Hopp til innhold

12 prikker, så stenges kranene

Skjenkereglene skjerpes. Utelivsbransjen i hele landet vil bli straffet med prikker ved overtredelser av skjenkeloven. Etter 12 prikker inndras skjenkebevillingen.

nye skjenkeregler

Ny praksis: Et nytt nasjonalt prikksystem skal innføres i Norge. For mange kommuner er dette en helt ny praksis. Her fra Terminalen Byscene i Ålesund sentrum.

Foto: Kristin Støylen

Et nasjonalt prikkbelastningssystem for overtredelse av skjenkeloven skal innføres fra 1. januar 2016. Varianter av prikksystemet praktiseres allerede av flere storbykommuner i Norge, men for mange blir dette en helt ny praksis. Ålesund kommune vurderte denne ordningen tidligere, men slo den fra seg.

Knut Fylling

Skeptisk: Knut Fylling (Frp) sitter i kontrollutvalget for skjenkesaker i Ålesund. Han sa tidligere nei til prikkbelastningssystem i Ålesund. Nå blir systemet innført i januar neste år.

Foto: Aina Rødal / NRK

– Ganske enkelt fordi det er for få overtredelser av skjenkeloven i Ålesund. Vi liker å kunne utvise skjønn i hvert enkelt tilfelle, sier Knut Fylling (Frp) som også sitter i kontrollutvalget for skjenkesaker i Ålesund.

Astrid Nøklebye Heiberg

Praksisen vil innebære en innstramming, sier Astrid Nøklebye Heiberg.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Skeptisk

Fylling er både spent og skeptisk til et prikkbelastningssystem. Han mener at skjenkesteder som har prikker å gå på, vil kunne bli slepphendte med rutinene.

– I dag vil skjenking til mindreårige føre til direkte inndragelse av bevilgning, ikke bare gi et antall prikker, poengterer Fylling.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skal ikke systemet oppfattes som en oppmyking av regelverket, tvert imot.

– Innstrammende og forutsigbar

Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning viser at det er få kommuner som foretar inndragning i forhold til innrapporterte overtredelser. Dette skal prikksystemet bidra til å skjerpe inn.

Bent Lundø

Gode erfaringer: leder for skjenkekontoret i Bergen kommune, Bent Lundø, melder om gode erfaringer med prikkbelastningssystemet.

Foto: privat

– Praksisen vil innebære en innstramming siden inndragning av skjenkebevilling har vært brukt i for liten utstrekning til nå, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Astrid Nøklebye Heiberg til NRK.

Ordningen skal gjøre det enklere for kommunene å praktisere loven slik den er tiltenkt.

– Erfaring har vist at inndragelse av skjenkebevilling blir for lite brukt når vurderingene baseres på skjønn, samtidig vil reaksjonen være mer forutsigbar, sier Heiberg.

– Gode erfaringer

Bergen kommune har praktisert et prikksystem på dette i en årrekke og har utelukkende gode erfaringer. De har operert med at åtte prikker over ett år gir inndragelse av skjenkeløyve i to uker. Det nye systemet gir imidlertid rom for 12 prikker over en toårsperiode.

– Vi opplever at bransjen selv opplever dette systemet som rettferdig og forutsigbart. De vet hva straffen blir for overtredelser. Likevel må vi bruke skjønn i diverse saker, sier leder for skjenkekontoret i Bergen kommune, Bent Lundø.

Positiv bransje

I Ålesund stiller bransjen seg positiv til det nye systemet.

øystein Oksnes

Positiv: Barsjef ved Terminalen Byscene er utelukkende positiv til at det blir prikkbelastningssystem i Ålesund.

Foto: privat

– Vi stiller oss utelukkende positiv til et slikt system. Det vil gi bransjen større forutsigbarhet, sier barsjef ved Terminalen Byscene i Ålesund, Øystein Oksnes.

– På stående fot er jeg positiv til dette. Man får her anledning til å skjerpe seg om man får en negativ anmerkning, sier Einar Søvik som driver tre utesteder i Møre og Romsdal.

Skjenkesteder får bevillingen inndratt i minst en uke hvis det har fått 12 prikker i løpet av to år.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Molde vant sjumålsdrama: Berisha hånet med «slanger» og falske sedler

n9oU6LhHxh0

Romsdalingen Ragnhild Valle Dahl og Vipers tok mesterligagull