– Lokkepris på mange osloboliger

600 boligannonser er undersøkt av Forbrukerombudet, som mener fem av meglerkontorene bruker lokkepriser.

Visningsskilt

Tre meglerkontorer fra Aktiv Eiendom og to andre meglerkontorer i Oslo har stor differanse på takst og prisantydning i sine annonser.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Forbrukerombudet gikk 11. og 12. april gjennom 600 boligannonser i Oslo.

– Fem av meglerkontorene hadde så store avvik mellom takst og prisantydning at vi mener å se en tendens til systematisk bruk av lokkepriser i markedsføringen, sier Jo Gjedrem, fagdirektør i Forbrukerombudet til NRK.no.

Se noen av eksemplene i tabellene nedenfor.

Ulovlig med lokkepris

Forbrukerombudet mener slik prising er forbudt.

– En urealistisk lav prisantydning er villedende og brudd på markedsføringsloven, understreker Gjedrem.

Samtlige meglerkontorer som har én eller flere boliger blant de 600 Forbrukerombudet har kontrollert, har nå fått et brev med spørsmål om salgssum og kommentarer.

– Vi vil lytte til deres forklaring og deretter konkludere med om de har brukt lokkepriser eller ikke, forklarer han.

Diskusjonen om enkeltboligene prøver de å distansere seg fra.

– Det dukker alltid opp forklaringer på noen av objektene. Vi er interessert i helheten og vil undersøke om prisantydningene systematisk settes for lavt av meglere som skal kjenne sitt prisområde godt, mener han.

Avviser metoden

Advokatene Sem og Johnsen Eiendomsmegling forteller at lokkepriser er et helt ukjent fenomen for dem.

– Vi har mottatt brevet fra Forbrukerombudet og skal svare på det innen fristen, men vi opererer ikke med lokkepris, sier Camilla Sem, advokat og megler ved Advokatene Sem og Johnsen Eiendomsmegling til NRK.no.

Hun forklarer at det er vanskelig å gi en eksakt verdivurdering på kostbare eiendommer, da det er et helt spesielt segment.

– Det selger er villig til å selge for er avgjørende for prisen. Vi går aldri under en slik prisforventning, opplyser hun.

Den boligen med størst differanse i Forbrukerombudets sjekk ligger på Briskeby. Her er differansen på hele 2.250.000 kroner.

– I det tilfellet var taksten for høy. Så greit er det, sier hun.

Boligen har tidligere vært lagt ut av et annet meglerbyrå.

– Vi la den ut til 15.250.000, det selger i verste fall kunne selge boligen for. Vi fikk bud på 15 millioner som selger aksepterte. Da er det ikke lokkepris, understreker hun.

Sem og Johnsen

Advokatene Sem og Johnsen Eiendomsmegling

Prisantydning:

Takst:

Differanse:

15.250.000

17.750.000

2.250.000

11.400.000

12.500.000

1.100.000

7.890.000

8.750.000

860.000

8.990.000

9.600.000

610.000

6.990.000

7.500.000

550.000

3.990.000

4.500.000

510.000

6.850.000

7.300.000

450.000

13.500.000

13.950.000

450.000

  Kilde: Forbrukerombudet. Annonser fra 11. og 12. april 2013

Skylder på takstmennene

Sem forklarer videre at markedet lenge har vært veldig oppadgående, og at når det da begynner å slakke er det ikke alltid takstmennene henger med.

– Da er det vi som meglere som er de beste til å justere prisene, legger hun til.

– Det er også vårt inntrykk at takstmennene ikke henger med i markedet, sier Gjedrem fra Forbrukerombudet.

Han legger til at det stort sett går den andre veien.

– Det kan godt være enkelttilfeller blant disse boligene som rettferdiggjør en lav prisantydning, men vi har sett på det generelle bildet, og da ser vi en tendens til systematisk lokkepris, påpeker han.

Takstbransjens har inntrykk at eiendomsmeglernes organisasjoner tar sakene om lokkepris på alvor, og at de arbeider for å gjøre noe med det.

– Generelt kan sies at takstmenn setter markedsverdien til den pris en vurderer at eiendommen kan omsettes for i markedet på takseringstidspunktet. Takseringsbransjen er opptatt av uavhengig taksering og følger derfor denne debatten nøye, skriver Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund i en e-post til NRK.no.

Aktiv Eiendom Holtet/Nordstrand

Aktiv Eiendom Holtet/Nordstrand

Prisantydning:

Takst:

Differanse:

5.390.000

6.000.000

610.000

2.190.000

2.500.000

310.000

2.390.000

2.650.000

260.000

2.490.000

2.700.000

210.000

2.490.000

2.700.000

210.000

1.390.000

1.500.000

110.000

2.690.000

2.800.000

110.000

2.490.000

2.550.000

60.000

Kilde: Forbrukerombudet. Annonser fra 11. og 12. april 2013

Aktiv Eiendom Lambertseter

Aktiv Eiendom Lambertseter

Prisantydning:

Takst:

Differanse:

1.890.000

2.100.000

210.000

2.190.000

2.400.000

210.000

2.090.000

2.250.000

160.000

1.990.000

2.150.000

160.000

1.890.000

2.050.000

160.000

2.190.000

2.300.000

110.000

990.000

1.100.000

110.000

3.350.000

3.400.000

50.000

1.950.000

2.000.000

50.000

Kilde: Forbrukerombudet. Annonser fra 11. og 12. april 2013

Aktiv Eiendom St. Hanshaugen

Aktiv Eiendom St. Hanshaugen

Prisantydning:

Takst:

Differanse:

5.300.000

5.600.000

300.000

3.990.000

4.200.000

210.000

3.990.000

4.200.000

210.000

7.290.000

7.500.000

210.000

3.490.000

3.600.000

110.000

3.190.000

3.300.000

110.000

Kilde: Forbrukerombudet. Annonser fra 11. og 12. april 2013

– Følger normen

Aktiv Eiendomsmegling forteller at det er nullaksept for bruk av lokkepriser i deres kjede.

– Vi følger bransjenormen som kjede, og støtter også opp om bransjens arbeid på området gjennom Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), sier Finn Magnus Rogne-Hansen, administrerende direktør i Aktiv Eiendom til NRK.no.

Bransjenormen sier at prisantydningen ikke bevisst må settes lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere.

– Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering, påpeker Rogne-Hansen.

Han har mottatt kopi av brevet fra Forbrukerombudet, og venter nå på en redegjørelse av boligene.

– Vi har fått svarfrist 16. mai, og vil svare Forbrukerombudet innen fristen. Utover det kan jeg ikke gå inn på hver enkelt bolig akkurat nå, legger han til.

Privatmegleren Park avviser også bruk av lokkepriser.

– Vi har gått igjennom alle sakene Forbrukerrådet har stilt spørsmålstegn ved og finner ingen sammenheng mellom påstandene og bruk av lokkepris, skriver Christian Falkenberg, daglig leder ved Privatmegleren Park i en e-post til NRK.no.

Privatmegleren Park

Privatmegleren Park

Prisantydning:

Takst:

Differanse:

7.790.000

8.500.000

710.000

6.950.000

7.500.000

550.000

3.490.000

3.900.000

410.000

4.490.000

4.900.000

410.000

8.690.000

9.100.000

410.000

Kilde: Forbrukerombudet. Annonser fra 11. og 12. april 2013

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.