Hopp til innhold

– Her har alle veto

Mandag starter klimatoppmøtet i Cancun i Mexico. Men forhandlingene beveger seg i sneglefart, og flere spør seg nå om FN er rette instans for møtene.

Klimaforhandlingene i FN

Forhandlingene under FNs Klimakonvensjon er tungrodd, mener mange.

Foto: Scanpix

Dette er det 16. partsmøtet under FNs Klimakonvensjon som har som mål å få utvalgte delegater fra 192 ulike land til å komme til enighet om tiltakene som skal gjøre verden rustet for klimaendringene i tiden som kommer, og aller helst begrense utfallet av den globale oppvarmingen.

Det er en global utfordring, og verden har et felles ansvar. Det er landene enige om. Men prosessen er tungrodd, for alle landene har egne interesser de skal beskytte.

Les: Derfor haler amerikanerne ut sin egen klimalov
Les også: Kineserne klare for kutt
Les mer: Afrikansk klimastunt i København

– Ethvert land kan blokkere

FN har gitt alle makt ved veto under disse møtene, det betyr at alle skal enes om alt, eventuelt ikke bruke sitt veto – ellers blir det ingen avtale.

– Ethvert land kan blokkere diskusjonene på ethvert tidspunkt, sier Canadas sjefforhandler, Guy Saint-Jacques til The Globe and Mail.

Han er blant dem som ser forbi FN som forhandlingsarena.

– Dersom denne prosessen skulle mislykkes, tror jeg at vi på et tidspunkt blir nødt til å se utenfor forhandlingssalene for hva som kan gjøres for å håndtere den globale oppvarmingen.

Saint-Jacques sier landene vil komme til å gjøre opp status for dette etter Cancun.

Stoltenberg ønsker gruppevise avtaler

Også vår egen statsminister Jens Stoltenberg har begynt å tenke utenfor FN-salene.

– I påvente av en ny, stor og forpliktende internasjonal avtale, må vi prøve å utvikle samarbeid mellom grupper av land. For eksempel kan nordiske land samarbeide med noen utviklingsland om sektorvise klimatiltak, sa Stoltenberg i sitt innlegg under Zeros klimakonferanse på Gardermoen tidligere denne uka.

Han mener slike sektorvise og gruppevise avtaler ikke kan erstatte den store klimaavtalen, men er en mulighet mens man venter på at landene under Klimakonvensjonen skal enes.

Les: Stoltenberg vil ha solospill i klimakampen

Les også mer på Miljøverndepartementets hjemmesider.

Amerikanernes spesialutsending, Todd Stern, sier imidlertid at han foretrekker at forhandlingene forblir i FN.

– Det er landenes plikt, dersom man vil at Klimakonvensjonen skal forbli arenaen for disse forhandlingene, å få det til å fungere, sier han.

«Only show in town»

Leder for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, sier til NRK at FN er eneste mulighet.

– FN er «the only show in town» (eneste alternativet journ.anm.), og den eneste multilaterale organisasjonen vi har for slike forhandlinger.

Han legger imidlertid at han ikke er fremmed for Stoltenbergs forslag.

– Dette initiativet er absolutt ikke i opposisjon til de internasjonale klimaforhandlingene. Hvis nasjonale myndigheter, lokale myndigheter, bedrifter eller enkeltpersoner er overbevist om at det gjelder å handle, er det nettopp det de bør gjøre, sier Pachauri til NTB.

Les også: Pachauri bøyer ikke av for kritikken

Tilliten har sunket

Forut for toppmøtet i København i fjor var det mye optimisme med tanke på et godt sluttresultat. Men ettersom dagene gikk og forhandlingene sto stille sank tilliten til at man ville nå enighet.

Les: Ikke færre floker etter Tianjin
Les mer: Kina og USA i ny klimakrig

Og den negative atmosfæren har vedvart. Kina og USA som står for de største utslippene av klimagasser i dag, forblir steile på sine krav. En republikansk majoritet i høstens USA-valg senket Obamas ambisjoner ytterligere, og EU står midt oppe i økonomiske krisetider – få ser noen muligheter til å bruke penger og ressurser på klima.

Forhandlingsmøtene som har vært holdt siden desember-toppmøtet i fjor har også ført lite med seg.

Les: Obama tok på seg skylden
Les også: – Reell frykt for at Spania ikke skal kunne gjøre opp for seg
Og: Irland: Må kutta raskt og brutalt

Ingen juridisk avtale vil ligge på bordet etter Cancun, men flere håper møtet kan flytte forhandlingene fremover og skape en felles kraft for et positivt utfall av neste års toppmøte i Sør-Afrika.

Les også: EU: – Klimaforhandlingene kan bli irrelevante
Les mer: – Må bli enige om å bli enige