Hopp til innhold

Vanligste dødsårsak i trafikken: Utforkjøring

Utforkjøringsulykker og møteulykker står for mer enn 70 prosent av alle dødsulykker i trafikken.

Utforkjøring Sørlia i Steinkjer

42 personer døde i utforkjøringsulykker i 2015. Her fra en utforkjøring i Steinkjer i fjor. Ingen omkom i denne ulykken.

Foto: Terje Næss

Statens vegvesen rykker ut på alle dødsulykker på norske veier. Ulykkene dybdeanalyseres for å bringe mer kunnskap inn i trafikksikkerhetsarbeidet.

Nå er tallene fra fjoråret klare og utforkjøringsulykker er den største ulykkestypen, med 38 prosent av alle ulykkene i 2015. 42 personer døde i utforkjøringsulykker i fjor.

– Det ligger mye sorg og lidelse bak disse tallene, sier Guro Ranes – som leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Antallet møteulykker går ned

Guro Ranes

Guro Ranes er ansvarlig for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide

Møteulykkene er den nest største ulykkestypen med 28 prosent av alle ulykkene i 2015.
Dette kommer fram av Statens vegvesens årlige analyse av dødsulykker på norske veier.

– Vi har analysert alle dødsulykker på norske veier siden 2005. Med unntak av 2013 har det vært en klar nedadgående trend i tallet på møteulykker, sier Ranes i en pressemelding.

Det er som regel flere faktorer som er medvirkende til at ulykker skjer og at en ulykke blir en dødsulykke.

Farlig sideterreng

Farlig sideterreng medvirker til skadeomfanget i 19 prosent av alle dødsulykker og i 46 prosent av alle utforkjøringsulykker, ifølge Statens vegvesen.

– Sikring og utbedring av sideterrenget til veien er derfor et viktig tiltak. Her har staten, fylkeskommunene og kommunene et avgjørende ansvar for å bidra til å bedre forholdene, sier Ranes.

Analysene viser også at manglende dyktighet hos sjåførene er en medvirkende faktor i hele 48 prosent av ulykkene.

– Dette er ofte et resultat av at førerne har liten erfaring og kunnskap, noe som igjen fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd i trafikken, sier Ranes.

For høy fart

Høy fart var en medvirkende faktor til 34 prosent av alle dødsulykkene i 2015.

– Med høy fart mener vi enten at man har kjørt for fort etter forholdene som var på veien da ulykken skjedde, eller fart som var langt over fartsgrensa. Sammenhengen mellom høy fart og alvorlige ulykker er sterk og godt dokumentert, sier Ranes.

Fotgjengere fortsatt utsatt

Fotgjengerulykker er den tredje største ulykkestypen, med 13 prosent av alle dødsulykkene i 2015. Med unntak av 2012 har det vært en jevn nedgang i denne typen ulykker siden 2008, men likevel var det 13 fotgjengere som ble drept i trafikken i 2015.

Totalt døde 117 personer på norske veier i 2015, noe som er det laveste antallet registrert siden 1947. 37 prosent av dem som omkom i bilulykker i fjor, brukte ikke bilbelte.

Siste fra Trøndelag