Hopp til innhold

Forventer at ny Regjering betyr mindre ulv

Bomba i regjeringsforhandlingene: Senterpartitilhengere vil ha færre ulver. De som vil ha flere setter sin lit til SV.

Arnfinn Uthus i ulvesona i Elverum

I ULVESONA: Arnfinn Uthus bor i ulvesona i Elverum og forventer at det skytes flere ulver i ulvesona med ei ny regjering der SV er med.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Arnfinn Uthus bor i Elverum som har en fjerdedel av ulvene i Norge. Lokalpolitikeren for Sp er fornøyd med at to ulveflokker i området har blitt skutt de siste årene.

– Akkurat i rovdyrsaken er det så stort spenn mellom SV og Sp at jeg tror det blir utfordrende med et samarbeid, sier Uthus om regjeringsforhandlingene.

Det er Arnodd Håpnes enig i. Han er fagleder for rovdyr i Naturvernforbundet og har store forventninger til at SV bidrar til å beholde ulvestammen.

Her må vi bevare ulven framfor å redusere antall ulver, sier han.

Den problemstillingen får den nye regjeringa på bordet allerede i høst.

Da må de si ja eller nei til at 42 ulver kan skytes i vinter. 30 av dem i ulvesona i Hedmark og Østfold.

Og den ene av ulveflokkene er helt på grensa til Sverige, der Norge aldri har jakta ulv før.

Uenige i hvor mange ulver vi skal ha

Portrett av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken på Røros.

HAR PLASS TIL ULV: SV mener det er plass til en levedyktig ulvebestand i Norge. Utover det vil ikke Lars Haltbrekken si så veldig mye om forslag til ulvejakt akkurat nå.

Foto: Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

En ny minister med ansvar for miljø rekker så vidt å sette seg i stolen før han eller hun får den betente saken. Akkurat nå er det usikkert om Sp i det hele tatt vil gå inn i en regjering med SV.

En prat med to sentrale politikere i rovdyrsaker viser hvor vanskelig det kommer til å bli.

– Vi vil ha levedyktige bestander av de store rovdyrene, sier Lars Haltbrekken (SV).

Sandra Borch under lamminga. Mai 2021.

VIL SKYTE MER ULV: Sandra Borch (Sp) mener ulvebestanden er over det Stortinget har bestemt. Utover det vil hun heller ikke si så mye om hvordan de kan bli enige om det hvis det blir regjeringssamarbeid med SV.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Den tidligere lederen i Naturvernforbundet sitter i energi og miljøkomiteen på Stortinget.

Ulvebestanden er langt over det Stortinget har bestemt så da det må det kunne tas ut flere ulver, sier Sandra Borch (Sp).

Hun sitter også i energi og miljøkomiteen på Stortinget. Hun viser til hva flertallet på Stortinget har blitt enige om i antall ulver i Norge.

Ingen av dem vil snakke om hvordan de to partiene skal håndtere det når spørsmål om ulvejakt dukker opp i et eventuelt regjeringssamarbeid.

Men Sandra Borch mener rovviltnemndene bør få enda mer makt. Og der kan de to partiene få en utfordring rett etter de kanskje har funnet tonen.

Vil skyte 42 ulver

Rett før valget var ulvejakt på dagsorden for rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Flertallet i nemndene var enige med lederen av rovviltnemnda om at ulveflokkene i Slettåsreviret (Trysil), Hornmoen (Elverum), Mangen og Rømskog (Aurskog-Høland) bør skytes under lisensjakt i vinter.

Alle er innenfor ulvesona. De vil også skyte 12 ulver utenfor ulvesona.

Ulvesona

ULVESONA: Ulvesona, som er området der ulven egentlig skal ha fortrinn, strekker seg fra Østerdalen langs svenskegrensa ned til tidligere Østfold.

Grafikk: Miljødirektoratet

Men det var en hake ved forslaget. Rømskog-flokken holder til ved svenskegrensa i Østfold. Norge har aldri jakta ulv rett ved svenskegrensa. Derfor må de snakke med svenskene om jakta.

Det måtte de også i fjor da de gjorde vedtak om ulvejakt i Østfold. Da svarte svenskene at det må norske myndigheter ta stilling til, som endte med at det ikke ble ulvejakt ved svenskegrensa.

8. oktober skal saken opp i rovviltnemnda på nytt. Lars Haltbrekken vil ikke mene noe om det før etter vedtaket er fattet.

Det vil heller ikke Sandra Borch. Annet enn at hun mener rovviltnemndene bør få mer makt.

  • Det er en spesiell grunn til at to ulveflokker i Aurskog-Høland kan bli skutt:

Ulv i rettssalen

Det blir ikke enklere for politikerne siden ulvejakt har vært to ganger i rettssystemet i år.

I sommer falt en dom i Oslo tingrett som kan ha betydning for ulvejakta som er foreslått. Tingretten mente ulvejakta i Elverum og Åmot i januar 2020, der fire ulver ble skutt var ulovlig.

Lars Haltbrekken sier han synes domstolenes avgjørelse bør tas hensyn til når ulvejakt skal vurderes på nytt.

Dommen i Oslo tingrett er anket til Høyesterett.

I vår ga Høyesterett Staten medhold i ulvejakta som var vinteren 2017–2018.

Jaktleder Arne Sveen og død ulv

BLE FRIKJENT: Staten ble frikjent for ulvejakta i Østerdalen 2017–2018. Denne ulven ble skutt i Åmot i januar 2018.

Foto: Knut Røsrud

Sandra Borch mener dommen fra Høyesterett viser at politikere har et tydelig ansvar og at både beitedyr og næring skal vurderes opp mot ulvejakt.

Avgjøres før jul

Avgjørelsen om hvor mange ulver som kan skytes både innenfor og utenfor ulvesona blir trolig ikke tatt før sent på høsten. Etter vedtaket 8. oktober er det tre ukers klagefrist før klagene behandles av nemndene på nytt.

Deretter går saken til departementet og en minister som får ansvaret etter regjeringsforhandlingene.

Arnodd Håpnes

BEVARE ULVEN: Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet forventer at hvis SV blir med i regjering kjemper de for å beholde dagens ulvestamme.

Foto: Naturvernforbundet

– Den nye ministeren må i særlig grad gjøre vedtak som gjør at bestandsmålet sikres på lang sikt, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Han mener også at den nye ministeren bør sørge for at familiegrupper av ulv ikke blir skutt.

Arnfinn Uthus som rusler i skogen i Elverum er ikke enig. Og han forventer å bli hørt.

Det er noen som sier at nå er det vanlige folk sin tur. Jeg vil og si at det er distriktene sin tur til å bli hørt. Spesielt i den saken her, sier han.

Så han mener bestandsmålet som Stortinget har satt bør halveres.

Arnfinn Uthus sitter i skogen i ulvesona i Elverum

MÅ BLI HØRT: Arnfinn Uthus mener det er distriktenes tur til å bli hørt i denne saken.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Likevel mener han at det er synd hvis en enkeltsak skal ødelegge muligheten for et regjeringssamarbeid. Men da mener han SV må respektere synet til Sp.

  • Denne ulven har blitt flytta flere ganger for at ingen skal røre den: