Hopp til innhold

Snart kan roboter avlaste hjemmesykepleien

Roboten «Eve» kan hjelpe eldre å bo hjemme lenger.

Eve er en norsk robot som kanskje kan avlaste hjemmesykepleien

SE VIDEO: NRK tester roboten som kan gjøre nesten det samme som et menneske. Video: Tom Arne Søyland/NRK. Redigering: Stian Nerheim Kallekleiv/Nuno Duarte/NRK. Foto: Karina Kaupang Jørgensen/NRK.

Norske «Eve» er en myk robot som kommuniserer med mennesker.

Den kan for eksempel plukke opp ting fra gulvet, hjelpe deg fra rullestolen og inn i dusjen eller hente ting.

– Jeg bruker en fjernkontroll for å kjøre den, resten styres med VR-utstyr, forteller robotsjåfør Bernt Børnich.

Han er teknologisjef hos det norske selskapet Halodi, som har laget roboten «Eve».

Klarer masse

Det finnes mange roboter som kan gjøre én spesifikk oppgave.

– I stedet for å ha huset fullt av mange roboter, kan du ha «Eve» og be den gjøre akkurat det du trenger hjelp til, forklarer Børnich.

Han viser til at nordmenn lever lenger enn før, og flere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig på en verdig måte.

Da kan en robot avlaste hjemmesykepleien.

– «Eve» kan ikke erstatte menneskelig kontakt. Men i stedet for at hjemmesykepleien bruker tid på å kjøre fra adresse til adresse, kan «Eve» avlaste. Du kan be henne hjelpe deg på toalettet, eller hente ferdig smurt mat som hjemmesykepleien har satt i kjøleskapet, eksemplifiserer han.

Dette krever i så tilfelle at en trent person sitter i et kontrollrom og styrer robotene.

– Når du ikke trenger roboten, står den i et hjørne og lader seg selv, forklarer han.

Kanskje i 2022

En mann styrer en robot med VR

Robotens bevegelser styres med VR, men selve kjøringen styres av en annen kontroll.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Robotprodusenten håper å få «Eve» hjem til eldre om to år.

– Noen eldre skal få være med på en pilotprøving i 2021. Så håper vi den kan brukes for å avlaste hjemmesykepleien fra 2022, sier Børnich.

Norske myndigheter sier at hjemmerobotene må testet ut en god stund før de kan bli vanlige.

– Det er vanskelig å si noe om hvordan robotene skal styres og kontrolleres, og arbeidet skal organiseres, før man har fått en god del mer praktisk erfaring, mener statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun understreker at helse- og omsorgstjenester alltid vil være avhengige av møtet mellom mennesker.

– Omsorg kan ikke erstattes av teknologi. Roboten «Eve» er et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan bidra til å styrke og utvide hjemmetjenestene, slik at de ansatte i helse- og omsorgstjenesten kan bruke tiden på brukerne, sier hun.

Gjennom det nasjonale velfredsteknologiprogrammet har mange norske kommuner allerede tatt i bruk ny teknologi.

Mye av teknologien som i dag brukes av kommunene er knyttet opp til responssentre som er bemannet døgnet rundt av helsepersonell. For eksempel for å håndtere alarmer fra brukerne.

– Mange har allerede tatt i bruk teknologi. Selvgående støvsugerroboter eller elektroniske medisindispensere brukes av mange i dag, og det vil være en naturlig utvikling at vi etter hvert får langt mer avanserte roboter, som «Eve», inn i hjemmene våre, avslutter hun.