Hopp til innhold
Quiz

Test deg sjølv: Kva kan du om korona?

Kva er symptoma? Kva kan du gjere i karantene? Ta quizen, og sjekk kva du kan om korona!

Korona-quiz
Grafikk: NRK

1/7 Symptom

Person med symptomer
Grafikk: NRK

Kva er dei vanlegaste kjende symptoma på at du er blitt sjuk av det nye koronaviruset?

2/7 Risikogrupper

Risikogrupper
Grafikk: NRK

Folk i risikogruppene er ekstra utsette dersom dei blir smitta med det nye koronaviruset. Kven gjeld dette?

3/7 Mistanke om smitte

Frykter symptomer
Grafikk: NRK

Du trur du kan vere smitta av koronaviruset, men er ikkje i ei risikogruppe. Kva gjer du?

4/7 Påvist smitte

Bekreftet covid-19
Grafikk: NRK

Kva skal du gjere viss du har fått påvist koronasmitte?

5/7 Karantene

Karantene
Grafikk: NRK

Du er plassert i heimekarantene fordi du har vore i nærleiken av ein person som kanskje er smitta. Sjølv føler du deg frisk. Kva kan du gjere?

6/7 Covi-kva-for-noko?

Koronaviruset
Grafikk: NRK

Verdas helseorganisasjon kom 11. februar med namnet covid-19. Talet viser til året sjukdommen blei oppdaga, men kva betyr covid?

7/7 Sjukmelding

Sykedager
Grafikk: NRK

Kor mange dagar kan du vere heime frå jobb på grunn av sjukdom utan sjukmelding frå lege mens koronapandemien går føre seg?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Kjelder: Helsenorge, Folkehelseinstiuttet, Verdas helseorganisasjon