Hopp til innhold

Ber pårørende trå til slik at eldre får stemt: – Utgjør ingen forskjell

Mange har ikke folk som kan hjelpe til, mener Solveig Odden (83).

Solveig Odden

TUNGVINT: Tirsdag var det møte i valgstyret i Innlandet. Der ble det bestemt at innbyggere som selv ikke klarer å stemme digitalt, bør få hjelp av sine egne pårørende eller andre som står dem nær. Solveig Odden er skeptisk til vedtaket. Hun mener det ikke vil ha noen betydning.

Foto: Åsmund Grini / NRK

Selve avstemningen i fylkestinget i Innlandet i desember var svært dramatisk. Én stemme avgjorde hele vedtaket om å gjennomføre folkeavstemningen.

Men det har ikke stormet mindre etterpå. I den siste tiden har det utviklet seg et eldreopprør blant de ikke-digitale. De mener at deres demokratiske rettigheter er i fare.

– Det virker som de utestenger oss eldre, sier Solveig Odden (83) fra Reinsvoll i Vestre Toten.

Derfor har nå valgstyret i Innlandet vedtatt at de pårørende bør hjelpe de ikke-digitale. Dette innebærer at barn og barnebarn må trå til slik at de eldre kan gi sin stemme.

Men vedtaket utgjør ingen forskjell, mener Odden.

  • De finner ikke tilbake om de blir sendt fra en nettside til en annen. De vet heller ikke at de må rulle ned eller opp for å få alt innholdet:

– Jeg skjønner ikke

83-åringen sier hun kan få hjelp av barna sine til å gjennomføre den digitale avstemningen. Det er det også andre som får, uavhengig av vedtaket til valgstyret, mener hun.

Men Odden frykter for flere av sine bekjente.

– Jeg har jo folk som kan hjelpe meg, men jeg vet av mange som ikke har det. Det er nok ikke så greit for dem.

Les her hvordan du kan stemme!

Flere politikere mener at alle må bli inkludert, også de eldre som ikke har et nettverk med venner og familie.

Men hvordan skal de få til det, spør Odden.

Hun mener eldre, uavhengig av hjelpe-vedtaket, blir utestengt fra folkeavstemningen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de skal gjøre det digitalt, sier hun.

  • Pappaen min var en oppegående mann med nettside og eget firma, til det krasja digitalt, skriver kronikkforfatteren:

Advarer mot forskjellsbehandling

Fylkespolitikerne i Innlandet har vært under hardt press fra ulike hold de siste ukene.

Ifølge tall fra SSB er Innlandet blant fylkene med eldst befolkning. 35.000 eldre i Innlandet har ikke erfaring med digital identifikasjon.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen sier det er uakseptabelt å gjennomføre en folkeavstemning på en måte som forskjellsbehandler innbyggerne.

– De eldre blir utestengt fra å delta på folkeavstemningen. Det er både udemokratisk og uakseptabelt, sier hun.

Bente Lund Jacobsen

KRITISK: Eldreombud Bente Lund Jacobsen mener folkeavstemningen bør skje fysisk.

Foto: Svein Arne Orvik/Eldreombodet

Jacobsen er også bekymret for at personvern ikke blir godt nok ivaretatt dersom eldre får hjelp av pårørende til å stemme.

– Da er det lett at valget ikke blir hemmelig lenger. Jeg mener alle må få lov til å møte i et stemmelokale i kommunen sin og avlegge stemmeseddel i en stemmeurne, sier hun.

NRK forklarer

Hva er en rådgivende folkeavstemning?

Hva er en rådgivende folkeavstemning?

Folkeavstemminger kan gi økt tillitt

Lokale rådgivende folkeavstemninger kan brukes av kommuner for å få vite innbyggernes mening i ulike saker

Hva er en rådgivende folkeavstemning?

Lang tradisjon for lokale og regionale avstemminger

Lokale folkeavstemninger har lang historie i Norge. Særlig spørsmål knyttet til språk og alkohol har tradisjonelt vært gjenstand for folkeavstemninger.

Hva er en rådgivende folkeavstemning?

Må gjelde viktige tema

Saker som tas til lokal folkeavstemning må etter kommuneloven § 12-2 gjelde « kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ». I det ligger at en lokal folkeavstemning må gjelde temaer som knyttes til forhold kommunen selv kan bestemme over eller har innflytelse på.

Hva er en rådgivende folkeavstemning?

Kommunale folkeavstemminger kan ikke være bindende

Norske kommuner kan ikke gjennomføre bindende folkeavstemninger. Kommuner kan utforme og gjennomføre folkeavstemninger som de vil, men de vil uansett være rådgivende for kommunestyret.

Mener kommunene stiller opp

Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) sier at en elektronisk avstemning gjør folkeavstemningen mer tilgjengelig.

I motsetning til 83 år gamle Odden, tror hun den digitale løsningen vil føre til at flere stemmer.

– Men denne siste prosenten med eldre er jo en bekymring, sier hun.

Aud Hove

VIL HA DE ELDRES STEMMER: Fylkesvaraordfører Aud Hove sier kommunene vil ha tilgjengelige PC-er og folk til å hjelpe, så de eldre får stemt.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Hove mener imidlertid mange eldre også får hjelp av familien under de vanlige fysiske valgene, for eksempel med kjøring til valglokale.

– Det er jo slik i et samfunn at vi må jo hjelpe hverandre, og denne gangen kan de eldre få hjelp til å stemme digitalt hjemme, sier hun.

– Men hva om de eldre ikke har pårørende som kan hjelpe?

– Da både forventer, tror og vet vi at kommunene stiller opp. Vi har et ansvar for at folk skal få stemt, sier hun.

Smittevern årsak til digital avstemning

Den historiske rådgivende folkeavstemningen i Innlandet gjennomføres 10.-17. februar.

I løpet av noen dager kan altså alle stemme digitalt - enten de ønsker å opprettholde Innlandet fylkeskommune, eller gå tilbake til Hedmark og Oppland.

Smittevern er en av årsakene til at det blir en heldigital avstemning.

Fylkeskommunedirektør i Innlandet, Tron Bamrud sa under møtet med valgstyret tirsdag at smitteutviklingen den siste tiden har aktualisert dette ytterligere.

– Opprinnelig var det jo en prognose om at smittetoppen skulle komme i midten av januar. Det har ikke skjedd, og mye tyder på at dette kommer et par uker seinere.

Han mener derfor at smittetrykket kommer til å være svært høyt under avstemningen.

Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør, Innlandet fylkeskommune.

SMITTEN ØKER: Smittevern er en av årsakene til at det blir en heldigital avstemning. Bildet viser fylkeskommunedirektør i Innlandet, Tron Bamrud.

Foto: Innlandet fylkeskommune