Hopp til innhold

– Jeg er redd mange ikke tør å si sannheten om helsa nå

Fra 1.oktober blir det strengere krav til førerkort. Sjekk om de nye reglene gjør at du risikerer å miste lappen.

Martine Hemstad Lyslid

VIKTIG: Martine Hemstad Lyslid i Ung Diabetes er redd mange unge vil vegre seg mot å fortelle legen sin om helseproblemer som kan påvirke førerkortet.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Førerkort

FØRERKORT: Nye, strengere regler gjør det vanskeligere å få lappen, men skal gjøre det tryggere i trafikken.

Foto: Dragan Cubrilo

Har du diabetes, alvorlig kols, søvnproblemer eller går på tunge medisiner, kan det bli vanskeligere for deg å få førerkort.

– Jeg er redd mange ikke tør å si sannheten om helsa nå. Kanskje man ikke vil fortelle legen om episoder som for eksempel insulinsjokk, i frykt for ikke å få eller miste førerkortet, sier leder i Ung Diabetes, Martine Hemstad Lyslid, til NRK.

Diabetikere er en av gruppene som rammes av strengere regler.

– Straffbart

De nye helsekravene gjelder både de som skal få førerkort for første gang, og de som skal fornye.

– Når du fyller ut egenerklæringen, er det straffbart å holde tilbake opplysninger eller gi uriktige opplysninger om egen helse, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirekoratet til NRK.

Man skal ikke ut i trafikken hvis man ikke har helsa i orden.

Svein Lie

ANSVAR: Alle har et ansvar for å opptre hensynsfullt i trafikken og det er straffbart å holde tilbake informasjon om egen helse, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie.

Foto: Helsedirektoratet

– Alle som kjører bil har et stort ansvar for å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende, som det heter i vegtrafikkloven. Det betyr at du ikke skal kjøre hvis du ikke er skikket til å kjøre på en trygg måte, for eksempel hvis du har en helsetilstand som påvirker trafikksikkerheten.

– Tungt

Personer med helseproblemer som påvirker kjøringen skal lukes ut av trafikken.

Martine Hemstad Lyslid

TUNGT: Det kan oppfattes som stigmatiserende og tungt å bli sett på som en fare i trafikken når man er ung med en kronisk sykdom, mener Martine Hemstad Lyslid i Ung Diabetes.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Å være ung og få førerkort er en stor ting i livet. Da kan det oppleves stigmatiserende og tungt med et økt fokus på at personer med diabetes er en fare i trafikken. Det er en krevende sykdom å leve med, og ikke alle unge har akseptert at de har diabetes.

Hemstad Lyslid mener det er viktig med helsekrav i trafikken og understreker at det er en stor oppgave å sette seg bak rattet. Men alle må ikke dras over samme kam.

– For oss er det viktig med individuelle vurderinger, siden ingen diabetiker er lik, sier hun.

– Brudd på vikeplikt

Stein-Olaf Røberg, distriktsleder for Utrykningspolitiet i Øst og Innlandet, sier det er viktig og bra at reglene nå skjerpes.

UP-sjef, Follo og Østfold - Stein-Olaf Røberg

VIKTIG: Stein-Olaf Røberg i Utrykningspolitiet håper de nye reglene gjør det tryggere å ferdes i trafikken.

Foto: Politiet

– Helsen påvirker kjøringen og vi ser at brudd på vikeplikt og feilplassering i kjørebanen ofte kan relateres til nedsatt helse eller kjøring i medikamentrus.

– Vi vil ikke ha livsfarlige sjåfører i trafikken og helsen påvirker oppfattelsesevnen. Vi håper de nye reglene vil gjøre det tryggere i trafikken, sier Røberg.