Hopp til innhold
Ukrainske flyktninger
Foto: RAMON VAN FLYMEN / AFP

Flyktninger fra Ukraina

Oppsummert

34.847 ukrainere søkte om og fikk midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge i 2022. Tilsammen har over 40.000 ukrainere kommet til Norge som flyktninger etter at Russland angrep hjemlandet. I 2023 venter regjeringen at 45.000 ukrainere vil komme.

 • 176 nye asylsøknader fra ukrainske borgere

  Det ble registrert 176 nye asylsøkere fra Ukraina onsdag. Til sammen har UDI mottatt 1390 asylsøknader fra ukrainere den siste uken. Mandag og tirsdag ble det registrert henholdsvis 191 og 242 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

  Siden begynnelsen av 2022 har 58.098 ukrainere søkt asyl i Norge. Blant dem er 25.746 kvinner, 14.417 menn og 17.935 barn.

  (NTB)

 • Har nær nok plassar for flyktningar i Møre og Romsdal

  Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har bede kommunar i Møre og Romsdal om å busette 3000 flyktningar i løpet av 2023, hovudsakeleg frå Ukraina.

  So langt har 1500 allereie fått ein stad å bu, og kommunane har varsla 2700 plassar – altso manglar framleis 300.

  I mai vart norske kommunar bedne om å oppjustere talet på flyktningar dei kunne busetje grunna mange flyktningar som kom frå Ukraina. Då fristen gjekk ut i månadsskiftet, hadde halvparten av kommunane svart på førespurnaden frå IMDi.

  Av dei 26 kommunane i fylket, har 13 svart.

  – Vi er på god veg og har tru på å finne bustadplass til alle, seier konstituert direktør i IMDi, Lisbeth Fransplass Røren.

 • Mangler fortsatt plasser til flyktninger

  Allerede i år har norske kommuner vedtatt å bosette mange tusen flyktninger fra Ukraina.

  I mai ba Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å finne plass til 7000 flere flyktninger.

  Så langt har kommunen funnet plass til 3.000 av disse, og mangler dermed plass til 4.000.

  – Det betyr at vi ikke er helt i mål. Nå ser vi frem til å motta svar fra resterende kommuner. Vi oppfordrer på det sterkeste til å vedta i tråd med anmodningen. IMDi vil veilede og støtte kommuner i dette arbeidet, sier konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren.

  Med dette tillegget på 7.000 har IMDi bedt kommunene finne plass til totalt 38.000 flyktninger i år.

  – Norge fortsetter å ta imot rekordmange flyktninger fra et krigsherjet Ukraina. Jeg er glad for at solidariteten og viljen til å skaffe nye hjem fortsetter i kommunene, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

  Hun legger til:

  Regjeringen har vært opptatt av å få tiltak som støtter opp under kommunenes arbeid med bosetting og integrering og jeg håper det bidrar til at flere vedtar i tråd med anmodningen. Det er avgjørende for at vi skal lykkes med å ta imot flest mulig på en god måte.

 • Sterk økning i ankomster av ukrainere til Norge

  Sist uke ble det registrert 1084 asylsøknader fra ukrainske borgere. I tillegg er det en del ankomne som ennå ikke er registrert.

  Totalt, inkludert også andre asylsøkere, så ligger snittet den siste uken på 174 registrerte ankomster om dagen, mot 150 som har vært snittet den siste tiden.

  – Vi har derfor satt i verk en del ekstra tiltak på grunn av dette. Så vil tiden vise om dette er en forbigående tendens eller om det vil holde seg stabilt på et så høyt nivå, opplyser UDI-direktør Frode Forfang i en pressemelding.

  (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no