Hopp til innhold
Info fra NRK

Så mange ser, surfer og hører

Ni av ti er på nett daglig. "Vanlig" TV ser vi stadig mindre på, halvparten av oss hører på radio, mens vi bruker mer og mer tid på å se serier, film og video når det passer oss. Nordmenns medievaner har på få år endret seg kraftig.

Ola Halvorsen (Herman Flesvig) i Førstegangstjenesten

Førstegangstjenesten med Herman Flesvig i flere sentrale roller var det mest populære TV-programmet både i 2020 og 2021.

Foto: NRK

I samme takt har også hvordan publikum nyttiggjør seg NRKs innhold endret seg de senere årene. Men totalt sett er NRK totalt stadig et førstevalg for norske mediebrukere.

En vanlig dag i 2021 brukte ni av ti eller 92 prosent i Norge et eller flere av NRKs tilbud eller tjenester på en eller flere plattformer.

Og mens bruken avtar via tradisjonelle plattformer som radio og TV, øker bruken av NRKs innhold via nett, sosiale medier og mobil.

Mediebruken måles og registreres

Hvor mange hører og hvor mange ser? - og hva synes publikum om NRK?

Det er spøsmål mange både i og utenfor NRK stiller seg.

Derfor har NRK en egen avdeling, NRK Analyse, som har som oppgave å finne fram til konkrete tall for mange som lytter, ser og surfer, tolker tallene og står bak ulike undersøkelser om hvordan NRK-tilbudet blir likt, brukt og ønskes.

Samarbeider om målingene

NRK samarbeider med de andre radio-, tv- og mediebedriftene i Norge om mange av målingene. I tillegg gjør NRK sine egne undersøkelser for å danne seg et enda bedre bilde av hvordan NRKs mangfoldige tilbud oppleves og brukes, både samlet sett og på de ulike plattformer.

Kontinuerlig måles det derfor hvor mange som ser på tv-programmene, hvor mange som hører på radiokanalene og hvor mange som benytter seg av nettilbudet.

Hva synes publikum - profilundersøkelsen?

I tillegg til de kvantitative undersøkelsene foretas det titt og ofte også kvalitative undersøkelser. Hva synes seerne, lytterne og nettbrukerne om tilbudet. Hva er bra, hva er mindre bra? Hva med musikken? For mye sport? Er barneprogrammene slik foreldrene ønsker de?

Helt siden 1995 har NRK undersøkt omdømmet hos publikum. Profilundersøkelsen gir svar på hvordan publikum opplever NRK i forhold til andre norske medieaktører.

Se: NRKs profilundersøkelse 2021

Hvor kommer radiotallene fra?

De offisielle lyttertallene for radio i Norge er basert på en panelundersøkelse de norske radiokanalene samarbeider om. Et representativt utvalg nordmenn er utstyrt med en elektronisk måler som registrerer all radiolytting.

Radiopanelet består av et representativt utvalg på rundt 500 personer som bærer et såkalt personlig meter eller PPM (Portable People Meter). PPM-en ser ut som en liten personsøker, og registrerer fortløpende eksponering for radiolyd. Lyden som registreres, er et ikke-hørbart signal som er lagt inn for hver av radiokanalene som er med i undersøkelsen.

Hvor kommer TV-tallene fra?

Alle TV-data kommer fra den norske TV-meterundersøkelsen som TV-selskapene i Norge samarbeider om.

Formålet med TV-undersøkelsen er å gi et representativt bilde av TV-seingen i norske husstander. TV-seingen måles elektronisk ved hjelp av et landsrepresentativt panel på 1000 rapporterende husstander, med rundt 2300 personer til sammen. TV-seingen måles per minutt, for over 100 kanaler.

De viktigste målebegrepene for TV:

  • Markedsandel: Kanalens/programmets/flatens andel av den totale tiden brukt til TV-seing i et gitt tidsrom.
  • Rating: Gir antall seere som har sett hele programmet.
  • Rating i prosent: Oppgir prosent av befolkningen som har sett hele programmet.
  • Dekning: Gir antall seere som har vært innom programmet i minst ett minutt. Måler primært om folk ser på fjernsyn.
  • Seertid: Er et mål på hvor lenge folk ser på fjernsyn

Hvordan måles nye medier?

Med «nye medier» menes tilbud som nrk.no, nettradio, nett-tv, nettbrett, tjenester på mobil, mobil-tv og tekst-tv.

Hvordan måles NRK.no?

Hver gang du klikker på en nettside, ser et program i nett-tv eller hører på nettradio registreres det elektronisk. Alle nettsteder kan registrere trafikken som foregår på sidene.

Statistikken forteller blant annet om antall unike brukere, brukersesjoner og antall avspilte klipp.

Tallene brukes til å se hvilket nettsteder og tilbud som er mest populære og hvordan de beveger seg mellom de ulike sidene og tilbudene.

Verktøyet registrerer ikke unike personer, men unike brukere på bakgrunn av IP-adresser. Én person kan altså gå inn på NRK.no fra to ulike maskiner og bli registrert som to unike brukere. Det gis ingen informasjon om hvem brukeren er, men politiet kan i straffesaker via IP-adressen finne fram til hvilken datamaskin som har vært brukt.

"Mysteriet på vidda" laget av NRK Troms og Finnmark var mest leste dybdesak på nrk.no i 2021 med 1 199 474 sidevisninger.

973 000 unike brukere leser innhold fra distriktskontorene på nrk.no en vanlig dag, en økning på 11 prosent i forhold til året før.

Medietall

Norske mediehus og magasinforlag har gått sammen om å fremskaffe en offisiell liste for bruk av nettaviser, papiraviser, magasiner o l - se medietall.no.

Friminutt med Herman og Mikkel

Friminutt med Herman og Mikkel har lenge vært Norges mest populære podkast.

Hvordan måles podkast?

Podtoppen er Norges offisielle toppliste og måling av norske podkaster. Målingen eies og drives av norske mediehus som har gått sammen om å få laget en liste som måler hvor mange som hører på de enkelte podkastene.

Både i 2020 og 2021 var "Friminutt med Herman og Mikkel" Norges mest populære podkast.

«Karsten og Petra» satte nettrekord

Barne-tv-serien «Karsten og Petra» er så langt den mest sette programserien på nett noensinne. Flere fulgte denne serien via nettet enn via "vanlig" fjernsyn. En episode ble sett av over en halv million på nett. Serien er laget primært for barn mellom to og tolv år.

Barna som er fremtidens mediebrukere, har for alvor tatt i bruk nettbrettene.

De nye medievanene utfordrer NRKs tradisjonelle måte å tenke publisering på, men det gir samtidig mange flere muligheter til å nå ut med viktig innhold.

Norsk musikkvideo.
"Fly, ja fly" av Karsten og Petra.

Medievanene endrer seg meget fort. Barne-tv-serien "Karsten og Petra" var den første NRK-serien som flere fulgte via nettet enn via "vanlig" tv.

(Kilder: NRK Analyse, Statistisk sentralbyrå, NRKs årsrapport, Kantar Media)