Munch + Mapplethorpe
Foto: Sissel de Jong / Robert Mapplethorpe / Munchmuseet

Kulturstrøm