Skeptisk til hjemmetest for kreft

Hjemmetesting for tarmkreft kan gi lengre ventelister for folk med symptomer på sykdommen, sier kreftekspert. Men apoteket mener at testen kan redde liv.

Tarmkrefttest hos Boots apotek

Boots-apotekene selger nå hjemmetester for tarmkreft. Ekspertene strides om hvor smart det er.

Foto: Tor Risberg / NRK

I Norge er tarmkreft den vanligste kreftformen som rammer begge kjønn. Nesten 4000 får diagnosen hvert år, og rundt 40 prosent dør av sykdommen innen fem år.

Jo tidligere kreften oppdages, jo større er mulighetene for effektiv behandling.

På Boots-apotekene kan du nå få kjøpt en hjemmetest for å sjekke om du er i faresonen for å få tarmkreft. Geir Hoff, rådgiver hos Kreftregisteret, er sterkt kritisk til tilbudet.

Geir Hoff

Hvis mange tar hjemmetesten, kan pasienter med symptomer presses enda lenger ned på ventelisten, sier professor Geir Hoff.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Det er betenkelig at private aktører kan få store inntekter uten å ta ansvar for merbelastningen denne tjenesten kan påføre det offentlige helsevesenet, sier Hoff, som også er medisinprofessor ved Universitetet i Oslo og assisterende forskningssjef ved Sykehuset Telemark.

Hoff mener at apotekkjeden ikke tar noe ansvar for det som virkelig koster penger når det gjelder testing for kreft.

De offentlige kostnadene for koloskopi (kikkertundersøkelse av tarmen) og opplæring av helsepersonell som skal gjennomføre undersøkelsene, er en av de store utfordringene i kreftomsorgen akkurat nå.

– Det er ressurskrevende å håndtere alle som avgir positiv test og trenger en koloskopi, og det offentlige må ta regningen. Ventelistene for koloskopi er allerede på rundt seks måneder.

– Hvis mange tar apotekets hjemmetest, kan det i verste fall bety at pasienter med symptomer presses enda lenger ned på ventelisten, sier Hoff.

Livredding

Dagfinn Øgreid

Hjemmetesting er et godt alternativ i påvente av et fullt utbygd offentlig screening-tilbud for tarmkreft, mener professor Dagfinn Øgreid.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Selv om vi har en annen tilnærming enn Geir Hoff, arbeider vi begge for å redde liv i perioden fram til Norge innfører offentlig screening for tarmkreft, sier professor og kreftspesialist Dagfinn Øgreid til NRK.no. Han er medisinsk direktør hos ScreenCancer, firmaet som samarbeider med Boots-apotekene.

Øgreid er helt uenig i påstanden om at firmaets hjemmetester kan bli en uønsket belastning på et allerede presset offentlig helsevesen.

– Å være tidlig ute, er selve nøkkelen til å få ned kreftdødeligheten. Men vi henviser ikke til kikkertundersøkelse ved mistenkelige funn. Det er fastlegens oppgave. Legen må blant annet vurdere om funnet har lav risiko, eller om det krever øyeblikkelig hjelp, sier han.

Risikovurdering

Apotekets hjemmetest koster 450 kroner. Omtrent 400 personer har kjøpt den siden november i fjor.

Kundene hos Boots besvarer først en enkel risikovurdering. Hvis du er over 50 år gammel, eller hvis noen i nærmeste familie har hatt denne kreftformen, anbefaler apoteket at du kjøper hjemmetesten.

Vektreduksjon uten kjent årsak, endret avføringsmønster, sigarettrøyking, lite mosjon, begrenset inntak av frukt og grønt, samt at man spiser mye rødt kjøtt, er også indikasjoner på at en hjemmetest kan være fornuftig, ifølge apotekkjeden.

Testen består i avføringsprøver som man selv sender inn til analyse hos apotekets samarbeidspartner ScreenCancer.

Svaret kommer i løpet av et par uker. Hvis avføringen inneholder usynlig blod, oppfordres man til å kontakte fastlegen.

– Med den risikovurderingen apoteket legger til grunn, er svært mange mennesker i faresonen for tarmkreft. Problemet er at en slik hjemmetest ikke er bra nok hvis du faktisk har mistenkelige symptomer. Da bør du få gjennomført en koloskopi-undersøkelse, som fastlegen henviser til. Usynlig blod i avføringen kan ha mange årsaker. Kreft er bare en av dem, sier Geir Hoff.

Han mener at hjemmetesting bidrar til ytterligere press på det offentlige helsevesenet, noe som kan gå ut over dem som virkelig er syke og venter i månedsvis.

– Norge er sent ute

Reklame for tarmkrefttest fra Boots apotekene

Denne reklamen for hjemmetesten sendte Boots apotek ut i forrige uke.

Foto: Skjermbilde

Hoff kan forstå at mange vurderer hjemmetesten som et fint og fornuftig tiltak.

– Men når man ser helhetsbildet og hva det fører til, er det all grunn til være skeptisk, sier han.

– EU fraråder da også denne typen "villscreening", både av faglige og økonomiske grunner. Allerede for 10 år siden anbefalte EU alle land å tilby offentlig screening (masseundersøkelse) for tarmkreft i visse aldersgrupper, forutsatt at tilbudet kvalitetssikres og evalueres hele veien fra undersøkelse til utredning og eventuell behandling, sier han.

En rekke europeiske land har nå innført eller er i gang med å etablere et slikt tilbud. Norge er blant dem som har kommet sent i gang, foreløpig med et pilotprosjekt i Østfold og deler av Buskerud og Akershus.

– Det er ikke overraskende at private aktører kommer på banen når norske myndigheter er så trege med å følge opp EUs anbefaling. Screening for tarmkreft er blitt big business i blant annet USA, der folk betaler skjorta for en kikkertundersøkelse. Det er betenkelig hvis dette tar av også her hjemme, sier Geir Hoff.

Alle får tilbakemelding

– Alle som tar hjemmetesten, får tilbakemelding fra oss. Et brev hvis alt er i orden, eller telefon fra en erfaren sykepleier dersom testen gir utslag. Samtalen med sykepleier er noe av det unike ved denne testen, sier medisinsk direktør Dagfinn Øgreid hos firmaet ScreenCancer. Han uttaler seg også på vegne av Boots-apotekene.

– Ved å linke alle mistenkelige funn videre til fastlegen, har vi oppnådd det vi ønsker. Nemlig at folk med funn tar dette alvorlig, legger han til.

Øgreid mener også det er en stor utfordring at mange ikke ønsker å gjennomgå en kikkertundersøkelse.

– Hjemmetesting handler om å fange opp flere av dem som kan være i faresonen, og som ellers ikke ville latt seg undersøke. Det er viktig at folk i den aktuelle alderen som har usynlig blod i avføringen, eller som har andre symptomer, gjennomgår en koloskopi. Den kan gjøres både i offentlig og privat regi, sier Øgreid.

– Uforståelig

Dagfinn Øgreid viser til at Norge som ett av de siste landene i Europa ennå ikke har vedtatt offentlige masseundersøkelser for tarmkreft.

– Hvor mange skal dø mens samfunnet venter på dette tilbudet? Det er uforståelig at det ikke for lengst er innført i Norge. Det er dokumentert at denne typen screening har mye bedre effekt mot dødelighet enn brystkreftscreening, sier han.

– Ett av problemene er altså at terskelen for å ta en kikkertundersøkelse er ganske høy for mange mennesker. Derfor er hjemmetesting for blod i avføringen et godt alternativ i påvente av et fullt utbygd offentlig screening-tilbud.

– Tarmkreft tar 1800 liv i Norge årlig, men det kan gå inntil 15 år før symptomene blir tydelige. Å teste seg tidlig kan derfor bidra til å få ned dødstallene. Da er ikke valget av testmetode det viktigste, sier Dagfinn Øgreid.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)