Rådhus måtte tømmes etter byggfeil – nå droppes rivningsplanene i Bergen

BERGEN (NRK): Oppussingen av rådhuset vil koste 77,8 millioner kroner mer enn først antatt.

Bergen rådhus

DÅRLIG FORFATNING: I september i fjor ble oppdaget alvorlige konstruksjonsfeil på rådhuset i Bergen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Byrådet har bestemt seg for at de ønsker å rehabilitere rådhuset i stedet for å rive det gamle og bygge nytt.

Det bekrefter finansbyråd Håkon Pettersen (KrF).

– Fagfolkene sin vurdering sier at rådhuset lar seg rehabilitere for 50 nye år, og at prosjektet fremdeles er økonomisk forsvarlig. Da er det naturlig for oss å lande på denne konklusjonen, sier han.

Rådhuset i Bergen

BETONGSYKE: Fasaden på bygget har lenge vært rammet av betongsyke. Flere steder på bygget har fasaden smuldret opp.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Flyttet ut på én dags varsel

I fjor vår ble det vedtatt i bystyret at rådhuset skulle rehabiliteres innvendig og utvendig. Men i fjor høst ble det avdekket at bygget var i mye dårligere forfatning enn tidligere antatt.

Alle ansatte på rådhuset måtte forlate bygget på en dags varsel. Årsaken var at betongsøylene i bygget ikke tilfredsstilte kravene til bæreevne. Senere kom det frem at bygget var fullt av asbest.

Etter disse funnene tok flere til orde for at bygget burde rives.

Siden den gang har de rundt 250 ansatte hatt kontorer i andre lokaler. Samtidig har det pågått et arbeid for å finne ut hva som skal skje videre.

Flytting fra Rådhuset i Bergen

MÅTTE FLYTTE UT: Nesten 300 ansatte på rådhuset måtte flytte ut av bygget på én dags varsel i september i fjor.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Billigste alternativ

Etter å ha gjennomført flere undersøkelser av bygningen, leverte fagetaten i kommunen et notat til byrådet i januar.

Her ble det anslått at rådhuset kan få en forlenget levetid på 50 år, dersom det blir rehabilitert.

Her ble det lagt to alternativer på bordet: fortsette den planlagte rehabiliteringen eller begynne på et helt nytt prosjekt med tanke på å rive rådhuset og bygge et nytt.

  • Alternativet med å rive og bygge nytt rådhus ble anslått å koste 920 millioner kroner.
  • Rehabilitering av rådhuset er anslått å koste 540 millioner kroner.

Dermed vil rehabiliteringen bli noe dyrere enn hva det opprinnelig ble lagt opp til. I innstillingen til bystyret skriver byrådet at kostnadene til rehabiliteringen oppjusteres med 77,8 millioner kroner, fra 462,8 til 540 millioner kroner.

– Vi måtte ha veldig gode grunner til å komme med en annen innstilling til bystyret enn vi tidligere har gjort. Og en diskusjon om riving og nybygg måtte ha kommet som følge av en faglig vurdering om at rådhuset ikke kunne la seg sette i stand, sier Pettersen.

Ny finansbyråd i Bergen, Håkon Pettersen

ANBEFALER OPPUSSING: Finansbyråd Håkon Pettersen (KrF) og resten av byrådet leverer en innstilling til bystyret om å velge rehabilitering fremfor riving.

Foto: Elise Angell / NRK

Kan komme i gang tidligere enn planlagt

Fagetaten var tydelig i sin innstilling om at det beste alternativet er å rehabilitere bygget.

Riving og bygging av et nytt rådhus ville både vært mer kostbart og svært tidkrevende.

«Dersom man skal legge til grunn riving og nybygg vil dette medføre en langvarig prosess, og det vil være nødvendig med forsterkede tiltak ved eksisterende bygg slik at det kan benyttes til formålet i inntil 10–12 år».

Pettersen sier feilene som ble avdekket i høst ikke vil påvirke hvor lang tid det vil ta å rehabilitere bygget. Tvert imot kan det ende med at man kommer i gang med prosjektet tidligere enn antatt, ifølge byråden.

– Planen var egentlig å starte rehabiliteringen våren 2019, og at rådhuset skulle være fraflyttet i månedsskiftet mai-juni. Men nå er jo huset allerede fraflyttet, og det betyr at vi sannsynligvis kan komme i gang noe tidligere enn planlagt, sier han.

Det er anslått at selve rehabiliteringsarbeidet vil ta tre år. Byrådets innstilling vil bli lagt frem for bystyret i mars.