Hopp til innhold

Slik skal framtida til Innlandet avgjøres

Under et dramatisk fylkesting ble det vedtatt at Innlandets skjebne skal avgjøres etter en rådgivende folkeavstemning. Innlendingene får to uker på å si sin mening.

Oppland Hedmark

FOLKEAVSTEMNING: I februar stemmer innbyggerne over om de vil at den gamle fylkesgrensa skal komme tilbake eller ikke. Så må politikerne finne ut om de skal høre på resultatet.

Fristen for å søke om å reversere fylkessammenslåingen er 1. mars neste år.

Mellom 10. og 17. februar skal innbyggerne i Innlandet få muligheten til å gi sin stemme om framtiden til Innlandet.

Noen få dager etter dette skal fylkestinget avgjøre hva som skjer med storfylket.

Underveis i prosessen skal også næringsliv, kommuner og ansatte i fylkeskommunen få komme med sine innspill.

NRK forklarer

Hva er en rådgivende folkeavstemning?

Folkeavstemminger kan gi økt tillitt

Lokale rådgivende folkeavstemninger kan brukes av kommuner for å få vite innbyggernes mening i ulike saker

Lang tradisjon for lokale og regionale avstemminger

Lokale folkeavstemninger har lang historie i Norge. Særlig spørsmål knyttet til språk og alkohol har tradisjonelt vært gjenstand for folkeavstemninger.

Må gjelde viktige tema

Saker som tas til lokal folkeavstemning må etter kommuneloven § 12-2 gjelde « kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ». I det ligger at en lokal folkeavstemning må gjelde temaer som knyttes til forhold kommunen selv kan bestemme over eller har innflytelse på.

Kommunale folkeavstemminger kan ikke være bindende

Norske kommuner kan ikke gjennomføre bindende folkeavstemninger. Kommuner kan utforme og gjennomføre folkeavstemninger som de vil, men de vil uansett være rådgivende for kommunestyret.

Slik skal det foregå

Prosessen framover skal føre fram til en avgjørelse rundt hvorvidt Innlandet fylkeskommune skal bestå. Eller om man skal dele opp igjen til Hedmark og Oppland.

Folkeavstemningen er såkalt «rådgivende», og politikerne må bestemme seg for hvor mye vekt de skal legge på resultatet.

Tirsdag denne uken skal Fylkeskommunedirektør, Tron Bamrud legge fram forslaget til hvordan man skal kunne gjennomføre en slik avstemning for valgstyret.

Blir forslaget vedtatt er det tre prosesser som skal gjennomføres før fylkestinget skal ta den endelige avgjørelsen i sitt møte i februar.

  • Fysisk og digital avstemming i en periode på cirka to uker
  • Høring ute hos kommunene
  • Medarbeiderundersøkelse blant de ansatte i fylkeskommunen

Det vil bli lagt opp til muligheter for å stemme ved fysisk oppmøte i alle kommunene. Men det jobbes også med en digital løsning som vil gjøre det mulig å avgi stemme digitalt, forteller fylkeskommunedirektør I Innlandet Tron Bamrud.

I forslaget fra Bamrud er startdato for valget 31. januar. Frist for å avgi stemme er 11. februar.

– Rammebetingelsene bør være gode for at mange skal få sagt sin mening.

Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør, Innlandet fylkeskommune.

KREVENDE PROSESS: Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud mener det vil bli en krevende prosess for Innlandet fremover.

Foto: Innlandet fylkeskommune

Og spørsmålet som innbyggerne i storfylket må svare på er ganske enkelt:

Vil du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres?

Svaralternativene er så enkle som: videreføres, deles eller blankt.

Foreløpig har ikke Bamrud noe estimat på hvor mye en folkeavstemning vil koste. Men han er overbevist om at det vil koste en god del millioner kroner.

– Hvor mye vil resultatet av folkeavstemningen ha å si?

– Det hadde vært interessant å vite. Men jeg vil anta at jo større andel som stemmer, og jo tydeligere resultatet blir, jo større vekt er det naturlig å anta at fylkestinget vil legge på resultatet.

Men dersom det blir et solid flertall den ene eller andre veien, skal det mye til for at fylkestingspolitikerne overkjører resultatet ute blant folket.

Spår en krevende prosess

Fylkeskommunedirektør i Innlandet, Tron Bamrud, forteller at det er en krevende prosess de skal gå i gang med. Og at den kan bli enda mer krevende underveis.

– Nå er vi i den solskinnsfylte starten på prosessen hvor vi prøver å finne ut hvordan det kan gjennomføres. Så er vi avhengige av at alle kommunene i Innlandet stiller opp, og vi kan få tekniske problemer, forteller Bamrud.

Oppland Hedmark

SPLITTELSE?: Skal Innlandet fylkes splittes og gå tilbake til Hedmark og Oppland? Det skal innbyggerne være med på å bestemme.

Illustrasjon: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Han tror det kan bli kamper internt og eksternt om hva som er sannhet for både Innlandet eller to fylker.

– Det er over 4000 medarbeidere i fylkeskommunen som siden 2018 har prøvd å finne sin plass og form i en ny organisasjon. Det kan bli uro blant medarbeiderne, noe jeg synes ville vært veldig leit og krevende.

En stemme skilte

Under et dramatisk fylkesting 8. desember, ble det med én stemme klart at det skal gjennomføres folkeavstemning om Innlandet skal bestå som fylke. 29 stemte for folkeavstemning, mens 28 imot.

Erik S. Winther

STEMTE MOT PARTIET: Erik S. Winther brøt med resten av partigruppa i Arbeiderpartiet og stemte for folkeavstemning i fylkestinget.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Under fylkestinget tidligere i desember ble det kontroversielt rundt vedtaket om folkeavstemning.

I forkant av møtet hadde representantskapet i Innlandet Arbeiderparti gitt et rungende nei til å løse opp storfylket. De fleste trodde det var spikeren i kista og at forslaget om at Innlandet skulle bestå ville få flertall i fylkestinget.

Men slik gikk det ikke.

For Arbeiderparti-veteran, Erik S. Winther, stemte nemlig imot egen partigruppe og for at det skal gjennomføres folkeavstemning.

  • Flere i Ap reagerte på det Winther gjorde, og vil det skal få konsekvenser:

Dermed ble det 29 stemmer for folkeavstemning, mot 28 som ønsket at Innlandet skulle bestå.

Avgjørelsen til Winther ble særdeles dårlig mottatt innad i Arbeiderpartiet, som mener han holdt resten av partigruppa for narr før fylkestinget.

Selv har Winther støttet seg til protokoller fra representantskapet i partiet, og ment at han har sitt på det tørre.

Morn, du!

Har du tips til saker vi kan skrive?

Jeg blir glad for alle innspill!

Tidligere har jeg blant annet skrevet om Sander som nesten mistet livet i eksplosjonsbrann og om ansatte som kan få ansvaret for 2 millioner liv.

Flere saker fra Innlandet