Hopp til innhold

Her kan du bryte reglene

Nå må du være minst 18 år for å ta solarium lovlig i Norge. Samtidig er det full forvirring om hvordan de nye reglene skal praktiseres.

Dame i solarium

Fra 1. juli 2012 må du være myndig for å ta i bruk kommersielle solstudioer.

Foto: GREG WOOD / Afp

Lunefulle norske somre kan gjøre det utfordrende å få huden brun og gylden. Derfor har løsningen for mange vært å ta seg en tur i solarium.

Spesielt blant ungdom har det å «ta sol» vært populært, men helt risikofritt er det ikke. Mange hudkrefttilfeller i Norge skyldes nemlig overdreven soling.

Som et tiltak for å bedre hudkreftstatistikken i Norge, innførte regjeringen fra 1. juli et forbud mot solarium for personer under 18 år.
Det vil si - nesten. Hvordan denne regelen skal håndheves tolkes nemlig helt forskjellig hos bransje og etat.

Lill Tove Nilsen, forsker i Statens Strålevern

Lill Tove Nilsen, forsker ved Statens strålevern.

Foto: Statens Strålevern

– I første omgang er det informasjonsplikten som står sentralt. Alle som tilbyr solarium har fra 1. juli plikt til å tydelig informere om at det er 18-årsgrense på å ta solarium, sier Lill Tove Nilsen, forsker ved Statens strålevern.

– Betjeningskravet trer imidlertid ikke i kraft før om ett og ett halvt år, sier Nilsen og viser til kravet om at alle kommersielle solstudioer fra 1. januar 2014 må ha kompetent betjening.

Denne betjeningen skal både sjekke alderen på kundene og veilede hver enkelt kunde.

Modell i solarium

Er du under 18 år, har du fortsatt mulighet til å ta solarium i ubetjente studioer. Men du har egentlig ikke lov.

Foto: FRANK AUGSTEIN / AP

Men fordi dette krever en omstilling hos bransjen, ga Helse- og omsorgsdepartementet en forsinkelsesperiode på nesten to år før betjeningskravet ville tre i kraft, opplyser Nilsen.

– Inntil da må betjente solstudioer kontrollere at kundene er over 18 år. På de ubetjente solstudioene er det imidlertid ingen betjening som kan sjekke om kundene er 18 år nå, sier forskeren.

Kontrolleres med stikkprøver

Nilsen sier de vil kreve at solstudiene har tydelige oppslag om aldersgrensen. Hvorvidt aldersgrensen overholdes vil kontrolleres med stikkprøver.

– Det er opp til hver enkelt kommune å kontrollere dette. Aldersgrensen er ment som et sterkt signal om helseskadene ved sterk soling, sier hun.

Hvis noen da blir tatt for å være en mindreårig i en eventuell kontroll, blir de bortvist fra stedet.

– Men dersom solstudioene unnlater å informere om 18-årsgrensen, kan det bli sanksjoner. Og dersom det er helt åpenbart at det tilbys solarium til mindreårige, kan man ta i bruk sterkere virkemidler som politianmeldelse, sier Nilsen.

– Forskriftskravet gjelder fra 1. juli, men det må bli en tilvenning frem til 2014, sier Nilsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Mer dramatisk med et betjeningskrav

Leder i Norsk Solarieforening Ronny Rath Pedersen har hele veien vært kritisk til den nye forskriften om et betjeningskrav i solstudioer.

Aldersgrensen på 18 år vil derimot ikke, isolert sett, være like dramatisk for solariumsbransjen, mener han.

Ronny Rath Pedersen, formann i Norsk Solarieforening

Ronny Rath Pedersen, formann i Norsk Solarieforening

Foto: Privat

– Kunder under 18 år står anslagsvis for rundt fem prosent av omsetningen, så vi er ikke redd for tap av inntekter. Det er betjeningskravet som vil være ødeleggende for bransjen, sier Pedersen.

Pedersen forteller om solstudioer som legges ned allerede nå fordi eierne ikke tør å fornye husleieavtaler ut ifra det regelverket som foreligger.

Han sier dog at bransjen er godt forberedt på det nye kravet som kommer, og plakater med informasjon om aldersgrensen vil være tydelig oppslått i solstudioene.

– Ikke pliktig til å stoppe en 17-åring

Men han mener forskriften skal håndheves annerledes enn det Statens strålevern opplyser om.

– Strålevernet tar feil. Det har vi helt tydelige uttalelser fra statssekretæren om. Det står tydelig i veilederen at man ikke skal legge til rette for at mindreårige skal ta sol, men du er ikke pliktig til å stoppe en 17-åring så lenge du informerer om at det er forbudt, sier Pedersen.

– Så lenge det informeres om aldersgrensen i studioet på en god måte, har man ingen plikt til å spørre om legitimasjon, sier han videre.

Pedersen antar at flere under 18 år vil ta den nye forskriften til seg, men ikke alle.

– Aldersgrensen er mer ment som en signaleffekt om at det ikke er tillatt å selge soltjenester til mennesker under 18 år, fortsetter han.

Han påpeker også at det ikke er forbudt for mindreårige å sole seg i et privat solarium.

– Kravet gjelder for kommersielle solstudioer. Samtidig vet vi at det finnes 30.000 solsenger i norske hjem. Da flyttes omsetningen og bruken fra solstudioene over i private hjem hvor det er ingen kontroll eller informasjon. Jeg tror ikke dette vil bedre helsen til de under 18 år, sier Pedersen.

– Gir ikke mer usunn solbading

I en e-post til NRK.no understreker Kreftforeningen at det er viktig at Strålevernet og Norsk Solarieforening blir enige om hva som faktisk gjelder.

– For å følge forskriften skal bransjen «ikke tilby solarium til personer under 18 år». Slik vi ser det, vil det vel da være nødvendig å be om legitimasjon, hvis man er i tvil om en person er over 18 år, sier Mona Stensrud, spesialrådgiver i Kreftforeningen.

Hun tror imidlertid ikke at forbudet vil føre til mer usunn solbading hos de under 18 år.

– Vi tror ikke flere nå vil skaffe seg solarium og tilby det til sine mindreårige barn, sier Stensrud, og sier i likhet med forsker Lill Tove Nilsen i Strålevernet at aldersgrensen heller vil være et signal til foreldre og andre om helsefarene ved å bruke solarium.

Ei heller forsker Lill Tove Nilsen i Strålevernet er bekymret for en slik effekt.

– Jeg tror ikke alle vil kjøpe solarium hjemme, sier Nilsen.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)