23 skoletilbud legges ned i Møre og Romsdal

Rundt 100 elever får ikke det studietilbudet de ønsket seg det kommende skoleåret. Av 24 foreslåtte nedleggelser, var det bare ett som ble reddet.

Utdanningsutvalget

SKOLETILBUD: For få søkertall, økonomi og politiske innspill ligger til grunn for vurderingene som Utdanningsutvalget tok om hvilke skoletilbud som skal legges ned.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Utdanningsutvalget var samlet i ettermiddag der de diskuterte forslag til nedlegging av flere skoletilbud, rundt om i Møre og Romsdal.

23 skoletilbud på 14 skoler legges ned til høsten. Entreprenørskap og bedriftsutvikling på Ålesund videregående får overleve, selv om de bare hadde seks søkere. Et valg som var overraskende for flere.

– Det var kanskje overraskende at det var det tilbudet som ble valgt ut, men samtidig ser vi at det er et tilbud som er viktig for skolen, og i den utviklingsplanen som ligger for den skolen som den kreative skolen i fylket, sier seksjonsleder i Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal, Geir Løkhaug.

For få søkertall

Det var bare seks søkere til VG1-linjen i Ålesund, og Løkhaug forteller at det var en av grunnene for at mange i begynnelsen av diskusjonen ikke kunne gå inn for å opprettholde tilbudet.

Bjarne S. Elde

Leder for Utdanningsutvalget Bjarne S. Elde (Ap)

Foto: Gunnar / Sandvik

– Seks søkere er lite på en byskole, sier Løkhaug.

Skoletilbudene blir ikke lagt ned for alltid. Ungdommer kan søke på linjene igjen til neste skoleår.

– Nå er det tatt en endelig beslutning. Det tas vurderinger ut fra både søkertall, økonomi og litt politiske vurderinger over hva som skal være av tilbud i de enkelte regionene, sier leder for Utdanningsutvalget Bjarne S. Elde (Ap)

Premiering av illojale

Høyrepolitiker Torgeir Dahl forsvarte forslaget om å legge ned 24 skoletilbud.

– Noen skoler har vært uenig i fylkesutdanningssjefen sin innstilling. Det er egentlig greit nok, men vi ser at det er litt ulik grad av holdninger fra den enkelte skole.

– Blir det premiering av illojale?

– Jeg opplever at vi får en del innspill, og de innspillene kan i og for seg være grei, men så har vi da de skolene som velger å være lojal i forhold til de retningslinjene som vi politikere har vedtatt. Da spørs det, får vi de beste vedtakene ved da å lytte til enkelt skoler, og ikke til de andre?

Kjempet for seks tilbud

KrF-politiker Steinar Reiten kjempet for å berge seks av skoletilbudene som de syntes var verdt å redde.

– Når vi for eksempel ser at Vanylven sliter, ikke bare med å holde i gang skoletilbudene, men med å opprette tallet på arbeidsplasser og med å hindre at ungdom forlater kommunen, da mener jeg politikken må slå inn.

– I Ålesund var kreativitetsfag truet. Det faget er et flaggskip i Møre og Romsdal, som vi ønsker å videreføre og fordi det skal være en del av bærebjelken for Nye Ålesund videregående, sier Reiten.