Vestland fylkesting i Håkonshallen oktober 2019
Foto: Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Oppsummert

Siste nytt om det nye fylket. Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg saman frå 1.januar 2020.

 • Vestland får 182 millionar kroner

  Vestland fylkeskommune får 182 millionar kroner for å overta oppgåver og utstyr som Vegvesenet ikkje treng. Beløpet tilsvarer 163 stillingar. Fylkesrådmann Rune Haugsdal seier det er uklart om dette er nok til å dekka faktiske kostnadar. –Samstundes er me litt urolege for å få utstyr Vegvesenet ikkje treng sjølv, sa Haugsdal til finansutvalet som i føremiddag drøftar budsjettet for 2020.

 • Vil krevje utsleppsfrie drosjer

  Alle drosjer i Hordaland kan bli utsleppsfrie innan 2024. Det kjem fram av forslag til nye miljøkrav til drosjenæringa frå den komande fylkesrådmannen i Vestland. Administrasjonen skal også sjå på om det er mogleg å stille krav til utsleppsfrie drosjer i heile fylket. Endeleg vedtak blir gjort i fylkestinget i desember.

  Christiania Taxi i parkeringskjelleren på Haukeland
  Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK
 • – Eg vil ha vekk fylkesgrensa

  Fylkesgrensa mellom Vestland fylke og Møre og Romsdal blir eit hinder for framtidig utvikling, meiner påtroppande ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V). I dag heldt Bjørlo eit innlegg på Moakonferansen i Ålesund. Han vil flytte fylkesgrensa nordover, men vil ikkje gå inn i debatten om heile Møre og Romsdal eller berre Sunnmøre bør bli ein del av Vestland. Bjørlo meiner Sunnmøre utgjer ein naturleg del av Vestlandsregionen, både når det gjeld næringsliv og kultur.

  Alfred Bjørlo på Moakonferansen i Ålesund
  Foto: Trond Vestre / NRK
Den siste fylkesordføraren i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap), sa feil då ho overrekte stafettpinnen vidare til den første fylkesordføraren i Vestland, Jon Askeland (Sp).