Hopp til innhold

Full seier til Noah etter at ulver ble skutt i ulvesonen

I dag falt dom i saken om de såkalte Letjenna-ulvene. Noah mente ulvene var skutt på ugyldig grunnlag. Oslo tingrett var enige.

Fire ulver skutt ved Elverum

SKUTT: Fire av de seks ulvene i Letjennareviret i Elverum i Hedmark ble skutt 01.01.20. Det var to voksne, det såkalte alfaparet og to årsvalper.

Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Saken handler om fire ulver som ble skutt i januar 2020. De fire tilhørte det såkalte Letjenna-reviret.

Noah gikk til sak, og i dag vant de fram i Oslo tingrett: Vedtaket om ulvene i Letjenna-reviret bygde på feil grunnlag og var derfor ulovlig.

Siri Martinsen, NOAH

GLAD: Siri Martinsen i Noah er fornøyd med dommen som falt i Oslo tingrett fredag.

Foto: Robert Hansen / NRK
  • I hytteområdet rundt Kvitfjell har hunder blitt et problem for sauenæringen. Les mer her!

Skutt i 2020

Det var nyttårsaften i 2019 at regjeringen bestemte at inntil seks ulver kunne felles i flokken, som holdt til rundt Strandbygda ved Elverum.

Lisensjakta starta ved midnatt 1. januar. Etter få timer var fire av de seks individene i Letjennareviret skutt. Noen dager senere, ble jakten stanset.

Noah gikk til sak mot staten med bakgrunn i vedtaket. De mente ulvene var skutt på feil grunnlag, særlig siden de oppholdt seg innenfor ulvesonen.

Mente fellingen var forsvarlig

Staten la på sin side vekt på at terskelen for et vedtak om felling senkes når bestanden er over bestandsmålet.

De vurderte at uttak av Letjennareviret innebar en forsvarlig forvaltning av ulvebestanden innenfor ulvesonen.

Ifølge dommen la imidlertid staten for stor vekt på bestandsmålet. Tingretten skriver at de mener staten tok for mye hensyn til såkalte «konfliktdempende tiltak» da de vedtok å felle ulvene.

I dommen viser de til en faglig vurdering av Miljødirektoratet, som viser at det ikke er registrert tap av sau eller storfe i området etter 2011/2012.

Dermed ble det full seier til dyrerettsorganisasjonen i Oslo tingrett.

Staten ble også dømt til å betale nær 640.000 kroner i sakskostnader til Noah.

Medlemmer i Rovviltets Røst

DEMONSTRERTE: Det var flere organisasjoner som reagerte på jakta i 2020. Her er medlemmer fra Rovviltets Røst, som demonstrerte på stedet der jakta pågikk.

Foto: Privat

Noah: – Fornøyde

Noah mener at det ikke finnes noen lovhjemmel for å drive ren bestandsregulering av kritisk truede dyr.

Leder Siri Martinsen er derfor fornøyd med at de fikk full seier i Tingretten.

– Dette er en viktig seier, ikke bare for ulvene og de som vil ha ulv i norsk natur, men for samfunnet som helhet.

Hun mener at dommen viser at Norge i større grad må følge opp internasjonale avtaler og forpliktelser ovenfor kritisk truede dyr.

– Særlig der Stortinget selv har sagt at terskelen for å gjøre unntak fra vern skal være høy, sier hun.

Rotevatn: – Vil gå gjennom dommen

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) skriver i en e-post til NRK at han registrerer at Oslo tingrett nå har fattet dom i saken.

– Jeg har ikke fått sett nærmere på dommen, men jeg har fått med meg at de ikke har gitt oss medhold. Vi vil nå sammen med Regjeringsadvokaten gå nøye gjennom dommen for så å ta stilling til hva vi vil gjøre videre, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Flere saker fra Innlandet

Portrett av studentleder i Hamar, Tina Martinussen.

Tina (21) har tips til studenter på boligjakt