NRK Meny
Info fra NRK

Så mange ser, surfer og hører

Vi ser nesten tre timer på tv en vanlig dag, tre av fire hører på radio og bruken av nettbrett og mobil eksploderer. NRKs innhold er et førstevalg som nær ni av ti i Norge benytter seg av en vanlig dag.

mP3

Populært ungdomstilbud: 232 000 hørte på NRK mP3 en vanlig dag i 2016. Radiokanalen er primært et tilbud for unge mellom 12 og 19 år gamle. Amir Horori t v , Benedicte Hamnes Jacobsen og Abiel Tee er å høre på ettermiddagene.

Foto: Svein Dybdal / NRK

NRKs tilbud er meget mangfoldig og variert. Fra barne-TV for de minste, distriktstilbud, 14 radiokanaler, værvarsler på yr.no, store TV-show, egen samisk divisjon, eget orkester, bredt sportstilbud og tilstedeværelse over hele landet.

Ni av ti bruker NRK daglig

Og NRKs tilbud blir flittig brukt. En vanlig dag bruker nær ni av ti eller 88 prosent i Norge et eller flere av NRKs tilbud eller tjenester.

Mediebruken måles og registreres

Hvor mange hører og hvor mange ser? - og hva synes publikum om NRK?

Det er spøsmål mange både i og utenfor NRK stiller seg.

Derfor har NRK en egen avdeling, NRK Analyse, som har som oppgave å finne fram til konkrete tall for mange som lytter, ser og surfer, tolker tallene og står bak ulike undersøkelser om hvordan NRK-tilbudet blir likt, brukt og ønskes.

Samarbeider om målingene

NRK samarbeider med andre radio-, tv- og mediebedrifter både om disse målingene og hva brukerne synes om tilbudene. NRK gjør også på egen hånd en rekke undersøkelser for å finne ut hva lyttere, seere og nettbrukere synes om ulike tilbud.

Kontinuerlig måles det derfor hvor mange som ser på tv-programmene, hvor mange som hører på radiokanalene og hvor mange benytter seg av nettilbudet.

TNS Gallup er en hovedsamarbeidspartner for norske mediebedrifter for å gjøre lytter- og seerundersøkelser. Ukentlig lager de oversikter over oppslutningen både på tv, radio og nett.

Hva synes publikum?

I tillegg til de kvantitative undersøkelsene foretas det titt og ofte også kvalitative undersøkelser. Hva synes seerne, lytterne og nettbrukerne om tilbudet. Hva er bra, hva er mindre bra? Hva med musikken? For mye sport? Er barneprogrammene slik foreldrene ønsker de?

Til å motta og bearbeide alle lytter-, seer- og nettundersøkelsene er det opprettet en egen avdeling - NRK Analyse.

De jobber med medieanalyse på alle medieplattformer. Dermed får medarbeidere og ledelse i NRK et godt innblikk i folks medievaner og kan ha det i bakhodet når de former NRKs tilbud videre.

Hvert år måles NRKs omdømme i en stor profilundersøkelse. Her blir publikums oppfatning av NRK målt.

Hvor kommer radiotallene fra?

De offisielle lyttertallene for radio i Norge er basert på en panelundersøkelse som TNS Gallup gjennomfører. Et representativt utvalg nordmenn er utstyrt med en elektronisk måler som registrerer all radiolytting.

TNS Gallup er for tiden leverandør av de offisielle lyttertallene for radio i Norge. NRK er oppdragsgiver og kjøper av lyttertallene sammen med rikskanalene P4, Radio Norge, LRS (Lokalradiosamkjøringen) og seks lokalradioer som utgjør annonsesamkjøringen ”Storbyradioen”.

Barn ser på tv

Hvor mange ser på barne-tv og hva synes barn og foreldre om tilbudet. Slike undersøkelser gjør NRK stadig for å finne ut hvordan folk oppfatter NRKs tilbud.

Foto: Colourbox.com

Radioundersøkelsen

Radiopanelet består av et representativt utvalg på rundt 500 personer som bærer et såkalt personlig meter eller PPM (Portable People Meter). PPM-en ser ut som en liten personsøker, og registrerer fortløpende eksponering for radiolyd. Lyden som registreres, er et ikke-hørbart signal som er lagt inn for hver av radiokanalene som er med i undersøkelsen.

Radiolytting måles i befolkningen 12 år +. Hver kveld setter medlemmene av panelet PPM-en i en dockingstasjon og dagens lyttertall sendes over til TNS Gallup. Radiodata rapporteres daglig, men for å få med personer som har vært på reise og lignende rapporteres data med etterslep på en uke.

Telefonintervju i tillegg

Denne metoden ble innført som offisiell måling i mai 2006. Tidligere målte man radiolytting ved å gjennomføre 60 000 telefonintervjuer årlig. Mens denne metoden først og fremst ga erindringsdata, det vil si at man målte hva folk husket at de hadde lyttet til, gir PPM-teknologien mer eksakte svar på hva folk har blitt eksponert for av radiolyd.

I tillegg til PPM gjennomføres det fremdeles 30.000 telefonintervjuer årlig. Dette gjøres for å kunne fange opp radiolytting for de mindre, enkeltstående lokalradiokanalene og for NRKs distriktskontorer.

Hvor kommer TV-tallene fra?

Alle TV-data kommer fra den norske TV-meterundersøkelsen. NRK, TV2, TV Norge, Discovery og TV3 er sammen om å finansiere undersøkelsen som for tiden driftes av TNS Gallup.

Formålet med TV-undersøkelsen er å gi et representativt bilde av TV-seingen i norske husstander. TV-seingen måles elektronisk ved hjelp av et landsrepresentativt panel på 1000 rapporterende husstander, med rundt 2300 personer til sammen.

TV-seingen måles per minutt, for over 100 kanaler.

TV-undersøkelsen

I de rundt 1000 husstandene i Norge som har fått koblet til et meter til husstandens tv-apparater, registreres det hvilken kanal som til enhver tid står på i huset. Alle i husstanden har også hver sin knapp på fjernkontrollen som de skal trykke på når de slår på TV-apparatet. Det gjør det mulig å registrere hvem i husstanden som ser på TV.

TV-meter-dataene sendes inn til TNS Gallup hver natt, og allerede dagen etter kan en vite hvor mange seere de ulike kanalene og programmene har hatt det siste døgnet.

For å sikre et panel som er representativt i forhold til befolkningen som helhet (12 år +), bruker TNS Gallup en uttrekksprosedyre som sikrer at fordelingen i panelet samsvarer med fordelingen i populasjonen for de aller fleste egenskaper. Samsvaret skal være spesielt sterkt for egenskaper som har stor betydning for husstandens TV-konsum. De egenskapene som er viktigst for panelets sammensetning er:

 • Antall personer i husstanden
 • Høyeste utdanningsnivå
 • Husstandens kanaltilgang
 • Geografi.

Rundt 20 prosent av panelet blir skiftet i løpet av et år. Ingen av husstandene i panelet kan delta i undersøkelsen i mer enn 5 år. TV-meter-dataene blir også vektet etter variabler som sentralitet, antall TV-apparater i husstanden, husstandsinntekt, mottakerutstyr, alder og kjønn. Paneldata fra tv-meter- panelet gir derfor rikelig med bakgrunnsvariabler og demografi på personnivå.

De viktigste målebegrepene for TV:

 • Markedsandel: Kanalens/programmets/flatens andel av den totale tiden brukt til TV-seing i et gitt tidsrom.
 • Rating: Gir antall seere som har sett hele programmet.
 • Rating i prosent: Oppgir prosent av befolkningen som har sett hele programmet.
 • Dekning: Gir antall seere som har vært innom programmet i minst ett minutt. Måler primært om folk ser på fjernsyn.
 • Seertid: Er et mål på hvor lenge folk ser på fjernsyn

Ti mest sette tv-program i Norge gjennom tidene

 • 1. VM-kamp Norge - Mexico, 1994 - 2,139 mill
 • 2. Eurosong 1996, - 2,111 mill
 • 3. OL-avslutning, 1994 - 2,061 mill
 • 4. Tande -På Programmet, 1992 - 2,043 mill
 • 5. Fotball: England - Norge, 1992 - 2,028 mill
 • 6. Kveldsnytt, 230694 - 2,011 mill
 • 7. Finale Eurovision 2009 - 2,011 mill
 • 8. Tande -På Programmet, 1992 - 2,006 mill
 • 9. Tande -På Programmet, 1992 - 1,989 mill
 • 10. Finale Eurosong, 2010 - 1,989 mill

(Siden det ble daglige tv-målinger)

Mest sette tv-program år for år

 • 2016: Det mest sette TV-programmet i 2016 var «Mesternes Mester» på NRK1 den 5. mars med 1 426 000 seere. Dette tilsvarte en markedsandel på 69,2 %.
 • 2015: Eurovision Song Contest 2015: Finale (23/5), NRK1, 1 687 000 seere var Norges mest populære tv-program i 2015.
 • 2014: Kvelden før kvelden, NRK1, (23.12), med 1 635 000 seere var Norges mest populære tv-program i 2013.
 • 2013: Finalen i Eurovision Song Contest på NRK1 18. mai 2013 med 1 523 000 seere var Norges mest populære tv-program i 2013.
 • 2012: «Ingen grenser» på NRK1 var Norges mest populære tv-program i 2012. 5. februar 2012 hadde programmet 1 453 000 seere.

Hvordan måles nye medier?

Med «nye medier» menes tilbud som nrk.no, nettradio, nett-tv, nettbrett, tjenester på mobil, mobil-tv og tekst-tv.

Hvordan måles NRK.no?

Hver gang du klikker på en nettside, ser et program i nett-tv eller hører på nettradio registreres det elektronisk. Alle nettsteder kan registrere trafikken som foregår på sidene.

Statistikken forteller blant annet:

 • Antall unike brukere
 • Antall brukersesjoner
 • Antall avspilte klipp

Tallene brukes til å se hvilket nettsteder og tilbud som er mest populære og hvordan de beveger seg mellom de ulike sidene og tilbudene. Dette er vikltig informasjon for hvordan nettilbudet skal formes videre.

Verktøyet kan blant annet også analysere hvor brukeren kommer fra, hvordan brukeren beveger seg på NRK.no og lojalitet, det vil si, hvor mange nye brukere som kommer til, hvor mange som har vært der før og hvor lenge brukerne blir i nettstedet.

Verktøyet registrerer ikke unike personer, men unike brukere på bakgrunn av IP-adresser. Én person kan altså gå inn på NRK.no fra to ulike maskiner og bli registrert som to unike brukere. Det gis ingen informasjon om hvem brukeren er, men politiet kan i straffesaker via IP-adressen finne fram til hvilken datamaskin som har vært brukt.

«Karsten og Petra» satte nettrekord

Barne-tv-serien «Karsten og Petra» er så langt den mest sette programserien på nett noensinne. Flere fulgte denne serien via nettet enn via "vanlig" fjernsyn. En episode ble sett av over en halv million på nett. Serien er laget primært for barn mellom to og tolv år.

Barna som er fremtidens mediebrukere, har for alvor tatt i bruk nettbrettene. 75 prosent av tiden barna bruker på å se programmer i NRK Supers nett-tv, skjer nå via nettbrett.

De nye medievanene utfordrer NRKs tradisjonelle måte å tenke publisering på, men det gir samtidig mange flere muligheter til å nå ut med viktig innhold.

Norsk musikkvideo.
"Fly, ja fly" av Karsten og Petra.

Medievanene endrer seg meget fort. Barne-tv-serien "Karsten og Petra" var den første NRK-serien som flere fulgte via nettet enn via "vanlig" tv.

Laster Instagram-innhold

P3nyheter på Instagram: London-korrespondent Espen Aas rapporterer fra T-banen.