Hopp til innhold

Hvilket NRK skal vi ha?

Et 40-talls mediebedrifter, institusjoner, lag og foreninger har uttalt seg om NRK-plakaten. Også NRK selv.

NRK-ordsky

Hva bør NRK holde på med, hvordan bør NRK finaniseres, er NRK blitt for stor i det norske medielandskapet? Spørsmålene er mange - og mange har uttalt seg om hvilket NRK vi bør ha på sikt.

Foto: NRK

6. juni i år inviterte kulturdepartementet til offentlig høring om NRK-plakaten. Fristen for å mene noe om NRK er utsatt til onsdag 3. september.

Allerede har et 40-talls mediebedrifter, organisasjoner, lag og foreninger sagt hva de mener.

NRK selv og tunge medieaktører som TV 2, VG, P4 og Amedia er blant de som har uttalt seg.

Høringsuttalelsene er en del av grunnlaget for en stortingsmelding om NRK som skal komme i 2015. Her vil framtidens NRK bli skissert.

Les: NRKs høringsuttalelse om NRK-plakaten

Les: Alle høringsuttalelsene om NRK-plakaten

Les også: Konkurrenter kritisk til kommersielt rettet NRK

Bakgrunn: Widvey varsler stor NRK-gjennomgang

Dette mener de store norske medieaktørene:

P4: NRK et supplement

P4 mener NRKs radiotilbud bør være et supplement til de kommersielle radioaktørene. De vil at NRK skal avgrense sitt tilbud slik at det blir større bærekraft i det kommersielle radiomarkedet.

Les: P4s høringsuttalelse

Amedia: Ikke detaljstyre NRK

Amedia skriver også at NRKs tilbud bør være et supplement til de frie mediene, som Amedia betegner de som. Ikke utvikles til å bli et substitutt, erstatter eller en ren konkurrent. Amedia mener samtidig plakaten ikke bør være for detaljstyrende for NRK.

Les: Amedias høringsuttalelse

TV 2: Norske medieaktører bør samarbeide

Også TV 2 advarer mot detaljstyring av NRK. I likhet med Amedia mener TV 2 at de ulike norske medieaktørene kan snakke sammen, bli enige om hvem som gjør hva og samarbeide når det er naturlig.

Les: TV 2s høringsuttalelse

VG: Lyd og bilde, ikke nettavis

VG påpeker at mediehusene NRK og VG blir mer og mer like. De mener NRKs rolle bør defineres tydeligere, og at lyd og bilde bør være NRKs oppgave og at å drive nettavis bør overlates til de kommersielle aktørene. De advarer mot at NRK med sine lisensmilliarder i lomma utfordrer regionale og nasjonale medieaktører og derfor mer truer mediemangfoldet enn å berike det.

Les: VGs høringsuttalelse

Kringkastingsrådet: Forbli en garantist

Kringkastingsrådet mener NRK må forbli en garantist for et rikt og norskspråklig tilbud av høy kvalitet.

Les: Kringkastingsrådets uttalelse

NRK: Globale aktører utfordrer

NRK selv peker på at den globale konkurransen med aktører som Facebook, YouTube, Google og Netflix har skapt et helt annet medielandskap også i Norge på kort tid.

NRK ber derfor om at det føres en adekvat norsk mediepolitikk som styrker hele den norske mediebransjen i den globale konkurransen.

NRK ber derfor om en positiv videreføring av allmennkringkasteroppdraget slik at vi kan få et NRK i tråd med de forventninger samfunnet..

Les: NRKs høringsuttalelse

NRK anno 2014

Som statseid lisensfinansiert allmennkringkaster er det Stortinget som har det avgjørende ordet om vi skal ha et NRK og hvilket NRK vi skal ha.

Både gjennom en kringkastingslov, vedtekter og en NRK-plakat settes rammene for NRKs virksomhet.

Les også: Dette er NRK

Les også: Slik er NRK organisert

Les også: Dette er allmennkringkasting

Folkets mening

NRKbeta som er NRKs sandkasse for teknologi og nye medier har på sine nettsider også invitert folk til å fortelle hvilket NRK de ønsker seg.

Mer enn 400 har tatt seg tid til å fortelle hvilket NRK de ser for seg.

Les: Innleggene på NRKbeta om framtidens NRK