Video BUDSJETTET-051010-MR-180847-SI_MR.mp4

Usemje om ferjepengar

Sterke reaksjonar på løyvingane til ferjene etter eit år med store problem i ferjedrifta.