- Møre og Romsdal er vinner

Vegvesenet i Møre og Romsddal er svært fornøyd med satsingen på vedlikehold og rassikring på statsbudsjettet.

Kran Oppdølsstranda

Den rasfarlege Oppdølsstranda skal rassikrast. Møre og Romsdal er vinnaren når det gjeld fordelinga av rassikringsmidlane, seier regionvegsjefen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Møre og Romsdal får 60% av rassikringsmidlene på landsplan. Til sammen er det satt av 525 millioner kroner. I Møre og Romsdal blir det nå rassikring både på Oppdølsstranda i Sunndal, Hjartåberga i Volda og Vågetunnelen på vegen mellom Vestnes og Rauma.

Les også:

Berit Brendskag Lied

Berit Brendskag Lied er svært fornøgd med budsjettet.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

Til sammen har Møre og Romsdal fått en bevilgning på 352 millioner kroner. Og regionsjef Berit Brendskag Lied er meget fornøyd.

– Dette er jeg kjempefornøyd med, og det tror jeg hele Møre og Romsdals befolkning er også, sier hun.

Fornøyd også med vedlikehold

Regionsjef Berit Brendskag Lied er også fornøyd med pengene som er satt av til vedlikehold.

– Ja, det er kanskje her jeg er aller mest fornøyd. Fra et faglig ståsted har vi påpekt nødvendigheten av vedlikehold over lang tid. Og vi har fått et kraftig løft her. Nå skal vi både holde standarden og øke standarden på vegene, sier Brendskag Lied.