Hopp til innhold

Aina må ta ferje eller køyre ut av kommunen for å lade drosja

1. april må Aina Sleire sin dieseldrivne drosje vere bytt ut med elbil. Men i nærleiken av drosjesentralen finst det ingen hurtigladar.

Aina Sleire

LADE-UTFORDRINGAR: Aina Sleire i Masfjorden taxisentral har ingen hurtigladestasjonar i nærleiken, men har fått nei til å utsetje overgangen til elektrisk drosje.

Foto: Magne Helge Sleire

Vestland blir første fylke ut. Allereie 1. april må personbildrosjene i gamle Hordaland gå på batteri.

Norske taxiar skal bli utsleppsfrie, men datoen er avhengig av drosjeeigaren si adresse.Overgangen til det grøne skiftet skaper både praktiske utfordringar og misnøye i drosjenæringa.

Skulle gjerne, men ...

Fleire drosjeeigarar i distrikts-Hordaland har søkt om å få betre tid på å omstille seg, men har fått nei frå fylkeskommunen.

– For oss blir dette ei stor utfordring, seier drosjesjåfør, Aina Sleire.

Ho er dagleg leiar for Masfjord Taxisentral og styremedlem i Norges Taxiforbund avd. Hordaland.

Sleire er blant fleire som har søkt fritak frå krava.

– Det vert vanskeleg å få gjennomføre turane effektivt. Hadde vi hatt tilgang på lading hadde det gått, men dette er ikkje tilrettelagt for oss i distriktet.

Nord i Vestland, i gamle Sogn og Fjordane har drosjeeigarane derimot frist til 2026.

Les også Vedtek at taxinæringa kvittar seg med alle fossilbilar

Christiania Taxi i parkeringskjelleren på Haukeland

Nye krav

Fleire fylkeskommunar har vedteke tidsfrist for elektriske drosjer. Fleire år skil datoane som er sett. Tidlegare i januar gjekk Alta Taxi ut og ropte varsku om Finnmark sin frist, som er sett til 2025. Onsdag sa Oslo bystyre nei til å utsetje overgangen til elektriske drosjer i hovudstaden.

Krava gjeld i hovudsak for personbilar, kravet gjeld førebels ikkje taxibussar.

Alle personbilane må anten gå på elektrisitet eller hydrogen.

Hybridbilar er ikkje innanfor krava.

Må køyre omvegar

Sleire køyrer drosje på sørsida av Masfjorden i Nordhordland. Der det ikkje er tilgang på hurtigladar.

Bilen må ho anten køyre ut av kommunen på ein smal og kronglete veg eller ta ei lita ferje over fjorden.

Kart, Masfjordnes - Duesund
Foto: Skjermdump, Google Maps
Kart Masfjordnes - Ostereidet i Nordhordland
Foto: Skjermdump, Google Maps

Ferja sluttar å gå 22:30 på kvelden. I helgene går den ein gong i timen.

– Det kan fort ta litt tid å få tatt ferja fram og tilbake pluss tida det tek å lade, seier Sleire.

Sentralen skal bestille elektrisk bil, men det blir eit tap for dei økonomisk.

– Eg har ikkje noko i mot tiltaket, men det er for dårleg tilrettelagt sidan vi har for lite ladestasjonar, seier Sleire.

Utset ikkje fristen

Politikarane i Vestland vil no gå ein ekstra runde.

– Vi har bestilt sak i utvalet på grunn av uroa som er no. Vi skal be om ei utgreiing av saka. Eg trur løysinga er å handtere dispensasjonen enn å utsetje fristen, seier Arve Helle.

Ap-politikaren er leiar i hovudutval for samferdsel og mobilitet. I eit møte 20. februar blir drosje-frustrasjonen igjen tema.

– Det er mange som har teke omsyn til fristen og bransjen har gjort mykje bra for å få dette på plass, men vi ser det er trøbbel enkelte plassar. Tiltaket kjem uansett, men vi må få til ei overgangsordning, seier Helle.

Fylkesveg 571 ved Masfjorden

Det er framleis langt mellom ladestasjonane i distrikts-Noreg. Ofte mange mil, som her frå fylkesveg 571 i Masfjorden.

Foto: Synne Sørenes / NRK

Lang ladetid – kjeft frå kundar

Voss Taxi har også fått avslag om dispensasjon frå fylkeskommunen.

I ein periode har dei prøvd elektriske taxiar og har opplevd fleire utfordringar.

– Erfaringane vi har gjort oss i kulda er at det tek dobbel så lang tid å få lada opp bilen, enn om det skulle vore plussgrader. I tillegg leverer ikkje dei fleste ladestasjonane det som står oppført grunna nettet, skriv dagleg leiar for Voss Taxi, Heine Ringheim i brevet.

Vidare skriv Ringheim.

– Dette er noko som fører til irritasjon og fortvilte kundar som ikkje får bil til avtalt tid, då fleire av drosjene brukar lengre tid på å lade. Kjeften haglar til tider, og slik kan ein ikkje ha det, skriv Ringheim.

I slutten av brevet skriv han at Voss Taxi sjølvsagt er for miljø, men at i dette tilfellet burde ein heller vere ei oppmoding enn krav.

Hallgeir Torpe, nestleder i Norges Taxiforbund i Hordaland

Hallgeir Torpe, nestleiar for Norges Taxiforbund, avd. Hordaland, seier dei vil gjere sitt beste for å bidra til det grøne skifte. Han skulle likevel sett at skilnadene mellom by og land vart tatt meir omsyn til.

Foto: Even Norheim Johansen

Meiner Bygde-Noreg treng tid

– Det er urettferdig på mange måtar. Foreløpig er det fleire av sjukehusa som ikkje har ordentleg lading, det er hjelpelaust, seier nestleiar i Hordaland Taxiforbund, Hallgeir Torpe.

Han seier til NRK at det er eit vesentleg skilje mellom å køyre elektrisk taxi i byen og på bygda. Han køyrer sjølv drosje for Norheimsund Øystese Taxi i Hardanger og meiner dei treng meir tid før alle kan køyre med elektriske bilar.

– Det for dårleg struktur på ladinga, foreløpig er ikkje dette levedyktig.

– Vi har sett utfordringane og vi er ikkje i mot å få dette innført. Eg trur det hadde gått fint når teknologien er klar, då hadde det ikkje vore noko problem, seier Torpe.

Han meiner det burde vere ei mellombels forskrift og at rekkevidda på dei elektriske bilane ikkje er modent for bygda.

– Vi er innstilte på å vere med på det grøne skiftet når det er tenlege produkt på marknaden, seier Torpe.

Han ser ikkje vekk ifrå at fleire kan gje seg som drosjeeigarar på grunn av det nye kravet.

– Om du ikkje har ein infrastruktur rundt deg som fungerer, så vil det vere skilnaden på om ein kan leve av dette eller ikkje.

Les også Herman (20) er ein av landets yngste taxisjåførar

Herman Solheim (20) i taxien sin.