventet ble Bøen møtt med applaus.

– Politimesteren beskrev på en veldig lettfattelig måte hva politireformen er, og hvorfor innbyggerne i Møre og Romsdal får et bedre politi. Og det er hevet over enhver tvil at det får de, sa Hårek Elvenes etter møtet.