Regjeringen i tvil om en granskingskommisjon er det rette for samene

Regjeringen er i tvil om en det bør opprettes en granskingskommisjon for å se på skadene tidligere fornorskningspolitikk har ført til. Det sier statssekretær Anne Karin Olli (H).

Statssekretær Anne Karin Olli

Statssekretær Anne Karin Olli (H) mener det ikke er nødvendig med en granskningskommisjon for å rydde opp i fornorskningspolitikken.

Foto: Carl-Gøran Larsson/NRK

I starten av denne måneden kom Samisk kirkeråd ut med at de ønsket å støtte en sannhets- og forsoningskommisjon.

Det er SV på Stortinget som nå foreslår å gjennomgå de historiske hendelsene, urett og overgrep som det samiske folket er utsatt for.

– Vi foreslår at det skal nedsettes en granskingskommisjon for å gjennomgå de historiske hendelser, urett og overgrep som det samiske folk er blitt utsatt for, sier Kirsti Bergstø (SV).

I Canada er det allerede opprettet en egen kommisjon. I sin sluttrapport har kommisjonen konkludert med at Canada bidro til et kulturelt folkemord.

– Allerde gjort mye

Regjeringen vil ikke ta stillin til SV sitt forslag. Statssekretær Anne Karin Olli er sier regjeringen ikke har foreslått en slik kommisjon, og er i tvil om SV sitt forslag er en løsning å gå for.

– Jeg er i tvil i forslaget om å oppnevne en statlig kommisjon.

Hvorfor det?

– Det er gjort mye på det samepolitiske feltet. Blant annet etter samerettsutvalget kom med sine utredninger, så har det ført til opprettelse av Sametinget, sameloven og en egen Grunnlovsbestemmelse. Det er begrunnet i fornorskningspolitikken.

Hun sier også at samefolketsfond ble opprettet i år 2000 som mente å være kollektiv erstatning i henhold til fornorskningspolitikken som ble påført den samiske befolkningen.

Internatbarn i Karasjok i 1950 / Kirsti Bergstø (SV)

Til venstre: Internatbarna i Karasjok i 1950. Til Høyre Kirsti Bergstø (SV).

Foto: Sverre A. Børretzen (NTB Scanpix) / Sosialistisk Ungdom (pressebilde)

– Udiskutabelt mer åpenhet

Ett av formålene med dagens samepolitikk, ifølge Olli, er å få rette opp de negative virkningene av den tidligere fornorskningspolitikk, gjennom tiltak at man skal revitalisere det samiske språket og kulturen.

Men statsssekretæren enig i at det trenges mere opplysninger om fornorskningsperioden.

– Vi er enig med både Sametinget og Kirsti Bergstø om at det er behov for å få mer kunnskap om fornorskningspolitikken. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke bør låse oss til en bestemt løsning for hvordan vi skal oppnå det, sier Olli.

Kirsti Bergstø vil sammen med partiets stortingsgruppe fremme saken i Stortinget.

– Vi er som sagt i tvil om at dette er en aktuell løsning, men når forslaget kommer så må vi selvfølgelig ta det derfra, avslutter Olli.

Artikkelen er oppdater klokken 13.25