- Protestaksjoner hjelper ikke

- De som sitter i styrene i helseforetakene lar seg sjelden påvirke av protestaksjoner.

Aksjon for Mork rehabiliteringssenter
Foto: Tipser

Det sier seniorforsker ved forskningsinstituttet IRIS i Stavanger, Ståle Harald Opedal.

Aksjonerte mot nedleggelse

Legg ned Nevrohjemmet

Opedal har skrevet boken "Helse-Norge i støpeskjeen" som setter søkelys på sykehusreformen.

Ståle Harald Opedal

Ståle Harald Opedal tror det skal mye til for at styret lar seg påvirke av aksjonistene.

Han har blant annet forsøkt å finne ut av i hvor stor grad styremedlemmene i helseforetakene tar hensyn til lokale protester.

- Det gjør de i liten grad. Er de blitt enig seg i mellom så er de bundet til masten. Da står de last og brast selv om det er et upopulært vedtak, sier Opedal.

- Det ligger i logikken i foretaksmodellen. Styrene har sin styrenorm som innebærer en lojalitet overfor eieren. Dersom de lar seg lede av sykehusaksjonistene så vil det nok bryte med den lojaliteten de har til systemet, sier Opedal.

Demonstrasjon Molde

Engasjementet var stort da helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen kom til Molde.

Foto: Herskedal, Kjell / Scanpix

Sterke reaksjoner

Innsparingsforslagene som ledelsen i Helse Møre og Romsdal presenterte i forrige uke, har skapt sterke reaksjoner lokalt. Ikke minst har kuttforslagene innenfor rehabilitering ført til protester.

Nevrohjemmet er foreslått nedlagt mens antall senger ved Mork senter i Volda og Aure senter er foreslått redusert.

Både brukerne og ansatte ved Mork senter frykter at dette er starten på en nedleggelse.

- Det er i høyeste grad et stort engasjement ute blant folk for å beholde helsetilbud når dette blir foreslått lagt ned, enten det er lokalsykehuset eller tilbud om rehabilitering. Det fokelige engasjementet er stort, sier Opedal.

Demonstrantene slår ring om Mork rehabiliteringssenter
Foto: Tipser

Underskriftskampanje

Knut Engeset har satt i gang en underskriftskampanje mot forslaget om innsparingsforslagene for Mork senter. Kampanjen har gitt resultater.

- Vi har klart å samle inn tilsammen 7500 underskrifter. 3400 underskrifter har kommet inn på nettet. I tillegg har folk hatt muligheten til å skrive under på butikker og andre steder og her aht det kommet inn 4100 underskrifter, sier Engeset.

- Jeg har selv vært pasient ved Mork senter. Jeg kom inn på båre og gikk ut på krykker. Det var et velfungerende tilbud som ga trygghet både for meg og min familie, sier Knut Engeset.

Gjennomslag

Men Opedals forskning gir ikke aksjonistene store håp om å nå frem. Men i noen saker skjer det.

- De som har fått gjennomslag har skapt et bredt engasjement etter å ha trykket på mange knapper. Det betyr at de har møter med sine stortingsrepresentanter og gjerne får møte statsråden, sier Opedal.

- Vi kan ikke gjøre så mye annet enn å samle underskrifter og opplyse styret om hva slags tiltak de velger å legge ned, sier Engeset.