NRK Meny
Normal

Verden skapes hjemmefra

I dette P2-akademiet handler det om pressedekningen av den ikke vestlige verden fra 1902-2002. Det er førstelektor på journalistikk ved Høgskolen i Oslo, Anne Hege Simonsen som sammen med seniorforsker ved programmet SAI/Culcum på Universitetet i Oslo Elisabeth Eide som foredrar.

Nordkapp globus
Foto: Atle Markeng / NRK

Det norske ståstedet er så framtredende i pressens framstilling av andre land, og i særdeleshet av den ikke vestlige verden. Journalistene har, sammen med reisende forfattere, vært formidlerne som skulle få ”verden inn i stuene” og dermed bidra til å forme publikums verdensbilder.

Men hvilken verden er det snakk om? Spør Anne Hege Simonsen og Elisabeth Eide i dette foredraget. De har gjort en systematiske gjennomgangen av norsk presses verdensbilder mellom 1902-2002

Den ikke vestlige verden fortoner seg som randsoner sett fra Norge. Disse kontinentene både var og er ofte politisk marginale; tilgangen på informasjon er gjerne tilfeldig og styrt av utenlandske nyhetsbyråer. Unntakene er kriger der vestmaktene eller den gamle østblokken er involvert. Andre unntak er dekningen av bistand og misjon. Hundreårsperspektivet i vår studie viser oss hvordan pressen utvikler fortellinger om disse randsonene og hvordan fortellingene danner rammeverket for det vi kan kalle pressens politiske geografi.

Fortellingene er bemerkelsesverdig standhaftige, selv om kriger og store begivenheter ofte endrer pressens fokus og prioriteringer. I vårt materiale ser vi i første halvdel av århundret gjerne det arabiske Midtøsten som slumrende, eksotisk og tilbakestående. Israel framstår etter etableringen i 1948 som en vestlig og moderniserende kraft, og regionen endrer karakter fra sovende til å bli en arena for de evige konflikter. Latin-Amerika framstår som eksplosivt og turbulent, med banditter, kupp og fotballhelter, mens Afrika dekkes som et passivt kontinent der endringer må tilføres utenfra. Afrika omtales i stor grad som ett land, der mediene i liten grad registrerer regionale, politiske eller sosiale endringer.

En type artikler som forekommer ofte er såkalte gode historier fra virkeligheten – altså saker som ligger i et grenseland mellom nyheter og vitser. Avisen Nordlys bringer i 1928 denne historien om afrikanernes møte med moderne teknologi, under tittelen ”Når skatteopkreveren kommer fra himmelen”:

En negerstamme i Nigeria hadde i lengere tid hårdnakket nektet å betale skat, og da de britiske myndigheter ønsket å gjøre ende på denne tilstand, sendte de en flyvemaskin med et par embedsmenn til stammens egn. De innfødte som aldri før hadde sett flyvende mennesker blev aldeles forferdet, da de så maskinen lande, og forsvant i vill flukt. Snart efter kom dog stammens høvding tilstede og overrakte de britiske embetsmenn skatten, idet han erklærte at han innså, at det var umulig å gjøre motstand mot en regjering som sendte menn fra himmelen.

Avisen Nordlys 1928 / Avisen Nordlys/Verden skapes hjemmefra av Anne Hege Simonsen og Elisabeth Eide

Dette er et utdrag av foredraget: Verden skapes hjemmefra holdt av Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen i P2-akademiet 20.03.08

Kulturstrøm

  • Første rivetillatelse er gitt

    Plan- og bygningsetaten har gitt tillatelse til å rive regjeringsbygg 4 og Møllergata 17, de første tillatelsene som er gitt til det nye regjeringskvartalet. Etaten har ikke fått inn merknader til riving av disse to byggene.

  • Jakob Oftebro spiller Peer Gynt

    Det er nå endelig klart at Jakob Oftebro skal spille Peer Gynt på Gålå i august. Oftebro ble brannskadet under filminnspilling og det var usikkert om han kunne spille på Gålå. – Jeg gleder meg til å stå på scenen på Gålå med pappa og alle aktørene en gang til, sier Jakob Oftebro i en pressemelding.