NRK Meny
Normal

Utviklingshemmede får egen kanal

Utviklingshemmede i Norge får en egen TV-kanal. Etter mønster fra den danske kanalen TV Glad, skal TV Follo gå i gang med en riksdekkende kanal for og med utviklingshemmede.

TV Glad-lansering

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og Svein Andre Hofsø fra Sandefjord var til stede under lanseringen av TV Glad, kanalen for utviklingshemmede. I etterkant av lanseringen har prosjektet blitt overført til TV Follo.

Foto: Morten Holm / Scanpix

- Dette er helt nytt i Norge, men basert på et konsept fra Danmark. Der sendes kanalen over hele landet og har mange seere, også utenfor gruppen som det er rettet mot. Dette vil bli et viktig redskap for å gi denne gruppen en stemme i samfunnet, sier ansvarlig redaktør i TV Follo, Tønnes Stenersen, som har fått oppdraget med å lage den nye kanalen.

Besøk kanalens nettside

Deltakelse i samfunnet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og NAV har bevilget over 26 millioner kroner til prosjektet. For det er viktig å gi psykisk utviklingshemmede en stemme i medieoffentligheten, sier direktør for arbeid og aktivitet i NAV, Erik Oftedal.

- NAV har som hovedoppgave å hjelpe folk i arbeid, men det er også en viktig oppgave i å sørge for deltakelse i samfunnet. Her er det mange mennesker som ikke så lett kommer til orde i den ordinære medieoffentligheten, og derfor vil vi hjelpe de å komme frem med sine erfaringer. Vi ser ikke bort fra at det her vil dukke opp mennesker og perspektiver som andre medier vil gripe fatt i, sier Oftedal.

Kjente konsepter, nye perspektiver

Ifølge redaktør Tønnes Stenersen skal programmene i den nye kanalen bygges over samme lest som allerede kjente TV-konsepter.

- Vi skal ha programmer som ikke er ulike de man finner på andre kanaler, men de skal være laget av og for psykisk utviklingshemmede og tar opp problemstillinger sett fra deres ståsted, sier Stenersen.

Stenersen er nå i gang med å jakte på framtidige TV-reportere og fotografer ved den verna bedriften Ski produksjonsservice, som samarbeider med TV Follo om prosjektet. Den nye kanalen skal ha 25 ansatte, og programmene vil bli sendt på frikanalen og flere lokal-tvstasjoner. Stenersen tror kanalen vil bli en seersuksess, men sier det blir vanskelig å gjøre det like bra som danskene.

- Vi skal jobbe hardt for å komme opp på samme nivå som danskene, for det er høyere enn det vi nå har til daglig i TV Follo, sier Stenersen.

Kanalen går trolig på lufta våren 2009.

Flere kulturnyheter