Hopp til innhold

Mener digital folkeavstemning i Innlandet ekskluderer eldre

– Jeg tror det kan bli veldig lav valgdeltakelse.

 Jørund Hassel vil ikke ha heldigital folkeavstemning.

KRITISK: Jørund Hassel mener mange eldre mennesker har dårlig digital kompetanse og vil utsette folkeavstemningen om Innlandet til det er mulig til gjennomføre den ved fysisk oppmøte.

Det skaper reaksjoner at folkeavstemningen om framtiden til Innlandet fylke kun skal foregå digitalt.

En av dem som er lite fornøyd er lokalpolitiker Jørund Hassel (Ap) fra Lillehammer. Han er medlem av Innlandet fylkeskommunale eldreråd.

Hassel frykter at mange eldre kan bli utelukket fra avstemningen fordi de har dårlige digitale kunnskaper.

– Jeg tror at du kan få veldig lav valgdeltakelse. Det er jo litt flaut for mange å be om hjelp for å få stemt. Og da er jo heller ikke avstemningen hemmelig.

  • Mens flere eldre er bekymret, så jubler ungdomspolitikere i Innlandet over at 16- og 17-åringer får delta ved folkeavstemningen

Samtidig er Hassel kritisk til at 16- og 17-åringer får delta.

– Grunnloven sier for så vidt at stemmerettsalderen i Norge er 18 år. Og disse 16-åringene er jo kjent for å være digitale i motsetning til de ikke-digitale. Så jeg føler at det blir en sterk ubalanse, sier han til NRK.

Lokalpolitikeren mener hele avstemningen bør utsettes til det er mulig å gjennomføre den ved fysisk oppmøte.

Han har nå bedt Eldreombudet om å se på saken, og også kontaktet Rådet for et aldersvennlig Norge.

600.000 ikke-digitale innbyggere

Saken mot Trude Drevland henlagt

Trude Drevland er leder for Rådet for et aldersvennlig Norge.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland, er leder for Rådet for et aldersvennlig Norge. Hun advarer Innlandet fylkeskommune mot å bare ha digital avstemning.

– Det synes jeg er å neglisjere en hel gruppe mennesker. Det viser seg at det er 600.000 mennesker i Norge som ikke har tilgang eller kan bruke digitalt verktøy. Av de er 440.000 eldre. Det betyr at det er mange flere enn bare en del av de eldre som de utelukker fra denne avstemningen. Og det går simpelthen ikke an, sier hun.

Det er Kompetanse Norge som har foretatt undersøkelsen som viser at 600.000 mennesker i Norge er såkalt ikke-digitale.

«Ikke-digitale» er definert som personer som ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett. Og i tillegg personer med svake grunnleggende digitale ferdigheter.

Eldre personer og folk med lavere utdanning utgjør størstedelen av disse.

  • Fylkestinget i Innlandet avgjorde i desember at det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om fremtiden til Innlandet fylkeskommune.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen forteller at valgstyret opprinnelig ønsket å gjennomføre både fysisk og digital avstemning.

– Men så er vi jo midt i en pandemi. Og det kom veldig klare råd fra Statsforvalteren, fra bekymrede kommuner, og i innstillingen fra fylkeskommunedirektøren. Og da landet valgstyret enstemmig på at det er riktig å gjennomføre det heldigitalt, sier han.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen forsvarer avgjørelsen om heldigital folkeavstemning om Innlandet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Den digitale folkeavstemningen blir gjennomført i perioden 10. til 17. februar. Velgerne må identifisere seg via ID-porten, med Bank ID eller Min ID.

Fylkesordføreren sier man i samarbeid med kommunene i Innlandet skal tilrettelegge slik at de som ikke greier å få stemt på egen hånd kan få hjelp.

Nøyaktig hvordan dette skal foregå er ennå ikke klart.

Men fylket skal jobbe med en mal for hvordan dette skal skje

Heldigital avstemning, er det demokratisk?

– Valgstyret ønsker jo å ha en kombinasjon med både fysisk og digitalt valg. Men i den situasjonen vi nå er i, midt i en pandemi, og med de veldig klare anbefalingene vi har fått, så mener jeg dette er helt riktig. Og da er det helt klart demokratisk at vi tilrettelegger for dem som skulle ha utfordringer med å stemme digitalt selv, sier han.

  • Innbyggerne skal ta stilling til om de vil beholde det sammenslåtte fylket slik det er nå, eller om de vil ha tilbake de to gamle fylkene Hedmark og Oppland.