Kineserne klare for kutt

Men målet for å bedre energieffektiviteten, vil i realiteten bety en økning i Kinas CO2-utslipp.

Forurensningen i Beijing

Forurensningen i Beijing.

Foto: Frøydis Frostmo Faraj / NRK

Kina har offentliggjort planer om å kutte karbonintensiteten med 40 til 45 prosent innen 2020 fra 2005-nivået.

– Stort bidrag

– Dette er en frivillig handling fra den kinesiske regjeringen basert på egne nasjonale forhold, og er i tillegg et stort bidrag til det globale arbeidet med å håndtere klimaendringene, melder nyhetsbyrået Xinhua - som siterer en pressemelding fra myndighetene.

Kunngjøringen markerer den første gangen kineserne annonserer kuttplaner i tall for å bremse veksten av klimagassutslipp, og kommer bare to uker før det store klimatoppmøtet i København i desember.

Karbonintensiteten er målet på utslipp av klimagasser per produserte enhet. Målet til kineserne er derfor å bedre energieffektiviteten.

– Utslippene vil øke

Når Kina kutter karbonintensiteten, blir det mer enn oppveid av den økonomiske veksten i landet. Dermed øker CO2-utslippene, forklarer Haakon Vennemo i Econ Pöyry .

Vennemo er Kina-ekspert og utdannet økonom på feltene miljø og utvikling.

Kina har siden 2005 hatt et mål om 20 % energiøkonomisering på 5 år. Med 8% årlig vekst, betyr det å øke landets utslipp med 4 prosent årlig.

Trolig når Kina dette målet.

Med de nye målene for de ti årene fram til 2020, er Kina nesten halvveis allerede. Da trenger landet bare 2-3 % årlig energiøkonomisering, og vil få en økning av utslippene på 5-6 prosent per år.

– Det dette i realiteten betyr, er at kineserne øker sine utslipp av klimagasser raskere enn økningen har vært de siste fem årene, sier Vennemo.

– Symbolsk virkning

Bård Lahn i Naturvernforbundet har fulgt de internasjonale forhandlingene tett, og mener dagens kunngjøring likevel kan ha en symbolsk virkning.

– Kina har aldri hatt en mål tidligere som omhandler utslipp, så meldingen fra de kinesiske myndighetene kan ha en posistiv innvirkning på forhandlingene.

Kineserne på utslippstoppen

Kineserne har gått forbi amerikanerne, og ligger i dag på utslippstoppen for klimagasser.

Så langt har de vært lite villige til å inngå noen overnasjonal avtale som binder dem til kutt i klimagassutslippene.

Kina er per i dag ikke underlagt noen internasjonal avtale, fordi de sees på som et land i utvikling.

Sammen med de andre utviklingslandene har de vært klare på at de ikke bør legges inn under en internasjonal avtale som binder dem til kutt med juridiske sanksjoner.

Under formøter i Bangkok tidligere i høst oppstod det store uenigheter omkring hvordan en eventuell ny, internasjonal avtale bør se ut.

Kina påpekte gang på gang under samtalene i Bangkok at industrilandene prøver å drepe Kyoto-protokollen med en ny avtale.

– Vi har en avtale. Dersom du tar den bort, fjerner du basisen i forhandlingene, sa Kinas forhandler Yu Qingtai.

Les: Rike og fattige kriger i Bangkok

Les også: Afrika setter ned foten

Statsministeren deltar

Kinas statsminister Wen Jiabao

Kinas statsminister Wen Jiabao

Foto: JASON LEE / REUTERS

Utenriksdepartementet i Beijing opplyste i dag om at Kinas statsminister Wen Jiabao vil delta på toppmøtet som starter 7. desember.

Les mer: Wen Jiabao deltar på klimamøtet

Lahn i Naturvernforbundet mener det blir interessant å se om Kina kommer til København med forhandlingsrom, eller om dagens bud blir deres endelige.

USAs president offentliggjorde i går at han vil ta turen innom København i desember, men besøket vil skje før høynivådelen av møtet tar til.

Les også: Obama deltar på klimamøtet