NRK Meny
Normal

– Det blir svært utfordrende for Nesset å fortsette som egen kommune på sikt

Ordføreren i Nesset, Rolf Hurlen (H) tror ikke kommunen på sikt vil klare å stå alene.

Ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Et flertall i formannskapet i Nesset sa torsdag nei til Molde, og vil isteden se mot Sunndal eller fortsette som i dag.

Men i folkeavstemninga i Sunndal blei Nesset avvist med et klart flertall, og Hurlen tror det blir vanskelig på sikt å bestå som egen kommune.

Utfordringer

– Vi vil nok kanskje klare det de nærmeste årene, men i et lengre tidsperspektiv så ser jeg store utfordringer. Det er utfordringer vi har sett komme over flere år. Vi er veldig sårbare i forhold til det at vi har små fagmiljø, og vi er en kommune som driver kostbart i forhold til at vi har en desentralisert struktur. Når vi skal redusere så går det ut over tilbudet i distriktene, sier Rolf Hurlen.

I folkeavstemninga 25.april gikk 49,1 prosent av innbyggerne i Nesset inn for en sammenslåing med Sunndal, men i Sunndal var det et klart flertall for å fortsette som i dag. 41,1 prosent av de som stemte i Nesset, ville bli en del av en romsdalskommune der også Molde var med mens bare 8,9 prosent hadde tro på at Nesset kan betså som i dag.

Nye forhandlinger

Men den store romsdalskommunen ble avvist i alle kommunene bortsett fra i Molde. I kjølvannet av dette innledet enkeltkommuner forhandlinger med Molde.

Nesset, Gjemnes og Molde undertegnet en intensjonsavtale, men i folkeavstemninga i Gjemnes ville et knapt flertall at Gjemnes skulle bestå som i dag.

I formannskapet torsdag gikk to av representantene inn for rådmannens innstilling om å se mot Molde mens fem gikk for et forslag som innebærer å se mot Sunndal eller å fortsette som i dag.

Har ikke gitt opp Molde

Ordfører Rolf Hurlen som selv mener at Nesset er best tjent med å se mot Molde, skal nå ta kontakt med Sunndal kommune. Men det er et spørsmål om hvor realistisk dette er siden folk i Sunndal har avvist Nesset.

Og det er kommunestyret i Nesset som skal avgjøre dette 23.juni. Spørsmålet er om flertallet kan snu frem mot kommunestyremøtet.

– Jeg tror det er tverrpolitisk enighet om at vi har fått en bedre avtale med Molde enn den vi hadde i utgangspunktet med Sunndal. Med utgangspunkt i avtalen og det utfordringebildet vi har, så mener i allefall jeg at det er fordel å gå mot Molde, sier Rolf Hurlen.

– Så du har ikke gitt opp håpet om Molde?

– Nei, jeg har ikke gitt opp håpet selv om det kanskje sitter langt inne.