NRK Meny
Normal

Mener tiden er kommet for forsoning blant samene

Samene bør forsones i stedet for å kritisere hverandre for hvor mye eller lite samisk man snakker. Det mener Christina Henriksen i Norske Samers Riksforbund, NSR.

Christina Henriksen

Vi er alle gode samer, om vi behersker samisk språk eller ikke, mener Christina Henriksen.

Foto: NSR Pressebilde

– I stedet for å virke samlende, splitter retorikken om samisk språk det samiske folket. Det må vi snu i jubileumsåret 2017, sier Christina Henriksen, parlamentariske nestleder i Norske Samers Riksforbund.

Uttalelsen kommer som en reaksjon på språkdebatten som har oppstått etter at sametingspresident Vibeke Larsen holdt sin nyttårstale på norsk og ikke på samisk. Christina Henriksen mener at samene må jobbe sammen for å styrke det samiske samfunnet og det samiske språket.

– Det er åpenbart at språk er knyttet til følelser. Men man skal ikke skjemmes for at man ikke snakker samisk. Man skal heller ikke skjemmes for at man snakker samisk, sier nestlederen i NSR.

Forstår at språk er et sårt tema

Sametingspresident Vibeke Larsen peker på at det er fornorskningsprosessen som er bakgrunnen for at både hun og mange andre samer ikke snakker språket.

Sametingspresidentens nyttårstale

Sametingspresident Vibeke Larsen forstår at språk er et sårt tema.

Foto: NRK

– Jeg har forståelse for at det med språket er et sårt tema, men samtidig er det mange i den samiske befolkningen som er blitt fornorsket, vi har mistet språket. Jeg er også en del av det samiske fellesskapet, og vi er mange som ikke har språket, sier Vibeke Larsen.

– Vi er alle god samer

Christina Henriksen mener debatten etter nyttårstalen viser at tiden er overmoden for en forsoningsprosess.

Hun mener også at det er nødvendig å etablering en sannhets- og forsoningskommisjon, der hensikten er utrede hva samene har lidd under fornorskingspolitikken.

– Vi må bruke erfaringene og de grusomme overgrepene mot det samiske folket til å gå videre. De samiske språkene er viktige, men man er ikke en dårligere same dersom man ikke behersker språket. Vi er alle god samer, mener Henriksen.

Vil ha gransking av fornorskninga

Kirsti Bergstø og SV har bedt Stortinget om at det oppnevnes nettopp en slik kommisjon som skal granske fornorskningen av samene.

– Dette har forsoning som mål. Det er kun gjennom å avdekke den historiske uretten at det er mulig å gå videre, sier Bergstø til NRK.

Statssekretær Anne Karin Olli er ikke like sikker, og sier regjeringen er i tvil om SV sitt forslag er en løsning å gå for.

– Vi er enig med både Sametinget og Kirsti Bergstø om at det er behov for å få mer kunnskap om fornorskningspolitikken. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke bør låse oss til en bestemt løsning for hvordan vi skal oppnå det, sier Olli.