Bekymrer seg ikke for avtalebrudd

Kulturminister Trond Giske bekymrer seg ikke over at deler av avtalen som lå til grunn for det nye Nasjonalmuseet er brutt.

Trond Giske

Trond Giske avdramatiserer fusjonen ved Nasjonalmuseet.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Den omstridte fusjonen ved Nasjonalmuseet skulle ha ventet til et felles nytt bygg sto stod klart, men Giske fremholder at mesteparten av avtalen tross alt er overholdt.

- Jeg mener avtalen i stor grad er overholdt, det står veldig klart i den avtalen at man skal ha en felles ledelse, felles styre og en del felles funksjoner, sier Giske til Kulturnytt.

Les også: Ledelsen brøt avtale med staten

- Brøt ned ledelsen

Det skulle vært en paraplyorganisasjon, men Nasjonalmuseet gikk mye lenger enn det avtalen som ble inngått med Kulturdepartementet innebar.

- Det ble tatt en masse grep, man brøt ned ledelsen, flyttet på folk og brukte bygningen på helt nye måter, sier professor og styreleder i Kunstindustrimuseet Kirsti Strøm Bull.

Strøm Bull, som var med på hele sammenslåingsprosessen, mener dette er stikk i strid med avtalen inngått med departementet.

I avtalen mellom Staten og Kunstindustrimuseet står det:

”Virksomheten skal inngå som en avdeling i Nasjonalmuseet under betegnelsen Kunstindustrimuseet og avdelingen skal videreutvikle sin egenart og profil".

Vond og langvarig konflikt

Fusjonen fremholdes som en årsak til de vonde og langvarige konfliktene. Trond Giske avdramatiserer at fusjonen først skulle inntruffet etter at et nybygg stod ferdig.

- Jeg mener at det ikke nødvendigvis er gjort så mye galt i akkurat dette forholdet. Om avdelingsstrukturen har vært i endring, så har jo også det vært en forberedelse mot en verden hvor vi skal inn under ett tak, sier Giske.

- For lang avstand

Giske mener en av forklaringene på problemene er at det har vært for lang avstand mellom departement og institusjon.

- Da institusjonen ble sjøsatt, så ble det valgt en stiftelsesform som egentlig avskar departementets mulighet for å ha innflytelse på virksomheten og som gjorde at den fløt litt på fritt hav, sier Giske.

- Det kan være kritikkverdig at dette ikke er fult opp eller at det er fulgt opp på en måte som ikke ivaretar avtalen, sier høyres Olemic Thommessen.

Thommesen satt i Stortingets kulturkomité da sammenslåingen ble behandlet. Han sier det var et viktig premiss i Stortingets behandling av sammenslåingen at museene ikke skulle gå rett inn i omfattende fusjon.

Kulturstrøm

  • Avis og radiokanal inngår samarbeid

    Avisa Vårt Oslo og Radio Riks Oslo har blitt einige om å samarbeide for å styrke Oslo-dekninga og ta opp konkurransen om abonnentar og annonsørar, melder dei sjølve. Fyrste samarbeidssending på radio skjedde allereie på morgonkvisten søndag.