– Det er en stor og ærefull oppgave

Ordføreren i Smøla, Roger Osen (Ap), blir den nye lederen for Nordmøre regionråd, Orkidé.

Roger Osen

Roger Osen (Ap) er stolt over å bli leder i Orkidé.

Foto: Trond Vestre / NRK

Valget av Roger Osen skjedde under regionrådsmøtet torsdag ettermiddag. Osen som ble valgt til ordfører i Smøla i 2011, og gjenvalgt etter et brakvalg fire år senere, overtar stafettpinnen etter Ola Rognskog (Sp).

Stolt og ydmyk

– Jeg er stolt og ydmyk over at kollegiet peker på meg. Det er en stor jobb. Nordmøre har et stort potensial, og potensialet er størst dersom vi klare å stå samlet. Så det å lede Orkidé er en stor og ærefull oppgave, og det store sko å fylle etter Ola Rognskog og Ingunn Golmen, sier Roger Osen.

– Det er viktig at vi står i lag og jobber sammen om store saker som angår oss alle. Vi har jo flere gode eksempler på saker som vi har lyktes med. IKT Orkidé er et samarbeid som har høstet nasjonal oppmerksomhet.

Regionspørsmålet

Men den største saken akkurat nå er spørsmålet om regiontilhørighet. Dette er en sak som har skapt stort engasjement. Et flertall av nordmørskommunene ønsker å gå nordover mot Trøndelag selv om selv om resten av Møre og Romsdal skulle si nei. Et mindretall av kommunene ønsker ikke en deling av Møre og Romsdal.

Fylkestinget i Møre og Romsdal skal vedta en høringsuttalelse om regionreformen i desember mens Stortinget skal gjøre sitt vedtak våren 2017.

Utfordrende

– Det blir en utfordrende fase nå frem til Stortinget har gjort sitt vedtak. Som du vet så er Nordmøre litt splittet i forhold til hva slags tilnærming Nordmøre skal ha. Så det vil jo bli en litt utfordrende periode frem til Stortinget gjør sitt vedtak. Men vi ser fremover, og vi ser lenger enn det, og Nordmøre har store utviklingsmuligheter etter det, sier Roger Osen.

– Står Nordmøre ved et vegvalg?

– Ja, vi gjør jo det, men det er litt uoversiktlig kryss der vi står akkurat nå på grunn av både kommunereformen og regionreformen.