Hopp til innhold

Kvinner overskjenkes oftere enn menn

Gjennom flere hundre stikkprøver over sju år, har Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) avdekket at utesteder er mer liberale med alkoholsalg til åpenbart berusede kvinner enn menn.

Fulle damer på bar

Selv om de har fått for mye, er det mer å hente i baren for fulle kvinner.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sirus har siden 2004 engasjert skuespillere som har spilt fulle på utesteder i Trondheim, Oslo og Bergen. Totalt er det gjort 425 forsøk på å kjøpe alkohol, og i 82 prosent av tilfellene lykkes testpersonene med å få servering.

Ser man på kjønnsfordelingen er det kvinner som har lettest for å få kjøpt en ny drink eller øl, selv om de åpenbart hadde fått nok å drikke.

– Kvinner som fremstår som beruset får servering i 88 prosent av tilfellene, mot menn som får servering i 77 prosent av tilfellene. Det er betydelig og en signifikant forskjell, sier stipendiat ved Sirus Kristin Buvik til NRK.

– Troverdig skuespill

Når forsøkene ble gjennomført på det som av Sirus beskrives som «problematiske barer», hadde de kvinnelige skuespillerne en suksessrate på 95 prosent. I disse tilfellene var barene dunkelt belyst, spilte høy musikk og hadde mange andre berusede gjester.

Fordi skuespillerne i realiteten ikke var fulle, gjennomførte Sirus på forhånd en evaluering av evnene deres til å spille. Et ekspertpanel bestående av politi, skjenkekontrollører og spesialrådgivere vurderte troverdigheten deres før forsøkene, og en tredjedel av skuespillerne ble observert av forskerne under kjøpsforsøket.

Lignende studier er også gjort i andre land, men Norge er først ute med å ta i bruk kvinnelige skuespillere i forsøket.

– Vanskelige kvinner

President i Norsk bartenderforening Rune Kårbø kjenner seg ikke igjen i forskningen, og mener de er like strenge med begge kjønn. Men i hovedsak opplever han at det er menn som oftest blir avvist fordi de er fulle.

– Trenden er at kvinner går ut sammen for å ha det hyggelig og ta et glass vin. Menn følger kanskje oftere enn kvinner trenden med å gå ut og slå hæla i taket, sier Kårbø til NRK.

Forklaringen på at fulle kvinner har lettere tilgang på alkohol kan skyldes at kvinner diskuterer for mye med bartenderen når de blir avvist, tror Kårbø.

– Det kan være at kvinner er vanskeligere å ha med å gjøre enn menn.

Buvik har allerede et par teorier om hva som kan ligge bak den liberale holdningen til kvinner før hun nå skal i gang med å forske på årsaken.

– Menn oppfører seg oftere aggressivt og er i fare for å havne i trøbbel på byen, mens kvinner kanskje blir vurdert som mer harmløse av bartenderne, sier Buvik.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ