Hopp til innhold

Chris-Stian (17) døde på jobb: Arbeidstilsynet feller knusende dom over bedrift

17 avvik ble avdekket i Alta-bedriften der Chris-Stian Holmgren døde i sommer. Nå tar ikke bedriften lenger inn arbeidstakere under 18 år.

Chris-Stian Holmgren (17) døde i en arbeidsulykke i Alta 28. juli 2023. Nå har Arbeidstilsynet felt en knusende dom over bedriften unggutten jobbet i.

Chris-Stian Holmgren (17) døde i en arbeidsulykke i Alta 28. juli 2023. Nå har Arbeidstilsynet felt en knusende dom over bedriften unggutten jobbet i.

Foto: Privat

Chris-Stian Holmgren ble bare 17 år.

På sommerjobb hos en transportbedrift i Alta i sommer fikk han en blytung kjørebru fra en lastebiltilhenger over seg.

Gutten var alene på verkstedet da ulykken skjedde.

Nå feller Arbeidstilsynet en knusende dom over bedriften der gutten jobbet.

Arbeidstilsynet har avdekket at 17-åringen ikke hadde fått nødvendig sikkerhetsopplæring. Han jobbet mer enn han hadde lov til, og han fikk ikke overtidsbetalt.

Kort tid før ulykken jobbet gutten 12 dager i strekk. Fire dager før ulykken hadde han 16 timers arbeidsdag.

Bedriften tar ingen selvkritikk for ulykken.

Blomsterhav utenfor bedriften der 17 år gamle Chris-Stian Holmgren døde i sommer.

Det ble raskt dannet et blomsterhav utenfor bedriften der 17 år gamle Chris-Stian Holmgren døde i sommer.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Svikt i opplæring

Hovedårsaken til ulykken er ifølge Arbeidstilsynet manglende sikkerhetsopplæring av de ansatte, og spesielt av den forulykkede. I tillegg manglet bedriften internkontroll.

Det går frem av tilsynsrapporten som NRK har fått innsyn i.

Det er ikke første gang en ung arbeidstaker har dødd på jobb i denne bedriften. I 2014 omkom 18 år gamle Oddbjørn Olsen etter å ha fått en 500 kilo tung trommel over seg.

Bedriften fikk den gangen ingen straffereaksjon fra Arbeidstilsynet.

Les også Fikk trommel fra oppdrettsanlegg over seg

Alta-bedriften har vært lærlingebedrift siden 2015. Bedriften har hatt minst åtte lærlinger. Før ulykken hadde de planlagt å få en ny.

Chris-Stian Holmgren var ikke lærling, men utplasseringselev fra Alta videregående skole. Han var i tillegg ansatt i bedriften.

Politiets krimtekniske bil i Finnmark ved et bilverksted i Alta (31. juli 2023) der en gutt i tenårene døde i en arbeidsulykke fredag 28. juli 2023.

Politiets krimteknikere var til stede noen dager etter dødsulykken. Politiet er fortsatt ikke ferdig med sitt arbeid.

Foto: Stian Strøm / NRK

Totalt har Arbeidstilsynet etter ulykken avdekket 17 avvik i bedriften. Bedriften fikk varsel om tvangsmulkt for 13 av avvikene.

Tvangsmulkt er en daglig bot som bedriften må betale helt til de har rettet opp i påleggene fra Arbeidstilsynet.

I februar i år ble tvangsmulkten satt i verk, da bedriften fortsatt ikke hadde lukket fire av avvikene. I dag er alle lukket.

Arbeidstilsynet har anmeldt bedriften til politiet.

Tar ikke selvkritikk på noe

Den familieeide bedriften styres i det daglige av en 64 år gammel mann som tidligere har vært daglig leder. Han har ikke lenger noe formelt ansettelsesforhold i bedriften, men er den som har hatt oppfølgingen med Arbeidstilsynet etter ulykken.

NRK har ringt mannens sønn, som er ansatt som daglig leder. Han har henvist oss videre til sin far.

64-åringens forklaring på hvordan ulykken kunne skje, har ikke NRK fått innsyn i.

Den delen av forklaringen NRK har fått innsyn i, viser at mannen ikke var klar over at 17 år gamle Chris-Stian fortsatt var på jobb den formiddagen i juli da ulykken skjedde.

Han skriver at han gjentatte ganger har «terpet» til de ansatte at de skal være forsiktige når de utfører potensielt farlig arbeid.

Redningshelikopter ved i forbindelse med arbeidsulykke ved Lasting og Transport AS i Bukta i Alta.

Redningshelikopter ble sendt til ulykkesstedet, men livet til Chris-Stian Holmgren stod ikke til å redde.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Til NRK sier mannen at saken er en stor belastning. Han og resten av de ansatte i bedriften tar tapet av 17-åringen tungt.

Han tar likevel ingen selvkritikk for at ulykken skjedde.

– Nei, det gjør jeg ikke, sier 64-åringen.

Han tar heller ikke selvkritikk for noen av de 17 avvikene Arbeidstilsynet har funnet.

– Nei. Jeg føler at vi er hengt ut av Arbeidstilsynet og av mediene. Vi kommer til å følge opp saken ved hjelp av advokat, sier han.

Lange dager uten overtidsbetalt

Arbeidstilsynet krever en egen kartlegging og risikovurdering for arbeidstakere under 18 år.

Barn og unge er en sårbar gruppe. De vil ofte ikke være i stand til å se at forhold ved arbeidsmiljøet kan være til skade for dem.

Tilsynet konkluderer med at bedriften har brutt arbeidsmiljøloven ved å ikke ha gjennomført slik kartlegging eller risikovurdering.

Timelister som NRK har fått innsyn i, viser at 17-åringen ved flere anledninger jobbet lange dager.

Noen ganger 12 timer eller mer, og ved en anledning 16 timer. Det var også tilfeller med nattarbeid.

Timelista til den avdøde 17 år gamle Chris-Stian Holmgren viser at gutten jobbet mye og noen ganger svært lange dager på både 15 og 16 timer.

Timelista til den avdøde 17 år gamle Chris-Stian Holmgren viser at gutten jobbet mye og noen ganger svært lange dager på både 15 og 16 timer.

Foto: SKJERMDUMP / ARBEIDSTILSYNET

Timelistene viser at han fra januar og frem til ulykken hadde 57,5 timer overtid, som han ikke hadde fått betalt for.

Arbeidstilsynet skriver at dette er systematiske brudd på arbeidstidsbestemmelsene i loven.

64-åringen i bedriften vil ikke kommentere timelistene overfor NRK.

I bedriftens tilbakemelding til Arbeidstilsynet står det imidlertid at bedriften har valgt å utbetale overtidstillegget til de etterlatte.

Det gjør de selv om de mener at han har ført timer han ikke har krav på. De skriver i sitt svar til tilsynet:

«Timetallet er vesentlig høyere enn det som er å anse som arbeidstid.»

Arbeidstilsynets svarer:

«Det er tydelig at NN ikke har fått opplæring i registrering av arbeidstid, og i tillegg er det like tydelig at virksomheten ikke har hatt noen kontroll/oversikt over arbeidstiden.»

Risiko for fallulykker

Arbeidstilsynet har i tillegg til det nevnte også avdekket andre avvik hos bedriften:

  • Farlige forhold rundt smøregrava inne i hallen. Den har ikke vært tildekket når biler har kjørt bort fra grava. Dette medfører risiko for fallulykker.
  • Manglende rutiner for avvikshåndtering.
  • Manglende opplæring av daglig leder med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.
  • Manglende og ugyldig arbeidskontrakt.
  • Manglende dokumentasjon på valgt verneombud.
  • Manglende oversikt over farlige stoffer, såkalt stoffkartotek.
Politisperrebånd ved et bilverksted i Alta (31. juli 2023) der en gutt i tenårene døde i en arbeidsulykke fredag 28. juli 2023.

Bedriftens område ble raskt sperret av etter at dødsulykken.

Foto: Stian Strøm / NRK

Arbeidstilsynet har etter ulykken måttet purre på bedriften for å få lukket alle avvikene.

Dette gjelder blant annet risikovurdering og kartlegging av arbeidstakere under 18 år. Dette har ikke bedriften klart å etterfølge.

De har i stedet besluttet å ikke lenger ta inn lærlinger eller ansatte under 18 år.

Dermed har disse påleggene automatisk falt bort.

– Bærer preg av hastverk

I Arbeidstilsynets dokumentasjon kommer det frem at det er 64-åringen som har signert den avdøde 17-åringens arbeidskontrakt.

Det betyr at kontrakten aldri har vært gyldig. Arbeidstilsynet slår fast at avtalen ikke kan underskrives av en som ikke er ansatt.

De mener opplysningene som bedriften har gitt etter ulykken, har vært mangelfulle og bærer preg av hastverk.

Tilsynet ser meget alvorlig på årsaken til arbeidsulykken og på den manglende forståelsen for nødvendigheten av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid forut for ulykken.

Bedriften har hatt både advokat og en HMS-bedrift til å bistå i arbeidet med å lukke avvikene.

Politiadvokat Elisabeth Hiis Bergh sier til NRK at saken er inne i sin avsluttende fase og at hun ikke kan si noe om eventuelle funn eller straffansvar ennå.

Les også Lærling Karianne fikk ni brudd i arbeidsulykke – ingen har erkjent ansvaret

Karianne Holm Bånes på sykehuset i Hammerfest etter arbeidsulykken