Hopp til innhold

Verdifullt ulvepar har fått valper. Nå kan naboflokkene bli skutt

Den genetisk viktige ulven har skapt både håp og frustrasjon. Nå kan den bidra til at to andre ulveflokker blir skutt.

Elgå-ulven blir målt og merka av SNO

MER VERDIFULL: Hannulven med de finsk-russiske genene, Elgåulven, regnes som mer verdifull enn ulvene i Mangen og Rømskog. Den er flytta to ganger fra konfliktområder og har nå fått valpekull i Østfold.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Torsdag kom nyheten om at den genetisk viktige Elgåulven har bidratt til nytt blod i den norske ulvestammen.

Samme dag ble det klart at Rovviltnemnda vil felle 24 ulver innafor ulvesona.

Elgåulven fant Deisjøtispa. Begge ble flytta fra Østerdalen til Østfold i vinter fro å unngå konflikt. Nå har de fått minst tre valper.

– Formålet med å ta vare på genetisk verdifulle individer er nettopp at de skal formere seg, sier klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn med ulveparet i Deisjøreviret som ble bedøvd og flytta fra Østerdalen.

VIL TA VARE PÅ ULV: Miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre var med da Elgåulven ble flytta fra Østerdalen til Østfold. Det er ikke sikkert det er han som får klagene på vedtaket i rovviltnemnda på bordet i høst.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han har vært pådriver for å skjerme ulven som flere mener kan bidra til en friskere ulvestamme, siden den preges av innavl.

Men etableringa fører til at rovviltnemndene nå vil skyte ut to ulveflokker i nabolaget.

Mer verdifull enn naboulvene

Det nye reviret til Elgåulven og Deisjøtispa grenser til ulveflokkene både i Mangen og Rømskog i Østfold.

Flertallet i rovviltnemndenefor Hedmark, Oslo, Akerhus og Østfold mener ulvetettheten i området er så stort og konfliktnivået så høyt at det bør felles ulv innenfor ulvesona.

Derfor vil de skyte ut ulveflokkene som er i naboreviret til den genetisk viktige ulven som nå har fått valper.

Elgåulven bedøvd på Koppang i Stor-Elvdal.

DEISJØTISPA: Elgåulven slo seg sammen med Deisjøtispa som sammen med hannulven ble bedøvd og flytta fra Østerdalen til Østfold. Nå har de fått valper.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Da vil også paret få et større område å bevege seg på.

I tillegg vil de skyte ut ulveflokken både i Hornmoenreviret i Elverum og Slettåsreviret i Trysil.

Totalt nesten 40 ulver mener de kan skytes.

Siden ulveflokken Rømskog grenser til Sverige må svenske myndigheter uttale seg, derfor har nemnda foreløpig gjort en prøvevotering.

Saken havner uansett på bordet til miljøministeren etter stortingsvalget.

Mener bestanden tåler jakt

Under behandling av saken var det bare to som stemte imot å skyte fire ulveflokker.

– Jeg har grua meg til dette møtet for jeg vet jo utfallet, sa Benedicte Lund fra Østfold.

Stortingskandidat Østfold, Benedicte Lund.

VISSTE UTFALLET: Benedicte Lund foreslo at ingen ulver skal skytes, men fikk bare støtte fra partifelle i MDG.

Foto: Liisa Leesment

Selv om både hun og de andre medlemmene ikke sitter som politikere i nemnda er de politikere som er valgt ut fra fylkestinget.

Hun og partifelle fra MDG Arne Olav Haabeth foreslo at ingen ulver skulle felles verken innenfor eller utenfor ulvesona.

Ulverevir i Norge 2020/2021

ULVEREVIR: Kartet viser oversikt over de etablerte ulverevirene i Norge 2020/2021.

Foto: Rovdata

Rovviltnemnda skal sørge for at antallet ulver er det flertallet på Stortinget har bestemt vi skal ha i Norge. I dag er det påvist i underkant av 100 ulver.

Bestandsmålet er at det skal fødes mellom fire og seks valpekull, tre av dem skal være helnorske. Antallet er nå over bestandsmålet.

Ulvesona er et området i Norge der ulv skal kunne leve og formere seg. Men det kan skytes ulver også der hvis man mener det ikke er fare for ulvebestanden og det kan være konflikt med beitedyr.

Fare for at Elgåulven blir skutt

Flertallet i rovviltnemnda støttet leder i rovviltnemnda i Hedmark sitt forslag, Stein Tronsmoen (Sp), om at inntil 30 ulver skal kunne skytes i ulvesona. I tillegg til 12 ulver utenfor ulvesona.

To av ulveflokkene holder til ved siden av der den genetisk viktige ulven ble flyttet i vinter.

– Hvis det settes i gang ulvejakt i naborevirene til Elgåulven og familien er det en fare for at noen av valpene blir skutt, sa Anne Margrethe Vadder fra Rovviltets Røst til nemnda før saken ble behandlet.

Hun viste til at de genetisk viktige valpene er rundt et halvt år gamle under lisensjakta.

– Jeg regner med at ulvebestanden øker sjøl med uttak av de tre flokkene som er foreslått, sa leder av bondelaget i Innlandet, Elisabeth Gjems til nemnda.

Hun ville at også ulveflokken i Ulvåa som holder til i Elverum, Våler og Åsnes skulle bli skutt.

Ulovlig vedtak

Rovviltnemndene må gjøre endelig vedtak i saken senere. De må nemlig snakke med svenskene om jakt på ulveflokken i Rømskog. Det er ikke første gangen skjer.

Også i fjor måtte de få avklart med svenskene om det var greit.

Men om svenskene ikke har noe imot det er det flere kjepper i hjulene for lisensjakta.

– Dette vedtaket er svært likt det vedtaket som ble gjort da Letjennareviret ble vedtatt skutt, sa Siri Martinsen fra Noah til rovviltnemnda.

I sommer ble ulvejakta på Letjenna-reviret i Elverum kjent ugyldig av Oslo tingrett.

Under den jakta ble fire ulver skutt på to timer.

Klima og miljødepartementet har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. På spørsmål fra NRK får vi opplyst at det ikke skjer før ankefristen går ut i midten av september. Det vil si etter stortingsvalget.

Da kan det være en ny regjering som skal ta over ulvekonflikten. Som også skal ta stilling til vedtaket som rovviltnemndene tar.