Arbeidstilsynet stopper byggeplanene for nye Bergen rådhus

Finner en rekke mangler ved den omstridte ombyggingen til åpent kontorlandskap i rådhuset, og sier foreløpig nei til kommunens søknad.

Rådhuset i Bergen

MÅ SVARE: Arbeidstilsynet er foreløpig ikke fornøyd med planene for innvendig rehabilitering av rådhuset. Bergen kommune har noen uker på seg til å svare.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Bergen kommune har vedtatt å bruke rundt 540 millioner kroner på full innvendig og utvendig rehabilitering av rådhuset, samt nytt inngangsparti.

Rådhuset er i svært dårlig forfatning og måtte fraflyttes på kort varsel i fjor høst.

Prestisjeprosjektet fra byrådet innebærer å gå fra cellekontorer til åpent kontorlandskap og noen grupperom. Ansatte har protestert åpent mot ombyggingen, som skal gi plass til 150 flere arbeidsplasser i det 14 etasjer høye bygget.

Også opposisjonspolitikere, som etter planen må dele to rom på 25 kvadratmeter uten faste plasser, har protestert.

Arbeidsplasser mangler lys, kantinen er for liten

Planen var likevel at arbeidet skulle kunne begynne nå i vår. Men Arbeidstilsynet sier foreløpig nei.

I et brev de i forrige uke sendte Bergen kommune, fremkommer det at ombyggingsplanen for rådhuset har mangler eller bryter med kravene på fem punkter:

  • Det er for lite gulvareal i noen av de inntegnede «multirommene». Dessuten mangler både disse og andre arbeidsplasser dagslys og utsikt.
  • Det er ikke dokumentert at lokalene blir godt nok ventilert som følge av legging av teppegulv.
  • Det er ikke dokumentert at det er tilrettelagt for at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan jobbe på kjøkkenet, og planene mangler adskilte garderober for kvinner og menn.
  • Dimensjoneringen av kantinen er for liten, frykter Arbeidstilsynet, som ber om ytterligere dokumentasjon også på dette punktet.
  • Det er ikke dokumentert at planene er behandlet i arbeidsmiljøutvalget.
Flytting fra Rådhuset i Bergen

UT I ALL HAST: I september 2018 ble rådhuset i Bergen tømt for folk, da det ble avslørt at betongsøylene i fasaden var i dårlig forfatning.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Ber om svar

Arbeidstilsynet er i brevet tydelige på at byggearbeidene ikke kan starte før de har gitt sitt samtykke.

– Vi er nødt til å få svar som viser at de er i stand til å oppfylle disse kriteriene, sier saksbehandler Per Kristian Fonn i Arbeidstilsynet, som ikke ønsker å utdype rapporten ytterligere overfor NRK.

Nå må Bergen kommune sende Arbeidstilsynet bedre forklaringer på flere av punktene i planen, og ytterligere dokumentasjon, innen 12. april.

Hvis ikke blir søknaden avslått, skriver de.

Skisse nye Bergen rådhus innvendig

SKISSER: Slik kan det se ut i etasjene som skal huse posisjons- og opposisjonspolitikere i det oppussede rådhuset i Bergen.

Foto: Link Arkitektur

Skal svare raskt

Byråd for finans, innovasjon og eiendom, Håkon Pettersen (KrF), sier til NRK at de skal svare raskt på tilbakemeldingene fra Arbeidstilsynet.

– Vi er trygge på at vi har gode svar på tingene de påpeker. Dette er en foreløpig tilbakemelding fra Arbeidstilsynet, sier Pettersen.

Arbeidstilsynet mener flere arbeidsplasser vil mangle dagslys. Til det svarer byråden at løsningene de planlegger vil være bedre enn slik det var før.

– Folk vil ikke sitte på den samme plassen hele tiden og løsningene blir mer åpne. Dette skal vi få dokumentert overfor Arbeidstilsynet.

– Burde ikke dokumentasjonen vært med i den første søknaden?

– Vi oversendte det vi mener var relevant. Det er naturlig at man i prosessen må følge opp med mer informasjon, svarer Pettersen.

Verneombud: – Tilsynet går for langt

Hovudverneombud Eli Tysnes i Bergen kommune mener Arbeidstilsynet er pirkete når de blant annet påpeker at den planlagte kantinen ikke er godt nok dimensjonert.

– Dersom vi skal huse 400 mennesker samtidig, må vi jo sette oss i Grieghallen. Jeg mener tilsynet har gått for langt her.

Tysnes medgir at det hersker uenighet blant de lokale verneombudene og hovedverneombudene.

– Det er noen som ikke liker konseptet med åpent kontorlandskap. Nå lurer jeg nesten på om det også gjelder Arbeidstilsynet, sier Tysnes.

Kontroversielt blant ansatte

Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Bergen kommune, Tom Schjelderup Skare, reagerer på Tysnes' uttalelser.

– Jeg synes det er pussig at et hovedverneombud stiller spørsmål ved at Arbeidstilsynet bare gjør det de skal gjøre i slike prosesser, og tar sterkt avstand fra hennes måte å fremstille saken på, sier Skare til NRK.

Han påpeker at ombyggingen er kontroversiell blant de ansatte.

– Nå er jo bystyrevedtaket fattet, så det er ikke så mye mer å diskutere der, men det er jo ikke til å stikke under en stol at veldig mange av våre medlemmer er negative til denne løsningen med aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Noen har vært positive også, men jevnt over har tilbakemeldingene jeg har fått vært negative, sier Skare.

Flere problemer

Bakgrunnen for ombyggingen av rådhuset er en plan fra tidligere finansbyråd, nå utviklingsminister, Dag Inge Ulstein (KrF), om å redusere kommunens arealbruk.

Planen ble lansert i 2016, og skulle kutte antall kvadratmeter per byråkrat fra 32,5 til 23. I planene om ombygging av rådhuset, er dette tallet halvert. Med alle ansatte tilstede, vil areal per arbeidsplass være på 11,5 kvm.

Underveis i prosessen har kommunen støtt på flere problemer. Fasaden på rådhuset begynte å falle fra hverandre, slik at det var utvendig, og ikke innvendig, en måtte starte renoveringsarbeidet.

Og i fjor måtte Bergen kommune gi seg selv (!) stoppordre for de nye lokalene til byutviklingsavdelingen i Autogården, da planetaten fant ut at det ikke var søkt om byggetillatelse.