NRK Meny
Normal

Færre dør av hjerte- og karsykdom

Men kreft og hjerte- og karsykdommer er fortsatt de vanligste dødsårsakene.

Heart

Hjerteinfarkt er den enkeltsykdommen av alle hjerte- og karsykdommer som tar flest liv hos begge kjønn.

Foto: Erwin Wodicka / Erwin Wodicka

De siste 40 årene har det vært en nedgang i dødsfall grunnet hjerte- og karsykdommer for menn og de siste 50 årene for kvinner, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine sider.

Nedgangen gjelder menn og kvinner i alle aldersgrupper, viser dødsårsaksstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2010.

Hjerteinfarkt tar mange liv

Hjerteinfarkt er den enkeltsykdommen av alle hjerte- og karsykdommer som tar flest liv hos begge kjønn.

Halvparten av alle dødsfall blant menn og et stort flertall av kvinners dødsfall etter 80 år skyldes hjerteinfarkt.

Etter hjerteinfarkt er det hjerneslag som tar flest liv hos begge kjønn.

– Beregninger fra Sverige og andre europeiske land tyder på at færre nye sykdomstilfeller og bedre behandling kan dele æren for den store nedgangen i dødeligheten av hjerte- og karsykdom de siste årene. Årsaker til færre sykdomstilfeller er lavere blodkolesterol, lavere blodtrykk og mindre røyking, sier forsker Sidsel Graff-Iversen ved FHI.

I 2012 vil det nye nasjonale registeret for hjerte- karsykdommer ved FHI bli satt i gang.

Da vil det finnes bedre datagrunnlag for å kunne si mer om hva som bidrar til sykelighet og dødelighet av hjerte- og karsykdom.

Lungekreft topper kreftstatistikken

Totalt sett har også dødeligheten av kreft sunket de siste ti årene, både blant menn og kvinner.

Dette er målt i antall dødsfall per 100.000 innbygger med justering for aldre, men det faktiske antallet som dør av kreft har steget.

Dette skyldes befolkningsøkningen.

Av samtlige kreftformer er det lungekreft som tar flest liv blant menn, tett fulgt av prostatakreft.

For kvinner er det også lungekreft som tar flest liv, men her er det brystkreft som kommer på andre plass.

932 kvinner døde av lungekreft i 2010, og sykdommen har blitt kvinnekreft nummer én i alle aldersgrupper.

Flest menn tar selvmord

Hvert år er det om lag 150 kvinner og 400 menn som tar selvmord i Norge.

I 2009 var det en økning i antall selvmord blant menn, ellers har forekomsten sunket jevnt i perioden 1991 til 2005.

Selvmordsantallet blant menn har ikke økt i 2010. Forekomsten av selvmord blant kvinner har vært konstant de siste 20 årene.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.