Hopp til innhold

Risikoen for å føde her er femdoblet på 30 år

Risikoen for å føde før du rekker sykehuset har økt dramatisk. – Jordmortilbudet må styrkes, mener den nye Sp-lederen.

Vei

I Østfold og Finnmark har det på 30 år blitt fem ganger så stor risiko for å føde før du rekker frem til sykehuset. Uplanlagte fødsler på veien eller hjemme rammer over 400 i året. Norge har nå færre akuttinstitusjoner enn WHOs anbefaling. Illustrasjonsbilde fra landeveien i Østfold.

Foto: Maria Elsness / NRK

Baby

Alt gikk heldigvis bra med Wilma, Linda Dahlens datter som ble født i en busslomme. Her er friskusen Wilma noen måneder gammel, i 2008.

Foto: Privat

– Femdobbelt så stor risiko? Det tenker jeg bare er trist.

Linda Dahlen, som fødte i busslomme.
Linda Dahlen

Linda Dahlen fra Mysen måtte sitte i 90 graders vinkel i passasjersetet å føde – hun kom seg ikke ut av bilen.

Foto: Privat
Hilde Engjom

- Jeg synes det er et tankekors at vi i 2009 hadde færre akuttinstitusjoner som kunne håndtere komplikasjoner ved svangerskap og fødsel, enn det beregnede behovet etter WHOs modell, sier fødselslege Hilde Engjom.

Foto: Privat
Vei

En vanlig vei i Østfold. Verken fristende eller trygt fødested.

Foto: Maria Elsness / NRK
Trygve Slagsvold Vedum

- Disse tallene viser at det er viktig å opprettholde et desentralisert fødetilbud, sier Trygve S. Vedum, Senterpartiets nye leder.

Foto: Tor René Stryger
Bent Høie

– Når det gjelder fødetilbudet i områder med lang avstand til fødeinstitusjon, har de regionale helseforetakene fått ansvar for å etablere følgetjeneste med jordmor for gravide med lang reisevei, sier helse-og omsorgsminister Bent Høie.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Østfold ligger nær hovedstaden og sentrale strøk. Men har bare ett sykehus med fødeavdeling – i Fredrikstad.

Risikoen for å føde før du rekker sykehuset i Østfold ble faktisk mer enn femdoblet mellom slutten av syttitallet og 2004-2009, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister.

– Femdobbelt så stor risiko? Det tenker jeg bare er trist, og at det er en direkte følge av nedlagt fødeavdeling her i Indre Østfold, sier tobarnsmor Linda Dahlen til NRK.no, når hun får høre om statistikken i dag.

Hvis man ser hele landet under ett, så er risikoen for å føde uplanlagt utenfor institusjon doblet i løpet av de siste 30 årene.

Linda Dahlen fra Mysen var i 2008 en av dem som opplevde å måtte føde langs veien i Østfold – i en busslomme.

– Den frykten og panikken unner jeg ingen som føder, sa hun til NRK.no tidligere denne uken.

Ikke friskere mødre etter sentralisering

De siste ti årene har det vært drøye 400 fødsler årlig der mor ikke rekker frem til sykehuset, avslørte NRK.no på onsdag.

– Det er jo altfor mange selvfølgelig. Alle som har kjørt kona si til sykehus for å føde, vet hvordan det er – vi er fremdeles glade for at vi kom frem i tide. Disse tallene viser at det er viktig å opprettholde et desentralisert fødetilbud, sier Trygve S. Vedum, Senterpartiets nye leder, til NRK.no.

Hilde Marie Engjom ved Universitetet i Bergen har sett nøye på fødselsstatistikkene, og sammenlignet dem med situasjonen for tretti år siden.

– Vi forventet at sentralisering kunne bidra til redusert forekomst av alvorlig sykdom hos mor som følge av svangerskap og fødsel. Imidlertid fant vi en økning, og vi mener det er behov for bedre kartlegging av slik sykdom og hvordan tilgjengelighet til institusjoner og institusjonsstørrelsen påvirker kvinnens risiko, sier Engjom til NRK.no.


Flere kvinner som bor mer enn en time unna nå

At antall fødeavdelinger i Norge har blitt kraftig redusert i løpet av en generasjon, er neppe noen overraskelse for noen. Fra 1979–2009 gikk antallet fødeinstitusjoner ned, fra 95 til 51. Altså omtrent en halvering.

– Tilgjengeligheten til fødeavdelinger har blitt redusert. Andelen kvinner som bor lenger enn en time fra fødselsinstitusjon, har økt fra 7,9 prosent til 8,8 prosent fra
2000 til 2010, sier Hilde Engjom til NRK.no.

Helse- og omsorgsministeren sier følgende om situasjonen:

– Uplanlagte fødsler som skjer hjemme eller under transport er ikke ønskelig, og er en belastning for dem det gjelder. Denne regjeringen har sagt vi skal stoppe nedleggelser av fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet, uttaler Bent Høie til NRK.no.

Flere sykehus der fødeavdelingene er nedlagt, har etablert ”God start”-enheter, opplyser Helse- og omsorgsministeren. Dette omfatter jordmorberedskap, følgetjeneste og mulighet til å la kvinnen føde på stedet.

– Når det gjelder fødetilbudet i områder med lang avstand til fødeinstitusjon, har de regionale helseforetakene fått ansvar for å etablere følgetjeneste med jordmor for gravide med lang reisevei. Helsedirektoratet har anbefalt at dette skal gjelde kvinner med mer enn halvannen times reisevei til fødested, sier helse- og omsorgsminister Høie videre.


Dårligere enn WHOs anbefaling

Fødselslege Engjom har også sammenlignet norske forhold med Verdens helseorganisasjon (WHO) sin veileder.

– Veilederen er utarbeidet til hjelp for land vi vanligvis ikke liker å sammenligne oss med. Jeg synes det er et tankekors at vi i 2009 hadde færre akuttinstitusjoner som kunne håndtere komplikasjoner ved svangerskap og fødsel, enn det beregnede behovet etter WHOs modell, uttaler fødselslegen.

Senterpartiet synes det er alvorlig at risikoen for å måtte føde utenfor sykehus har økt såpass mye.

– Å ha et desentralisert fødetilbud er en god samfunnsinvestering. Det hjelper ikke å ha faglig sterke miljøer hvis den fødende ikke rekker frem. Når trenden er at alt skal bli større, mister vi mye på veien. Vi mener løsningen er å hindre nedleggelse av flere fødetilbud. Vi vil styrke jordmortjenesten, og tilby følgetjeneste i bilen, sier den ferske partileder Vedum.

Tabellen viser risiko for å føde før du rekker frem til sykehuset, i alle fylker. 2012-tall fra Medisinsk fødselsregister. Grafikk: Glen Imrie, NRK.

Femdobling i Østfold og Finnmark

Grafikken over viser risikoen for å føde ufrivillig utenfor sykehus i de ulike fylkene i 2012.

Kvinner i Sogn og Fjordane hadde i 2012 den største risikoen for å oppleve en ikke-planlagt fødsel før ankomst til fødeinstitusjon (18 av 1000 fødte), fulgt av kvinner i Finnmark (13 av 1000), Troms (11 av 1000), Vest-Agder (8 av 1000) og Østfold (8 av 1000).

– Det er bare i Østfold og Finmark det har vært en femdobling av risikoen for ikke å rekke frem de siste 30 årene, forteller fødselslege Engjom.

Risikoen har økt i andre fylker også, men ikke like mye.

– Komplikasjoner ved svangerskap og fødsel kan oppstå brått, og helsepersonell må ha både kunnskap, ferdigheter og tilgang til utstyr. WHO framhever at dette krever fungerende akuttinstitusjoner. Men dødsfall for mor og barn er sjeldne i Norge, og vi har en helsetjeneste av god kvalitet, avslutter hun.


TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)