Hopp til innhold

Bryt med Nasjonalbiblioteket

Den private kunstsamlaren Martin Schøyen bryt samarbeidet med Nasjonalbiblioteket.

Martin Schøyen
Foto: Scanpix

Nasjonalbiblioteket har tidlegare fått skarp kritikk for samarbeidet.

Omstridd samling

Den omstridde samlinga til Martin Schøyen er truleg verdas største private skriftsamling. Samlinga er omstridd grunna usikker eigarhistorie til fleire av gjenstandene, og uvisse om korleis skriftene har hamna i Noreg.

Schøyen har blitt knytta til internasjonal kunstkriminalitet og har mellom anna tidlegare blitt nødt til å levere tilbake nokre buddhistiske skrifter frå samlinga si til Pakistan, som har svært strenge lover mot plyndring og smugling av gamle kunstskattar. Dette var blant avsløringane som kom fram i to NRK Brennpunkt-dokumentarar i 2004.

Kan ha vore kvitvasking

Nasjonalbiblioteket

Samarbeidet mellom Schøyen og Nasjonalbiblioteket har gått ut på at Biblioteket har publisert eit utval av samlinga til Schøyen på nettsidene sine. Dette har dei gjort heilt utan å ta ansvar for eigarhistorikken til gjenstandene i samlinga, men sagt at dette er opp til Schøyen å dokumentere. Fleire forskarar har peika på at Nasjonalbiblioteket slik kan ha vore med på å kvitvaske kunstkriminalitet.

Særleg sterk var kritikken for to år sidan, da det vart avslørt at Schøyen-samlingen inneheldt tjuvegods.

Til NRK konstaterer nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein at grunnlaget for samarbeid ikkje lenger er til stades, og seier det er uproblematisk at det no tek slutt.

Kulturstrøm

 • Ber USA utvise russiske journalister og ambassadør

  Avisen Wall Street Journal ber USA utvise den russiske ambassadøren og russiske journalister, som svar på pågripelsen av deres korrespondent i Russland, ifølge nyhetsbyrået AFP.

  – En utvisning av Russlands ambassadør til USA, samt alle russiske journalister som jobber her, er det minste vi forventer, skriver avisa i en lederartikkel.

  – Timingen av arrestasjonen ser ut til å være en nøye kalkulert provokasjon for å sette USA i forlegenhet og skremme utenlandsk presse som fortsatt er til stede i Russland, heter det videre.

  Det hvite hus har fordømt fengslingen av Gershkovich og advarer amerikanske statsborgere mot å reise til Russland. Amerikanere som alt befinner seg der, oppfordres til å forlate landet.

 • Vin- og spritflasker kan få advarsler

  Alkoholbruk kan gi økt risiko for en rekke sykdommer, og regjeringen vurderer å merke alkoholholdig drikke med en advarsel.

  Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i befolkningen, og størstedelen av de helsemessige og sosiale rusproblemene i samfunnet er knyttet til alkohol, slås det fast i Folkehelsemeldingen.

  En mulig merkeordning er et av tiltakene regjeringen ser på for å redusere alkoholbruken.

  Norge har satt som mål å reduseres skadelig bruk av alkohol med 20 prosent innen 2030. Det vil være utfordrende siden Norge allerede har tatt ut en stor del av gevinsten gjennom en restriktiv alkoholpoliti. Ikke desto mindre vil myndighetene arbeidere videre for å nå målet, heter det i meldingen, som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fram fredag.

  (NTB)