NRK Meny
Normal

Droppar musikklinja for å øve

Instrumenttalent vel allmennfag på vidaregåande - for å få tid til å øve.

Pianospilling
Foto: Gwenael KNICHEL / MAXPPP

- Eg har valt å søkje meg inn på allmenne fag til hausten, fordi eg vil få meir tid til å øve. Eg vil spele, ikkje danse, syngje og dramatisere.

Andreas Lamo fra Stavanger øvar kvar dag, og går på laurdagsskule i kulturskulen - eit opplegg for dei med særleg talent.

Men han vil ikkje søkje seg til den studieretninga som er berekna på musikkinteresserte ungdommar.

For på musikk-, dans- og drama- i den vidaregåande skulen nyttar elevane mykje av fritida til å lage forestillingar og musikalar, og i skuletida har dei rundt 400 fleire undervisingstimar i løpet av tre år, enn det elevane på allmenne fag har.

Mindre fritid enn andre elevar

Lundehaugen videregåande i Sandnes er størst i landet på dette studiet, og Ane Haukland er avgangselev med fiolin som instrument.

- Det hadde jo vore greitt å ha meir tid til å øve på hovudinstrumentet vårt. Vi har berre førti minutt - det burde vere åtti i alle fall. Og så har vi ein del ekstraarbeid, og mindre fritid enn andre elevar.

No syner det seg at halvparten av studentane som kjem inn på Norges Musikkhøgskole slett ikkje har bakgrunn fra musikk, dans og drama i vidaregående - men dei er like flinke.

Svekkar klassisk musikk

Eit utval frå kulturskulane og den høgare musikkutdanninga i Norge meiner at dei vidaregåande skulane må lokke musikktalenta attende der dei høyrer heime.

Eirik Birkeland

Eirik Birkeland, rektor ved Norges Musikkhøgskole.

Foto: Norges Musikkhøgskole

Rektor Eirik Birkeland ved Norges Musikkhøgskole, meiner svaret er opptaksprøve, færre timar og mindre undervising i musikkteori.

- Mitt inntrykk er at om den klassiske utdanninga ikkje er godt nok, vil den bli fortrengt av andre sjangrar med meir trøkk i.

- Men dette skal jo vere eit studieførebuande tilbod for alle - blir det ikkje då feil om klassisk musikk skal få eit fortrinn?

- Det er ikkje snakk om å fortrenge verken dans, drama eller rock. Men vi må oppretthalde ein kulturtradisjon, og i den samanheng betyr klassisk musikk mykje.

- Musikklinja skal vere for alle

Men rektor på Lundehaugen videregående, Mats Bryne, seier at musikk, dans og drama må dyrke breidden.

- Ein skal gje alle elevane som vel dette eit godt utgangspunkt vidare, både dei som vil studerer scenekunst, og det store fleirtalet som nyttar det dei får med seg frå musikklinja til andre studieretningar.

Musikkhøgskulerektor Eirik Birkeland trur likevel at fagtilbodet må bli spissa, dersom det skal hjelpe fram talenta.

- Dette er jo utdanningar som skal vere kvalifiserande for høgare musikkutdanning, ikkje berre allmenndannande. Og vi kan ikkje sjå at musikklinja i dag fungerer særleg studieførebuande.

  • Bør musikklinja bli proffare? Sei di meining!

Kulturstrøm

  • Netflix mer verd enn Disney

    Netflix er for første gang mer verd på børsen enn mediagiganten Disney, skriver Variety. Samtidig bruker selskapet mer penger enn noen sinne for å skape innhold som skal holde de nå flere enn 125 millioner ambonnentene verden over fornøyde. Selskapet har sagt at de kommer til å bruke mer enn 8 milliarder kroner på innhold i 2018, der 85% skal gå til å skape nytt innhold.

  • Freeman beklager etter anklager

    Skuespilleren Morgan Freeman sier i en uttalelse at han beklager dersom noen har opplevd noe han har gjort eller sagt som ubehagelig eller respektløst. Åtte kvinner anklager ham for upassende oppførsel og seksuell trakassering i en CNN-sak.