Hopp til innhold

– CE-merkingen er villedende

Mange tror feilaktig at CE-merket er en trygghetsgaranti når de kjøper varer. Europeiske forbrukerorganisasjoner krever nå at merkeordningen fjernes.

CE-merket solbrille

Solbriller er blant produktene som skal CE-merkes. Men for deg som forbruker har det liten betydning.

Foto: Halvard Jakobsen / NRK

– I mer enn 20 år har forbrukerne misforstått CE-merkingen. Nå må den fjernes fra produktene, krever de europeiske forbrukerorganisasjonene.

Ifølge spørreundersøkelser tror mange kunder at CE-merket er en garanti for sikkerhet og høy kvalitet. En fersk undersøkelse i Danmark viser at over halvparten av forbrukerne tror det er tryggest å handle CE-merkede produkter.

I en annen undersøkelse svarer 33 prosent av de spurte i flere land at CE-merket betyr at produktet er laget i EU-området.

Ingen av svarene er korrekte. Merkingen er et hjelpemiddel for tollmyndigheter og andre offentlige instanser som skal passe på at produsentene følger lover og regler.

CE er derimot ikke en kvalitets- eller trygghetsmerking som forbrukerne kan ha særlig nytte av. Det er for eksempel ingen krav om testing og godkjenning av CE-merkede produkter.

– Falsk trygghetsfølelse

Organisasjonen ANEC, som representerer 30 europeiske forbrukerorganisasjoner på standardiseringsområdet, konkluderer med at merket er villedende fordi mange får en falsk trygghetsfølelse når de kjøper produkter.

Merkeordningen omfatter blant annet leketøy, elektronikk, byggevarer, sykkelhjelmer og solbriller. En rekke andre varegrupper skal ikke CE-merkes.

ANEC, der det norske Forbrukerrådet er med, ber nå EU-kommisjonen om å fjerne det synlige CE-merket fra emballasjen og fra selve produktet. Det bør heretter bare brukes i dokumenter og papirer som følger med, slik at myndighetene fortsatt kan bruke det til markedsovervåking.

For forbrukerne kan CE-systemet være temmelig forvirrende. Her er ett eksempel:

Leketøy skal CE-merkes, mens møbler er fritatt. Barnesenger selges dermed uten CE-merke, mens leketøy-barnesenger for dokker skal merkes.

Betyr det at dokkesengene er "sikrere" enn barnesenger? Det hele er temmelig uklart, mener ANEC.

Et annet eksempel er falske ladere som CE-merkes for å lure forbrukerne.

– For dårlig informasjon

CE-merket

Elektronikk er også CE-merket.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Organisasjonen Standard Norge regner med at også mange norske forbrukere misforstår hva CE-merket egentlig betyr.

– CE er ikke et kvalitetsstempel eller en garantiordning for forbrukerne, men et informasjonssystem mellom forretningsforbindelser.

– Informasjonen om dette til folk flest har kanskje vært for dårlig, sier internasjonal koordinator Tom A. Høseggen i Standard Norge til NRK.no.

Han forteller at det er avgjørende viktig for de store aktørene at produktene CE-merkes slik at de fritt kan omsettes i Europa.

– CE-merket er et slags pass til det europeiske markedet. Dette har spesielt stor betydning for byggevarebransjen og de som produserer medisinteknisk utstyr, forteller Høseggen.

CE er en deklarasjon fra produsenten om at produktet oppfyller myndighetenes minstekrav til helse, miljø og sikkerhet, og at det holder seg innenfor vedtatte standarder.

Men produkter uten CE-merke kan være like trygge og ha de samme egenskapene og like god kvalitet. Likevel er det ikke uvanlig at næringslivet bruker dette merket i markedsføringen.

De første åtte månedene i fjor oppdaget kontrollorganene i Europa nesten 250 tilfeller av leketøy som ikke oppfylte lovens krav om sikkerhet. Ifølge ANEC var flesteparten av dem CE-merket.

– Jungel av merkeordninger

Standard Norge ser ikke bort fra at kravet om endret bruk av CE-merket kan bli vedtatt. Men organisasjonen vil ikke si om den mener at dette er fornuftig.

– Det er et politisk spørsmål. Men det er ikke tvil om at behovet er stort for en opprydning i jungelen av merkeordninger, sier kommunikasjonssjef Marit Sæter i Standard Norge.

– Mange forbrukere har problemer med å skille de mange merkeordningene fra hverandre. Det kan være en medvirkende årsak til at mange feilaktig tror at CE-merket er beregnet på forbrukerne, mener hun.

Les mer om CE-merking hos Standard Norge.

– Mer villedende enn veiledende

Audun Skeidsvoll

– Mer villedende enn veiledende, sier Forbrukerrådets Audun Skeidsvoll om CE-merkingen.

Foto: cf-wesenberg/kolonihaven.no

Ifølge Forbrukerrådet har CE-merkingen vært en hodepine i mange år.

– Merket blir tolket og misforstått av forbrukerne, og er mer villedende enn veiledende, sier forbrukerpolitisk direktør Audun Skeidsvoll til NRK.no. Han støtter forslaget om å fjerne CE-merket fra emballasjen.

Han sier at det har vært altfor mange eksempler på misbruk av merkeordningen.

– Spesielt på leketøy og fyrverkeri importert fra andre verdensdeler er det ikke uvanlig at produkter utstyres med CE-merke selv om de ikke er laget i henhold til sikkerhetskravene. I slike tilfeller er CE direkte misvisende, mener Skeidsvoll.