Halvparten av kreftpasientene uten tydelige symptomer

Fastlegene har problemer med å plassere pasienter i kreft-kategorien i halvparten av tilfellene. Det viser tall fra Danmark.

Lege og pasient

Bare halvparten av de som har kreft har symptomer som er typiske for kreft. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Colourbox.com

For fastlegene kan det være en stor utfordring å få plassert kreftsyke i riktig kategori, ifølge nye tall fra Danmark.

Bare halvparten av pasientene har nemlig symptomer som legen umiddelbart kan gjenkjenne som et tegn på kreft.

Det viser resultatene av en spørreundersøkelse som ble utført blant nydiagnostiserte kreftpasienter og deres fastleger i Århus fra 2004 til 2005. Resultatene er publisert i Ugeskrift for læger.

Overrasket over resultatene

Legene svarte på spørsmål om tilsammen 2.212 pasienter, hvordan de framla sine symptomer ved den første konsultasjonen og hvordan de selv tolket disse.

I bare 49 prosent av tilfellene var symptomene av en slik art at legen kunne henvise pasienten videre til sykehus for utredning.

For forskerne bak undersøkelsen kom resultatene som en overraskelse.

- Det har faktisk overrasket oss at så mange kreftpasienter faller utenfor de såkalte «kreftpakkene», hvor både symptomer og den etterfølgende behandlingen av de enkelte kreftsykdommene er nøye beskrevet, sier professor Peder Vested ved Aarhus Universitet til Cancer.dk.

Bruker lang tid på diagnose

Forskerne har også sett på sykdomsforløpet hos den enkelte pasient. Det viser seg at pasienter med mindre karakteristiske symptomer må vente betydelig lengre på en diagnose.

Mange sendes fra undersøkelse til undersøkelse, og man mister verdifull tid.

Peter Vedsted mener undersøkelsen viser at det er behov for å tenke nytt i diagnostiseringen av kreft.

- Det er nødvendig med andre strategier enn bruken av vanlige «kreftpakker», herunder å få gjort en hurtig og spesialisert utredning, sier han.

Kreftens Bekæmpelse i Danmark tar til orde for felles diagnosesentre for alle typer kreft, slik at man raskere kan komme fram til riktig diagnose.

Utfordring også i Norge

Ved kreftsykdom er det også i Norge en stor utfordring å få stilt diagnosene tidlig nok, ifølge Kreftforeningen.

- Det gjelder kanskje spesielt unge mennesker, fordi legene da har en tendens til å undersøke mer sannsynlige alternativer først. Det er tross alt ikke så vanlig at unge mennesker får kreft, sier avdelingssjef Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen til NRK.no.

Han er ikke direkte overrasket over de danske tallene.

- Mange symptomer kan være kreft, selv om de oftest ikke er det. En del pasienter kan få altfor lenge før de får riktig behandling, sier Opdalshei.

- Vi er opptatt av at pasientene blir tatt på alvor, og at de blir henvist til riktig nivå ved usikkerhet. Det er avgjørende at pasienten får en rask løype uten unødvendig venting, understreker han.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)