Kommunen har over 30 kvadratmeter kontorplass per ansatt

Ansatte i Bergen kommune har områder tilsvarende en hybel å boltre seg på. Nå skal det bli trangere for byråkratene.

Eiler Macody Lund og Dag Inge Ulstein

KONTORKUTT: Dag Inge Ulstein (til høyre) fikk selv et respektabelt kontor da han tok over nøklene til byrådskontoret fra Eiler Macody Lund i fjor. Nå vil han spare plass rundt om i kommunen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Byrådet i Bergen skal kvitte seg med areal for mange millioner kroner.

En beregning gjort av en arbeidsgruppe i kommunen viser at hver kontorist disponerer en liten hybel, 32,5 kvadratmeter kontorplass per kontoransatt.

Dette skal nå reduseres til 23 kvadratmeter per byråkrat.

Det handler om å få kontroll på arealbruken. Enkelte kontorer har over 40 kvadratmeter per ansatt.

Byråd Dag Inge Ulstein (KrF)

Millionbesparelse

Planene blir lagt frem av byrådet i dag og behandles i neste uke.

– Dette er ett av flere grep vi tar for å gjøre Bergen kommune til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Vi må kjempe om vi skal i klare å trekke til oss de beste hodene. Hvordan vi sitter og jobber, har betydning. I dag er det ingen valgfrihet, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF).

Arealreduksjonen gjør at kommunen eksempelvis kan spare utgifter til kontorleie og energi med 1,9 millioner kroner på en arbeidsplass med 100 ansatte.

Bergen kommune har mer enn 1000 kontoransatte. I så fall kan besparelsen bli på 20 millioner kroner årlig. Men kommunen forventer enda større besparelser.

– Vi har mer å gå på, mener Ulstein.

Rådhuset

GOD PLASS: Byråkratene i Bergen kommune har mye plass. Nå skal de få de trangere.

Foto: Christian Lura / NRK

Vil ta tid

Arbeidsgruppen har også registrert at mange kontorarbeidsplasser står tomme. I snitt er en kontoransatt en tredel av tiden ved pulten. Derfor mener gruppen at de ansatte i større grad må dele på plasser og utstyr. Man skal bort fra private cellekontor.

Arealreduksjonen vil skje over flere år. De første endringene vil komme når de store byutviklingsavdelingene blir flyttet fra uhensiktsmessige lokaler i rådhuskvartalet neste år.

– At vi er bakpå, er det ikke tvil om. Men vi skal ikke bare kopiere en åpen kontorløsning. Det handler om å få kontroll på arealbruken. Enkelte kontorer har over 40 kvadratmeter per ansatt. Men den største gevinsten er å kunne jobbe bedre og smartere sammen, sier Ulstein.

LES OGSÅ: